Hogyan írjunk regényt?

Határidő
Érvényes
Pályázhat
14. életév (kiskorúaknak szülői beleegyezés szükséges)

Hogyan írjunk regényt?


TRIVIUM EGYESÜLET SZEMINÁRIUMA 2022
Hogyan írjunk regényt? V. - Felvételi novellapályázat

Felhívjuk a Tisztelt Pályázók figyelmét, hogy a felvételi novellapályázat egyedüli érvényes és hiteles kiírása a Trivium Egyesület honlapján tekinthető meg (https://triviumnet.hu). Az egyéb oldalakon (honlapokon, blogokon, pályázatfigyelőkön) megosztott, vagy más formában hibásan vagy részleteiben továbbított kiírásból eredő, illetve a kiírás el nem olvasásából és nem megfelelő értelmezéséből eredő tévedésekért és hátrányokért az egyesületet semmilyen felelősség nem terheli!

Kérjük, hogy a pályázók figyelmesen olvassák végig a pályázati kiírást a jogi nyilatkozattal és a hivatkozásokkal együtt!
A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja a pályázati feltételeket.
2022. augusztus 27-én az egyesület lehetőséget biztosít arra, hogy az érdeklődők, illetve a jelentkezni kívánók személyesen is találkozhassanak leendő mentoraikkal, és kérdéseket tehessenek fel nekik a pályázatról és a képzésről. Helyszín és időpont megtekinthető: https://triviumnet.hu

Az V. SZEMINÁRIUMBA JELENTKEZÉS FELTÉTELEI
- Részvétel a felvételi novellapályázaton.
- Betöltött 14. életév (kiskorúaknak szülői beleegyezés szükséges).
- A magyar nyelv ismerete.
- A szövegszerkesztő legalább alapfokú ismerete.
- Lakóhely az Európai Unió területén (bővebb információ: trivium@triviumnet.hu).
- A pályázónak rendelkeznie kell gmail.com-os e-mail-fiókkal.

Figyelem!
A pályázatra bárki jelentkezhet, aki a fenti feltételeknek megfelel, és aki már jelentkezett valamelyik előző szemináriumi képzésre, de nem nyert felvételt, vagy felvételt nyert, de valamelyik szinten kiesett vagy kilépett. Utóbbiak jelentkezése új novellával, illetve új regény szinopszisával történhet.
FELVÉTELI NOVELLAPÁLYÁZAT

A Trivium Egyesület Hogyan írjunk regényt? címmel pályázatot hirdet a regényírás iránt érdeklődő kezdő írók számára a Trivium Egyesület Szemináriuma ötödik kurzusába való felvételre.
A pályázatra szabadon választott témában a beküldési feltételeknek megfelelő, magyar nyelvű prózai írásművel lehet jelentkezni. A zsűritagok a beküldött művek alapján választják ki azokat a résztvevőket, akik felvételt nyer(het)nek a szemináriumi képzésre. [1]
A pályázat jeligés. [2]

A felvételi novellapályázatra nevezési díj nincs, de a szemináriumi képzés díjfizetéshez kötött.

1. BEKÜLDÉS [3]
1.1. Téma
Szabadon választott.

1.2. Beküldési feltételek
1.2.1. A pályázónak rendelkeznie kell gmail.com-os e-mailcímmel, a pályázati anyagát is erről az e-mailcímről kell beküldenie. [4]
1.2.2. A pályázó 1 novellát küldhet be a pályázatra. Szerzőpárok műve nem küldhető be.
1.2.3. A beküldött novella terjedelme: minimum 15 000 karakter, maximum 20 000 karakter lehet. Az ettől eltérő terjedelmű novellákat az adatkezelő nem fogadja el (első szűrés), és ezt e-mailben jelzi a pályázónak. A pályázónak a beküldési határidő lezárultáig lehetősége van javításra és újbóli beküldésre.
1.2.4. A pályázónak a novellája mellett be kell küldenie a tervezett vagy már elkészült regénye szinopszisát legfeljebb két A/4-es oldal terjedelemben (kb. 5000 karakter).

Figyelem! A pályázó csak olyan regény szinopszisát küldheti be a pályázatra, amely sem nyomtatott, sem e-könyves, sem hangoskönyves formátumban nem jelent meg sem könyvkiadónál, sem magánkiadásban, sem honlapokon, sem elektronikus hanghordozókon, és amelyet a szemináriumi képzés befejezéséig nem is szándékozik megjelentetni. A pályázó a pályázati anyagának beküldésével elfogadja, hogy amennyiben a regénye nyer, azt az egyesület jelenteti meg szerkesztés után.
1.2.5. A pályázónak jelentkezéskor csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) beleegyező nyilatkozatot, amiben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a pályázat teljes ideje alatt, felvételt nyert résztvevőnek pedig a kurzuson való képzésének ideje alatt is a nyilatkozatban megadott adatait tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
1.2.6. Amennyiben a pályázó kiskorú, jelentkezéskor az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, valamelyik szülő (gondviselő) által aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) szülői beleegyező nyilatkozatot kell csatolnia.
1.2.7. A pályázati anyagot (írásmű, szinopszis, nyilatkozat) kizárólag elektronikusan csatolva a trivium@triviumnet.hu e-mailcímre kérjük beküldeni (postán küldött, kinyomtatott kéziratot nem fogadunk el). [5]
A tárgy mezőbe feltétlenül kérjük beírni, hogy "Szeminárium5".
Az e-mailnek tartalmaznia kell a pályázó nevét, a jeligéjét, az elérhetőségeit és a mű címét.
Az e-mailben a csatolt fájlnak tartalmaznia kell a jeligét, a mű címét és a művet.
A csatolt fájl nevének tartalmaznia kell a jeligét és a mű címét. (pl.: Holdfény_Élet az erdőben)
A beküldendő műre egyéb formai megkötés nincs. A pályázó dönti el, hogyan formázza a szöveget. A formázás (betűtípus-betűnagyság, sortávolság-térköz, behúzások stb.) az elbírálás részét képezi.
A pályázó az anyagának beérkezéséről 48 órán belül visszajelzést kap arra az e-mailcímre, amelyről az anyagát beküldte.
Egyéb információkérés az adminisztrátortól: trivium@triviumnet.hu
BEÉRKEZÉSI HATÁRIDŐ: 2022. szeptember 18., déli 12 óra
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2022. szeptember 25.

2. ÉRTÉKELÉS
A zsűritagok a beérkezett műveket meghatározott szempontok alapján értékelik, és kiválasztják azokat a pályázókat, akiknek felajánlják a részvételt a szemináriumi képzésre.
Az adatkezelő a pályázókat e-mailben értesíti az eredményről.
A SZEMINÁRIUM
Díjfizetéshez kötött.
A képzés online történik elméleti és szövegközpontú interaktív oktatás keretében.
Azzal a pályázóval, aki felvételt nyer, és elfogadja az ajánlatot, az egyesület szerződést köt a képzésre.
A szemináriumi képzés három szintből áll.

ELSŐ SZINT
Időtartama várhatóan: 2022. október 3.-november 27.
Részvételi díj: 40 000 Ft
A résztvevő a befizetésről elektronikus számlát kap.
A feladatok személyre szabottak, az oktatók a résztvevőkkel egyénileg foglalkoznak. A képzés nem nyilvános, de a különböző szinteken alkotott regényrészleteket a résztvevők beleegyezésével, az általuk választott írói néven az egyesület közzéteheti a honlapján.
A résztvevők írástechnikai alapképzés és interaktív foglalkozások mellett írni kezdik a regényüket (vagy a meglévő regényüket javítják, újraírják), amit az oktatók véleményeznek. [6]
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azokat a résztvevőket, akik továbbléphetnek a Második szintre.

MÁSODIK SZINT
Időtartama várhatóan: 2022. november 28.-2023. február 5. (2 hét karácsonyi szünettel)
Részvételi díj: 40 000 Ft
A résztvevő a befizetésről elektronikus számlát kap.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják azokat a résztvevőket, akik továbbléphetnek a Harmadik szintre.

HARMADIK SZINT
Időtartama várhatóan: 2023. február 6.-március 31.
Részvételi díj: 40 000 Ft
A résztvevő a befizetésről elektronikus számlát kap.
A résztvevők elméleti alapképzés és interaktív foglalkozások mellett tovább írják a regényüket, amit az oktatók folyamatosan véleményeznek.
Az oktatók a szint végén értékelik a résztvevők fejlődését, és kiválasztják a győztest/győzteseket.
EREDMÉNYHIRDETÉS: 2023. április eleje

A NYERTES DÍJAZÁSA
A Trivium Egyesület szerződéskötés után 2023-ban ISBN számmal ellátva nyomtatott és e-könyves formátumban megjelenteti a képzés ideje alatt írni kezdett regényét (vagy egy kész regénynek a képzés ideje alatt javított, újraírt változatát), ami a Trivium Webshopban és könyvesboltokban lesz megvásárolható. A nyertes a megjelent regényéből 10 db nyomtatott példányt, 1-1 e-könyves példányt (epub, mobi) és féláras vásárlási lehetőséget kap. Pénzbeli honoráriumban nem részesül. [7]

Jogi nyilatkozat
1. A Trivium Egyesület a felvételi pályázatra beküldött nem nyertes írásműveket nem őrzi meg, semmilyen formában nem használja fel, és harmadik félnek nem adja át.
2. A felvételi pályázatra beküldött nem nyertes írásműveket a szerző felhasználhatja más pályázatokon, azonban a nyertes írásműveket a szerző a képzés végéig semmilyen formában nem használhatja fel.
3. A beküldési feltételeknek nem megfelelő írásműveket az egyesület nem fogadja el, és erről 48 órán (2 munkanapon) belül e-mailben visszajelzést küld a pályázónak.
4. Az oktatás három szinten át a kurzus végéig tart, az oktatónak nem áll módjában elfogadni az első és második szinten idő előtt befejezett regényt.
5. Az oktatás a kurzus megkezdésekor a résztvevők számára elküldött hetirend időbeosztása alapján történik, de egy-egy hét alatt a feladatmegoldások és a regény írása kötetlenül zajlik, a résztvevőnek nem kell a számítógépe előtt ülnie meghatározott időpontban. A hetirendtől az oktató és a résztvevő csak indokolt esetben (betegség, családi ügy, átütemezhetetlen elfoglaltság) térhet el. A csúszásról, fennakadásról a feleknek tájékoztatniuk kell egymást. A képzési rendszer megfelelő működésének érdekében ezeket a csúszásokat a résztvevőnek és az oktatójának is mielőbb korrigálnia kell.
6. A szemináriumi tananyag a Trivium Egyesület tulajdonát képezi, azt csak a képzést elkezdő résztvevő ismerheti meg, és a titoktartási záradékot tartalmazó szerződés aláírásával kötelezi magát, hogy harmadik személynek nem adja át a képzés lezárulta után sem.
7. A résztvevők a képzés teljes ideje alatt jeligével szerepelnek a nyilvánosság előtt, még egymás kilétét sem ismerhetik meg.
8. A résztvevő bármelyik szinten kiléphet a képzésből, azonban a már befizetett díjait nem kaphatja vissza, illetve a szintekre ajánlást következmények nélkül visszautasíthatja.
9. A nyertessel a kiadói szerződés megkötése a Szjt. alapján történik.
10. Az egyesület a felvételi novellapályázatra, a szemináriumi képzésre és a győztes mű kiválasztására vonatkozóan a változtatás jogát fenntartja!

Hivatkozások
[1] A Pályázó a beküldéssel elfogadja a pályázat feltételeit, és kijelenti, hogy az írásműve a saját tulajdonát képezi, nem sérti mások szerzői és személyiségi jogait. A beküldéssel elfogadja, hogy az írásművéért anyagi követeléseket nem támaszt az egyesülettel szemben.

[2] Az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 Rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR), az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló jogszabály alapján a Trivium Egyesület az adatvédelmének, adatbiztonságának és adatkezelésének rendjében a megfelelő szabályok szerint jár el. (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)

[3] A pályázati anyag (írásmű, szinopszis, beleegyező nyilatkozat) a trivium@triviumnet.hu e-mailcímen keresztül az adatkezelőhöz kerül. Az adatkezelő ellenőrzi, hogy a beérkezett pályázati anyag megfelel-e a beküldési feltételeknek, majd az írásművet továbbítja a zsűritagoknak.
A zsűritagok a jeligés pályázati anyagot kapják meg értékelésre, eredményhirdetésig a pályázó nevét nem ismerhetik meg. A pályázó azonosítását a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság engedélyével rendelkező adatkezelő végzi (NAIH-127553/2017) elektronikusan.
A pályázónak a pályázatra jelentkezéskor csatolnia kell az egyesület honlapjáról letölthető kitöltött, aláírt, szkennelt (vagy az egyesület címére postai úton eljuttatott) nyilatkozatot, amiben engedélyt ad az egyesületnek arra, hogy a pályázat teljes ideje alatt, felvételt nyert résztvevőnek pedig a kurzuson való képzésének ideje alatt is a nyilatkozatban megadott adatait tárolja és kezelje (https://triviumnet.hu/dokumentumok/).
A pályázó részéről az adatközlés önkéntes, ám adatok híján a beküldött mű azonosítása nem lehetséges, így a mű nem kerülhet a zsűritagok elé. Amennyiben a pályázó a pályázat ideje alatt a pályázattal kapcsolatosan felfedi a kilétét, bármilyen formában közzéteszi a személyazonosságát, és ez a zsűritagok tudomására jut(hat), a zsűritagok a művet kizárják az értékelésből. Kérjük, hogy a pályázók a nyilatkozat aláírása előtt figyelmesen olvassák el a Trivium Egyesület adatvédelmi szabályzatát! (https://triviumnet.hu/adatvedelmi-tajekoztato/)
Adatkezelő: Czinkos Éva

[4] A tananyagoknak és az értékeléseknek a résztvevőhöz juttatása, illetve a regényrészleteknek és javításoknak a résztvevő által az oktatóhoz történő juttatása a Google Drive segítségével történik (a Google Drive egyszerű eléréséhez szükség van gmail.com-os fiókra). A drive-ra feltöltött, egyedi vízjellel ellátott tananyagokat és személyre szóló értékeléseket a résztvevő csak olvasásra kapja meg, letölteni azokat nem lesz módjában.

[5] Kérjük, hogy a pályázó az anyagát olyan gmailes e-mailcímről küldje be, amit rendszeresen használ, vagy a képzés ideje alatt használni fog. Az e-mailcím esetleges változásaiból eredő, a Trivium Egyesület érdekkörén kívül eső problémákért (az e-mailcím megszűnése, elérhetetlensége, a fogadó mailszerver beállításai) a Trivium Egyesületet semmilyen felelősség nem terheli.

[6] Amennyiben a pályázó az eredményhirdetés után meggondolja magát, következmény nélkül visszautasíthatja a szemináriumi képzésre történt ajánlást, de az írásművéről nem kap értékelést a zsűritagoktól.

[7] A nyertes kiválasztásának nem feltétele, hogy a résztvevő a harmadik szint végére befejezze a regényírást (javítás, újraírást). A regény az egyesület gondozásában szerkesztés után jelenhet meg.
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem