Ideas powered for business Ideas powered for business Kkv-alap / GR/001/22

Határidő
Érvényes
Pályázhat
kkv-k

Ideas powered for business Ideas powered for business Kkv-alap / GR/001/22


GR/001/22. SZÁMÚ PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
Ideas powered for business Kkv-alap
Szellemi tulajdoni bónok

1 A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS ÁLTALÁNOS ÁTTEKINTÉSE
1.1 Bevezetés és háttér
A szellemitulajdon-jogok kulcsfontosságúak az európai kis- és középvállalkozások (kkv- k) számára az innovációs erőfeszítéseikből származó immateriális eszközeik védelme és kereskedelmi hasznosítása szempontjából. Az európai kkv-k az európai vállalkozások 99%-át teszik ki, és az európai foglalkoztatottság 67%-át biztosítják. Ezért szerepük döntő fontosságú az EU ellenálló képességének megerősítésében a jelenleg előttünk álló kihívásokkal szemben, az ipari versenyképesség fokozásában, az EU gazdaságának fellendítésében, valamint az európai polgárok életének és jólétének javítása szempontjából.
A fentiekre tekintettel az Európai Unió Szellemi Tulajdoni Hivatalának (EUIPO) jelenlegi Stratégiai Terve (SP2025) azt a célt tűzte ki, hogy javítsa az európai szellemi tulajdoni rendszer működését a vállalkozások, különösen a kkv-k számára. Az EUIPO - a kkv program által az SP2025 2. stratégiai ösztönzője keretében - kezeli azt az igényt, hogy a kisvállalkozások számára hozzáférhetőbbé tegye a szellemitulajdon-védelmi szolgáltatásokat, továbbá a szellemitulajdon-jogaik jobb felhasználása és védelme révén támogassa a kkv-k versenyképességét.
Az EUIPO által elindított "Ideas Powered for Business Kkv-alap 2021" kezdeményezés az EUIPO, az Európai Bizottság és az uniós nemzeti szellemi tulajdoni hivatalok közös erőfeszítésének eredménye, amelynek célja, hogy választ adjon az európai kis- és középvállalkozásokat a Covid19-világjárvány következtében ért kihívásokra. Ez a 2021-ben egész éven át megvalósított kezdeményezés hatékony eszköznek bizonyult az európai kkv-k versenyképességének növelésére, a szellemitulajdon-jogok jobb felhasználása és védelme révén.
A 2021 januári indulása óta az intézkedést több mint 13 000 európai kkv vette igénybe, mind a 27 uniós tagállamból. Ez egy nagy siker, amely egyúttal alapot és kiindulópontot biztosít egy továbbfejlesztett változat, a Kkv-alap 2022 számára, amelynek keretében az EUIPO és az Európai Bizottság közösen egy olyan új finanszírozási rendszert javasolnak, amely egyszerűbb és rugalmasabban reagál a kkv-knak a Covid19-világjárvánnyal összefüggésben jelentkező szellemitulajdon-védelmi igényeire.

1.2 Célkitűzések és prioritások
A kkv-k alkotják az európai gazdaság gerincét. Az intézkedés általános célja, hogy hozzájáruljon az uniós kkv-k növekedésének és versenyképességének megerősítéséhez, ezáltal lehetővé téve az EU gazdaságának gyorsabb helyreállítását és nagyobb ellenállóképességét a Covid19-világjárvány által okozott kihívásokkal teli üzleti környezet ellenére.
Az intézkedés kifejezett célja, hogy a szellemi tulajdonnal járó költségekhez nyújtott pénzügyi támogatással segítse az európai kkv-kat szellemi tulajdonaik hasznosításában. E pénzügyi segítség remélhetőleg visszatartja a gazdasági válságban lévő kkv-kat attól, hogy csökkentsék a szellemi tulajdont képező eszközökre és/vagy azok védelmére fordított költségeket. Tekintettel a szabadalmak magas költségeire és a kkv-k korlátozott pénzügyi forrásaira, az intézkedés célja az is, hogy pénzügyi támogatást nyújtson a kkv-nak bizonyos szabadalmi költségek fedezésére.
A Kkv-alapon keresztül történő finanszírozás szellemi tulajdoni bónok formájában történik, amelyek kétféle intézkedéstípus társfinanszírozására szolgálnak:
- 1. BÓN: Szellemi tulajdonnal kapcsolatos tevékenységek (IP Scan, védjegy- és
formatervezési mintaoltalom az EU-n belül és kívül);
- 2. BÓN: Szabadalommal kapcsolatos tevékenységek
A kapcsolódó tevékenységeket az.1.3 szakasz ismerteti.
Ezek az intézkedések várhatóan az alábbi előnyökkel járnak:
- a kkv-k gazdasági támogatása a Covid19-világjárvány utáni helyreállítás idején;
- a szellemitulajdon-jog előnyeinek fokozott tudatosítása az uniós kkv-k körében;
- a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tevékenységekbe, mint például a szellemi tulajdonhoz kapcsolódó tanácsadásba és a szellemi tulajdon védelmébe történő növekvő mértékű beruházás;
- az immateriális eszközök jobb kezelése miatti nagyobb versenyelőny, ideértve az uniós kkv-k szellemi tulajdonának fokozott védelmét;
- az EU gazdasági fellendülésének támogatására irányuló uniós célkitűzés előmozdítása, valamint a tagállami szellemi tulajdoni hivataloknak és az EU-nak az ebből eredő hírnevéből fakadó előnyei.

1.3 Támogatható tevékenységek
a) IP Scan - szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatások - 1. BÓN
Az IP Scan - szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatások célja, hogy tanácsot adjanak a kkv-knak a szellemi tulajdonban rejlő, vállalkozásuk fejlesztését szolgáló lehetőségekről. Ezeket a szolgáltatásokat a résztvevő tagállami szellemi tulajdoni hivatalok által kijelölt szakértők nyújtják, azok koordinálásával és a kedvezményezett kérésére.
Szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatás céljából a kkv-nak olyan uniós tagállamban kell székhellyel rendelkeznie, ahol támogatható szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatás nyújtható. Ezeknek a tagállamoknak a listája az 1. mellékletben található.
b) Védjegy- és formatervezési mintaoltalom az EU-n belül (nemzeti, regionális és uniós szinteken) - 1. BÓN
A támogatható szellemitulajdon-jogokat azok a védjegyek és formatervezési minták jelentik, amelyeket közvetlenül és (amennyiben lehetséges) elektronikus úton az EUIPO-nál és a tagállami szellemi tulajdoni hivataloknál - beleértve a Benelux Szellemi Tulajdoni Hivatalt (BOIP) is - nyújtanak be.
Amennyiben rendelkezésre áll, a kkv-knak az elektronikus benyújtást kell igénybe venniük annak érdekében, hogy a bejelentések a harmonizált adatbázisnak vagy a formatervezési mintaosztályba sorolásnak megfeleljenek és a bejelentési díjak azonnal megfizetésre kerüljenek (például gyorsított bejelentési formanyomtatványok az EUIPO- nál).
Az alkalmazási kör kiterjed a védjegy- és formatervezési mintaoltalom megszerzéséért az EU-ban fizetendő védjegy- és formatervezési mintaoltalmi díjakra (ideértve a bejelentési, osztályozási, vizsgálati, lajstromozási, közzétételi, valamint amennyiben felmerül, a halasztás díjakat).
c) Védjegy- és formatervezési mintaoltalom az EU-n kívül - 1. BÓN
Az uniós kkv-k szélesebb nemzetközi színtérre lépésének támogatása érdekében a támogatható díjak kiterjednek azokra a nemzetközi védjegyekre és formatervezési mintákra, amelyek a Szellemi Tulajdon Világszervezete (WIPO) által kezelt rendszereket veszik igénybe.
A bejelentésekért felszámított díjakat (beleértve az alapdíjakat, a megjelölési díjakat és az utólagos megjelölési díjakat) akkor lehet visszatéríteni, ha a bejelentés:
- a nemzetközi védjegyrendszerben (madridi rendszer);
- a nemzetközi formatervezési mintaoltalmi rendszerben (hágai rendszer) történt.
Nem tartoznak e körbe az uniós tagállamok által alkalmazott megjelölési díjak, valamint a származási hely szerinti hivatal által felszámított kezelési díjak.
d) Nemzeti szabadalmi oltalomért fizetendő szabadalmi díjak - 2. BÓN
A támogatható díjak a tagállami szellemi tulajdoni hivatalok által a nemzeti szabadalmak lajstromozásáért kiszabott díjak, ideértve a bejelentési díjakat, a kutatási díjakat, a vizsgálati díjakat és a közzétételi díjakat.
Szabadalommal kapcsolatos tevékenység támogatásához a kkv-knak tájékoztatás céljából jelezniük kell, hogy valamely uniós tagállamban egy nemzeti szellemivagyon- diagnózis szolgáltatótól kaptak-e szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatásról igazolást vagy megkapták-e a Horizon szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatását. A kkv-kat arra ösztönzik, hogy a szabadalommal kapcsolatos tevékenységekből származó előnyök maximalizálása érdekében először egy szellemivagyon-diagnózisra irányuló szolgáltatásra pályázzanak.

2 BENYÚJTÁSI ELJÁRÁS
2.1 Hogyan kell a pályázatot benyújtani?
Pályázat benyújtásának határideje:
2022. december 16.
A pályázóknak az "Ideas powered for business Kkv-alap" weboldalról elérhető online pályázati űrlapot (eForm) kell használniuk, amely az alábbi címen érhető el:
https://euipo.europa.eu/ohimportal/online-services/sme-fund
A Hivatalhoz e-mailben vagy papírformátumban beküldött pályázatokat nem fogadjuk el.
A pályázat benyújtása két lépésből álló folyamat:
a) felhasználói fiók létrehozása
Az online pályázati űrlap használatához (egyedül így lehet pályázni) a pályázóknak először létre kell hozniuk egy EUIPO bejelentkezési felhasználói fiókot.
A bejelentkezési felhasználói fiók létrejöttét követően a pályázó egy link segítségével hozzáférést kap az online pályázati űrlaphoz, amely lehetővé teszi a pályázat létrehozását és benyújtását.
b) a pályázat benyújtása
A pályázat benyújtása néhány egyszerű lépésből áll. A kkv-k kötelesek:
- választani a bónok közül;
- kitölteni a pályázóra vonatkozó összes kötelező információt, mint például a cégnevet, a címet, a kkv típusát, a kapcsolattartó személyt, a banki adatokat és a kommunikáció nyelvét (nyelveit).
Kérjük, külön figyeljen rá, hogy a kapcsolattartó személy helyes e-mailcíme kerüljön feltüntetésre, mivel az ezen eljáráshoz kapcsolódó összes kommunikáció elektronikusan fog folyni a kapcsolattartóval.
- Töltse fel a kötelező igazoló dokumentumokat, úgymint a hérára, vagy az adószámra vonatkozó igazolásokat, illetve egy bankszámlakivonatot. Az űrlapon - a megfelelő linkre kattintva - az egyes tagállamokban alkalmazott igazolásokról mintákat is lehet látni. Amennyiben külső képviselő nyújtja be a kérelmet, a kkv által aláírt nyilatkozatot (lásd 3. melléklet) is fel kell tölteni.
Kérjük, ezen dokumentumok olvasható és friss változatát töltse fel, mivel ezek felhasználásra kerülnek az értékelési eljárás során, a támogatási döntés alátámasztásához és a kifizetések teljesítéséhez.
- Benyújtás előtt erősítse meg a társfinanszírozás támogatási elveire, a kettős finanszírozás tilalmára és a hamis nyilatkozat esetén felmerülő adminisztratív szankciókra vonatkozó nyilatkozatokat.
A pályázó az összes információ kitöltését és az összes igazoló dokumentum feltöltését követően nyújthatja be a pályázatát.
A pályázat benyújtását követően a kkv automatikus e-mailben kap tájékoztatást arról, hogy a pályázat sikeresen beérkezett. A benyújtott pályázat másolatát csatoljuk. Az átvételi visszaigazolás azonban nem jelenti azt, hogy a pályázat elfogadható, hanem csak azt, hogy a pályázat sikeresen benyújtásra került az EUIPO-hoz.
Amennyiben egy órán belül nem kapja meg a megerősítő e-mailt, ezt haladéktalanul jelezze az information@euipo.europa.eu e-mailcímen.
Amennyiben bizonyos szempontokat tisztázni kell vagy gépelési hibákat kell javítani, a Hivatal felveheti a kapcsolatot a kkv-vel az értékelési eljárás során.

2.2 Kapcsolattartás a benyújtási időszak alatt
A pályázati felhíváshoz kapcsolódó konkrét kérdéseket az EUIPO Információs Központjához kell intézni a következő címen: information@euipo.europa.eu
vagy hívja közvetlenül a +34 96 513 9100 telefonszámot.
Kérjük, hogy először tanulmányozza a GYIK rovatot, mivel a Hivatal rendszeresen közzéteszi a benyújtott kérdésekre adott válaszokat, hogy minden potenciális pályázó egyenlő bánásmódban részesüljön.
https://euipo.europa.eu/ohimportal/en/grants-sme-fund-2022

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem