Hubert Curien-Balaton Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézménnyel társult cégek

Felhívás
magyar-francia társadalomtudományi projekt
együttműködések megvalósítására
a Hubert Curien-Balaton Program keretében
2025-re és 2026-ra

PÁLYÁZAT HÁTTERE
A Magyar Állam felajánlása alapján a Tempus Közalapítvány felhívást tesz közzé a Kulturális és Innovációs Minisztérium (KIM), valamint a francia Külügyminisztérium (MEAE) és a francia Felsőoktatási, Kutatási és Innovációs Minisztérium (MESRI) révén megvalósuló magyar-francia kétoldalú, két év időtartamra szóló projektek megvalósítására a társadalomtudományok területén.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A Balaton Program - Programme Hubert Curien keretében magyarországi felsőoktatási intézmények tanszékei, intézetei, kutatócsoportjai, valamint kutatóintézetek vagy felsőoktatási intézménnyel társult cégek jelentkezését várjuk, akik francia partnerükkel közös együttműködést kívánnak megvalósítani.

PÁLYÁZAT CÉLJA
A program célja kiemelkedő kétoldalú kutatási projektek létrehozása. Előnyt élveznek az új együttműködések, valamint a fiatal kutatók, doktoranduszok és posztdoktorok közreműködésével megvalósuló projektek.

TÁMOGATÁS ÖSSZEGE
A támogatás maximálisan elnyerhető összege a magyar partner részére projektenként évi 500 000 forint, két évre összesen 1 000 000 forint.

A PÁLYÁZAT FELTÉTELEI
- Élő kapcsolat a francia partnerintézménnyel, közös tervezés, egybehangzó projektleírás;
- jól felépített, szakmailag és pénzügyileg megalapozott kutatási és költségterv;
- kizárólag azok a pályázatok fogadhatóak el, amelyeket mindkét fél benyújt a saját
országa kijelölt pályáztató szervezetéhez.

A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI
- A tervezett projekt hossza minimum egy, legfeljebb két év.
- A támogatás folyósítása évenként történik.
- A támogatást kizárólag az adott év január 1. és december 31. között lehet felhasználni, nem vihető át a következő évre.
- A támogatás kizárólag a projektben részt vevő magyar kutatók Franciaországba történő és - a projekt helyszíne által indokolt - Franciaországon belüli utazásainak a fedezésére, valamint franciaországi tartózkodásaira (szállás, étkezés, kiadványok beszerzése, utazási biztosítás, konferenciaszervezés) használható fel.
- A projekt megvalósításához szükséges minden egyéb költséget saját vagy egyéb forrásból kell finanszírozni.
- A projektben való részvétel céljából magyar doktoranduszok a budapesti Francia Intézethez nyújthatnak be kiegészítő pályázatot „kutatói tanulmányútra”: https://www.hongrie.campusfrance.org/fr/bourses-de-chercheur-invite

A támogatás megítélése a 2. évre a következő feltételektől függ:
- az 1. évre megítélt támogatás optimális felhasználása;
- az elért tudományos eredményeket bemutató szakmai részbeszámoló benyújtása megadott kérdések mentén;
- pénzügyi elszámolás készítése a naptári év vége előtt megvalósított vagy tervezett tevékenységekről;
- résztvevői igazolás benyújtása.
- A szakmai és pénzügyi részbeszámolót, valamint a résztvevői igazolást a projekt 1. éve októberének 14. napjáig kell feltölteni az online pályázati rendszerbe (https://palyazat.tpf.hu).

A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatot a Tempus Közalapítvány online pályázati felületén (https://palyazat.tpf.hu) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- A pályázat kitöltéséhez kérjük, használja a Pályázati útmutatót, mely honlapunkon található: https://tka.hu/palyazatok/12438/palyazati-dokumentumok
A pályázat csak akkor érvényes, ha a francia projektfél is benyújtja a - magyar pályázattal megegyező tartalmú - pályázatát a francia oldalon.

A PÁLYÁZATI DOKUMENTUMOK
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar vagy angol lehet.
- A program résztvevőinek önéletrajza és publikációs listája (amennyiben van)
- Pályázati adatlap költségvetési igénnyel és a kapcsolódó kötelező nyilatkozatokkal (a pályázati rendszeren belül letölthető).
Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) VAGY ügyfélkapus azonosítással (AVDH), vagy egyéb hivatalos minősített elektronikus aláírással ellátva töltsék fel azokat a dokumentumokat, melyekre aláírás szükséges.
Egyéb, a pályázat elbírálása szempontjából releváns dokumentumok.
A benyújtási határidőt követően az online pályázat már nem módosítható, azonban csatoldandó dokumentumok pótlására szükség szerint van lehetőség.

PÁLYÁZATI HATÁRIDŐ
A pályázat benyújtásának határideje: 2024. július 11., péntek, 23:59h.
Technikai segítségnyújtást a pályázat beadásával kapcsolatban a hcb@tpf.hu e-mailcímen 2024. július 4., péntek 14:30 óráig tudunk adni!

A PROJEKTEK ELBÍRÁLÁSA
A Tempus Közalapítvány először megvizsgálja a pályázó jogosultságát, ezt követően formai értékelést végez. A formailag megfelelő pályázatokat egy külső független szakértő értékeli a PÁLYÁZAT FELTÉTELEI pontban leírt és a következő szakmai célok alapján:
- a projekt és a kutatócsoportok minősége;
- fiatal kutatók - különös tekintettel doktoranduszok vagy posztdoktorok - aktív közreműködése a projektben;
- a magyar és a francia kutatócsoportok együttműködésének és komplementaritásának minősége;
- a projekt eredményeinek későbbi hasznosíthatósága, továbbfejleszthetősége.
Az európai uniós hálózati projektekhez kapcsolódó pályázatok kiemelten előnyt élveznek.

Az értékelő bizottság működése
Az érvényes pályázatokat mind a magyar, mind a francia fél külön szakmailag értékeli.
2024 őszén a magyar és a francia fél érintett szerveinek (NKFIH-TKA-MEAE-MESRI) közös értékelő bizottsági ülésére kerül sor, aminek során a külön szakmai értékeléseket a két fél összeveti, és ennek eredményeképpen kiválasztja a támogatandó társadalomtudományi projekteket.
A támogatásról a döntést a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma zárja.
A szakmai értékelés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
A pályázókat a Tempus Közalapítvány értesíti a pályázat eredményéről.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
Döntés a pályázatokról: várhatóan 2024. december
Értesítés a döntésről: 2024. december
Támogatói okirat kiállítása és a támogatás utalása: várhatóan 2025. január
A projektek legkorábbi kezdete: 2025. január 1.

A PROJEKTEK UTÁNKÖVETÉSE
- A projektek végét követően legkésőbb egy hónapon belül záróbeszámoló benyújtása kötelező, amelyet az online felületen (https://palyazat.tpf.hu/) kell benyújtani. (A záróbeszámoló a részbeszámolóhoz hasonlóan egy szakmai
beszámolóból és egy pénzügyi elszámolásból, valamint résztvevői igazolás benyújtásából áll. Ld. fent: A TÁMOGATÁS FELTÉTELEI/Részbeszámoló.)
- A projekt keretében közzétett publikációkban említést kell tenni arról, hogy a támogatást a Tempus Közalapítvány révén a Kulturális és Innovációs Minisztérium biztosította a Magyar Állam felajánlása alapján.

ELÉRHETŐSÉGEK
A Hubert Curien-Balaton program magyarországi koordinátora francia részről:
Claire Voisine
Tudományos és akadémiai együttműködésért felelős tisztviselő
A Magyarországi Francia Nagykövetség Együttműködési és Kulturális Főosztálya Telefon: (+36-1) 489 4268
E-mail: c.voisine@inst-france.hu
A program társadalomtudományi együttműködések területének koordinátora magyar részről:
Lőrik Lilla
pályázati koordinátor
Tempus Közalapítvány
Telefon: (+36-1) 237-1300/140-es mellék
E-mail: hcb@tpf.hu
A Hubert Curien- Balaton Programban részt vevő francia partnerek részére további információ és az online jelentkezési felület elérhető az alábbi honlapon: http://www.campusfrance.org/fr/balaton

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem