HU-RIZONT nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program / 2024-1.2.3-HU-RIZONT

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek

HU-RIZONT nemzetközi kiválósági kutatási együttműködési program

2024-1.2.3-HU-RIZONT
Elektronikus benyújtás határideje: 2024. július 05. 12:00
Pályázat benyújtója
No-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény
Keretösszeg: 8 000 000 000 Ft
Pályaművek száma 20-80
Igényelhető támogatás: 100-400 MFt
Pályázat futamideje 24-36 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy támogatást biztosítson magyar felsőoktatási intézmények vezetésével nemzetközi együttműködésben megvalósuló projektekre, melyek a Neumann János Program (NJP) fókuszterületeihez illeszkedően, a magyar és a nemzetközi közösség számára releváns és aktuális kihívásokra keresnek innovatív megoldásokat.

A pályázat hozzájárul ahhoz, hogy:
- a források koncentrálásával olyan nagyléptékű, nemzetközi kutatási programok valósuljanak meg magyar kutatók vezetésével, amelyek magyar szempontból fontos társadalmi és gazdasági kihívások megoldására irányulnak, másrészt a magyar ipar versenyképességét fokozzák,
- a NJP irányainak megfelelően hatás-vezérelt, az intellektuális hatás mellett a társadalmi és gazdasági hatás elérésére is kiemelt hangsúlyt fektető kutatási együttműködéseket támogasson, az ökoszisztéma-szemlélet a kutatásban hangsúlyosabbá váljon,
- az európai kutatási és innovációs keretrendszerek követelményeire, konzorciumainak vezetésére felkészítse a magyar kutatókat és intézményeket,
- releváns társadalmi és technológiai problémákra adott tudományos válaszokkal erősítse a kutatásba vetett bizalmat és a stakeholderek felé a kutatási projektek kommunikációját.

Az alábbi fókuszterületek keretében nyújthatók be támogatási kérelmek:
- Az egészséges élet megőrzését szolgáló megelőző, gyógyító és ellátó rendszerek támogatása
- A gazdaság zöld átmenetének és a körforgásos gazdaság kialakításának támogatása
- A gazdaság és társadalom digitális átállásának támogatása

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt (hitelesített) nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2024. július 5. 16. óráig lehetséges.

A pályázók köre
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
Nonprofit és egyéb nem nyereségérdekelt szervezetek közül azok az 552, 563, 599 GFO kóddal rendelkezők, amelyek a közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítványokról szóló 2021. évi IX. törvény szerinti, felsőoktatási közfeladatot ellátó közérdekű vagyonkezelő alapítvány által fenntartott, államilag elismert, egyetemként működő felsőoktatási intézménynek minősülnek.

A támogatható célkitűzések köre
- önállóan támogatható tevékenység: alapkutatás, alkalmazott (ipari) kutatás, kísérleti fejlesztés.
- önállóan nem támogatható: kutatás-fejlesztési projektet támogató tevékenység keretében tájékoztatás, iparjogvédelem, publikálás, piacra jutás, rezsi, kiállítás és konferencia részvétel, közbeszerzés, utazási tevékenység

További lényeges feltétel
- A projekt keretében a támogatást igénylőnek legalább két különböző országbeli kutató-tudásközvetítő intézménnyel (tipikusan kutatóintézet vagy felsőoktatási intézmény) kell együttműködnie. A külföldi partnerekkel való együttműködés kutatás-fejlesztésre irányuló alvállalkozói vagy megbízási szerződés keretében valósulhat meg.

A keretösszeg
A Felhívás keretösszege: 8 000 000 000 Ft.

Támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege
A projektenként igényelhető támogatás összege minimum 100 millió, maximum 400 millió Ft lehet.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/hu-rizont-nemzetkozi-kivalosagi-kutatasi-egyuttmukodes-2024-123-hu-rizont/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem