"...hisz egymás nélkül sötétben vagyunk"

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyarul alkotó szerzők

"...hisz egymás nélkül sötétben vagyunk"


A Hetedik Folyóirat és Alkotóközösség pályázatot hirdet magyarul alkotó szerzők számára.
A tervezett eredményhirdetés: 2024 októbere.
A pályázat címéül az alábbi idézetet választottuk:
"...hisz egymás nélkül sötétben vagyunk"
(József Attila: Thomas Mann üdvözlése)

A pályázat célja: Antológia megjelentetése a pályázatra küldött legjobb művekből.

Részvételi feltételek:
- A pályázaton részt vehet minden magyar nyelven író szerző.
- A pályázatra egy szerző legfeljebb három pályaművet küldhet.
- A pályaművek gondolatisága kapcsolódjon József Attila verséhez és a címként kiemelt sorhoz, amely a pályázat kapcsán tervezett antológia címe is egyben!
- A pályázatra műfaji megkötés nélkül várjuk az irodalmi alkotásokat, ideértve az értekező prózai műveket is.
- A pályázatra küldhető művek maximális terjedelme: művenként 3 oldal, A4-es formátumban, Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel, normál sorközökkel és margókkal.
- A pályázatra még sem nyomtatásban, sem online nem publikált művek küldhetők. Ez esetben publikációnak tekintjük a közösségi oldalakon történő megosztást is.
Kérjük, hogy a pályázat lezárásáig a pályázatra küldött műveket a pályázók másutt ne publikálják, ideértve a közösségi oldalakon történő megosztást is!
- A pályázaton mindenki kizárólag a saját szellemi termékével, azaz jogtiszta, saját művével vehet részt.
- A szerzői jogok megsértése az érintett szerző kizárását vonja maga után.
- A pályázati művekre is vonatkozik az az általános szerkesztési elvünk, amely szerint az embertelen eszmék terjesztésétől, az emberi méltóság megsértésétől és általában az emberiességet sértő művek közlésétől elzárkózunk.
- A pályázó a művei beküldésével kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy azokat az A Hetedik szerkesztősége akár online, akár nyomtatott formában közzé tegye, és műsoraiban szerepeltesse.
- A Hetedik szerkesztői és munkatársai is részt vehetnek a pályázaton. Az ő műveiket azonos igényességgel, de külön értékeljük. A megfelelő színvonalú műveiket szintén megjelentetjük. A legjobb műveket külön díjakkal elismerjük. A szerkesztőségen belül, szokásainknak megfelelően olyan munkafolyamatot alakítunk ki, amely biztosítja az ilyen művek pártatlan elbírálását is. Ezzel biztosítjuk azt is, hogy más pályázókat ne érhessen hátrány ezzel összefüggésben.
- A Hetedik közösségi finanszírozásban valósítja meg rendezvényeit és kiadványait. Ezért kérjük azokat a pályázókat, akiknek módjukban áll, hogy nevezésük mellé anyagi támogatást is juttassanak szerkesztőségünknek. Ennek ajánlott mértéke 2000 Ft beküldött művenként, amelyet a kiadvány és a kapcsolódó rendezvény költségeire fordítunk. Nevezési díj nincs, így a támogatás vagy annak hiánya a szerkesztőség döntéseit nem befolyásolják.
Számlaszámunk: 16200254-10126758

A pályázatokat a a7ikfolyoirat@gmail.com
címen várjuk.
- Az Email tárgyában kérjük feltüntetni: "Pályázat, 2024"
- A beküldött műveket külön-külön Word dokumentum formájában kérjük csatolni.
- Egy dokumentum egy művet tartalmazzon!
- A dokumentum neve egyezzen meg a mű címével!
- A szerző neve sem a dokumentumban, sem annak megnevezésében ne szerepeljen, mivel az első értékelést ezúttal is úgy végzik szerkesztőink, hogy a szerző kilétét nem fedjük fel előttük.
- Aki a pályázattól függetlenül is eljuttat írásokat szerkesztőségünkhöz, azt arra kérjük, külön e-mailben tegye! A pályázatra küldött e-mailben csak a pályázati művek szerepeljenek!
- Akik nem publikáltak még az A Hetedikben, azok a pályázati anyaghoz csatoljanak egy online megjelentethető, rövid szöveges bemutatkozást és fotót, bízva a pályázatra küldött művek későbbi közzétételében.
Beküldési határidő:
A pályázat meghirdetésétől 2024. augusztus 30-án éjfélig!
Az elbírálást az A Hetedik szerkesztősége végzi.
A pályázat eredményhirdetésének időpontját és helyét a beküldési határidő után közöljük.
Az eredményhirdetésen bemutatásra kerülnek a legjobban sikerült művek, és díjazzuk azok alkotóit.
A pályázat anyagából antológiát kívánunk összeállítani és megjelentetni, amelyet az eredményhirdetés alkalmával mutatunk be.
Az antológián túl, online felületeinken is közzétesszük az arra érdemes műveket. Online megjelenésre olyan művek esetében is lehetőséget adunk, amelyek terjedelmi okokból az antológiába nem kerülhetnek be.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem