Hubert Curien-Balaton Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézménnyel társult cégek

Hubert Curien-Balaton Program


Felhívás
magyar-francia társadalomtudományi projekt
együttműködések megvalósítására
a Hubert Curien-Balaton Program keretében
2023-ra és 2024-re

PÁLYÁZAT HÁTTERE
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM), valamint a francia Külügyminisztérium (MEAE) és a francia Felsőoktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium (MESRI) révén megvalósuló magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására a társadalomtudományok területén.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézménnyel társult cégek jelentkezését várjuk, akik francia partnerükkel közös együttműködést kívánnak megvalósítani.

PÁLYÁZAT CÉLJA
A program célja kiemelkedő kétoldalú kutatási projektek létrehozása. Előnyt élveznek az új együttműködések, valamint a fiatal kutatók, doktoranduszok és posztdoktorok közreműködésével megvalósuló projektek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás maximálisan elnyerhető összege a magyar partner részére projektenként évi 500 000 forint, a két évre összesen 1 000 000 forint.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
- Élő kapcsolat a francia partnerintézménnyel, közös tervezés, egybehangzó projektleírás;
- jól felépített, szakmailag és pénzügyileg megalapozott kutatási és költségterv;
- kizárólag azok a pályázatok fogadhatóak el, amelyeket mindkét fél benyújt a saját országa kijelölt pályáztató szervezetéhez.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI
- A tervezett projekt hossza minimum egy, legfeljebb két év.
- A támogatást évenként folyósítják.
- A támogatást kizárólag az adott év január 1. és december 31. között lehet felhasználni, nem vihető át a következő évre.
- A támogatás kizárólag a projektben részt vevő magyar kutatók Franciaországba történő és a projekt helyszíne által indokolt -
Franciaországon belüli utazásainak a fedezésére, valamint franciaországi tartózkodásaira (szállás, étkezés, kiadványok beszerzése, utazási biztosítás, konferenciaszervezés) használható fel. Napidíjra nem fordítható a támogatás.
- A projekt megvalósításához szükséges minden egyéb költséget saját vagy egyéb forrásból kell finanszírozni.
- A projektben való részvétel céljából magyar doktoranduszok a budapesti Francia Intézethez nyújthatnak be kiegészítő pályázatot „kutatói tanulmányútra”: https://www.hongrie.campusfrance.org/fr/bourses-de-chercheur-invite
A támogatás megítélése a 2. évre a következő feltételektől függ:
- az 1. évre megítélt támogatás optimális felhasználása;
- az elért tudományos eredményeket bemutató részbeszámoló benyújtása (1 oldal, szabadon választható formátumban);
- pénzügyi elszámolás készítése a naptári év vége előtt megvalósított vagy tervezett tevékenységekről (ld. összesítő tábla a mellékletben).
- A részbeszámolót és a pénzügyi elszámolást a projekt 1. éve decemberének 1. napjáig kell elküldeni e-mailen a hcb@tpf.hu címre.

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után az Önéletrajz kötelezően kitöltendő.
- A pályázat kitöltéséhez kérjük, használja a Pályázati útmutatót, mely honlapunkon található: https://tka.hu/palyazatok/12437/hubert-curien---
balaton-program
A pályázat csak akkor érvényes, ha a francia projektfél is benyújtja a - magyar pályázattal megegyező tartalmú - pályázatát a francia oldalon.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar vagy angol lehet.
- A program résztvevőinek önéletrajza
- A projekt rövid leírása maximum 2 oldalban.
- A pályázat eredetiségét igazoló adatlap (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH) ellátva töltsék fel az adatlapot.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ
A pályázat benyújtásának határideje: 2022. november 17., csütörtök, 23h.
Technikai segítségnyújtást a pályázat beadásával kapcsolatban a hcb@tpf.hu e-mailcímen 2022. november 17., csütörtök 17:00 óráig tudunk adni!

A PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSA
A Tempus Közalapítvány először megvizsgálja a pályázó jogosultságát, ezt követően formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat két-két külső független szakértő értékeli a PÁLYÁZAT FELTÉTELEI pontban leírt és a következő szakmai célok alapján:
- a projekt és a kutatócsoportok minősége;
- fiatal kutatók - különös tekintettel doktoranduszok vagy posztdoktorok - aktív közreműködése a projektben;
- a magyar és a francia kutatócsoportok együttműködésének és komplementaritásának minősége;
- a projekt eredményeinek későbbi hasznosíthatósága, továbbfejleszthetősége.
Az európai uniós hálózati projektekhez kapcsolódó pályázatok kiemelten előnyt élveznek.

Az értékelő bizottság működése
Az érvényes pályázatokat mind a magyar, mind a francia fél külön szakmailag értékeli.
2022 őszén a magyar és a francia fél érintett szerveinek (ITM-NKFIH-TKA-MEAE- MESRI) közös értékelő bizottsági ülésére kerül sor, aminek során a külön szakmai értékeléseket a két fél összeveti, és ennek eredményeképpen egy vagy két társadalomtudományi projektet választ ki közösen a bizottság.
A támogatásról a döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma zárja.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
A pályázókat a Tempus Közalapítvány értesíti a pályázat eredményéről.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.

Döntés a pályázatokról: várhatóan 2022. december
Értesítés a döntésről: 2022. december
Szerződéskötés: várhatóan 2023. január
A projektek legkorábbi kezdete: 2023. január 1.
A PROJEKTEK UTÁNKÖVETÉSE
- A projektek végét követően legkésőbb egy hónapon belül záróbeszámoló benyújtása kötelező, amelyet az online felületen (https://scholarship.hu/) kell megtenni. (A záróbeszámoló a részbeszámolóhoz hasonlóan egy egyoldalas leírásból és egy pénzügyi elszámolásból áll. Ld. fent: A TÁMOGATÁS
FELTÉTELEI/Részbeszámoló.)
- A projekt keretében közzétett publikációkban említést kell tenni arról, hogy a támogatást a Tempus Közalapítvány révén az Innovációs és Technológiai Minisztérium biztosította a Magyar Állam felajánlása alapján.

ELÉRHETŐSÉGEK
A Hubert Curien-Balaton program magyarországi koordinátora francia részről:
Prof. Alexis Rusinek
Tudományos és Egyetemközi Együttműködési attasé
Budapesti Francia Intézet
Telefon: +36 1 489 42 60
E-mail: a.rusinek@inst-france.hu
A program társadalomtudományi együttműködések területének koordinátora magyar részről:
Hernádi Anna
Állami és államközi ösztöndíjak csoportvezető
Felsőoktatási Igazgatóság
Tempus Közalapítvány
Telefon: 237-1300/162. mellék
E-mail: anna.hernadi@tpf.hu
A Hubert Curien- Balaton Programban részt vevő francia partnerek részére további információ és az online jelentkezési felület elérhető az alábbi honlapon: http://www.campusfrance.org/fr/balaton

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem