Ifjúsági és oktatói ösztöndíjlehetőségek

Határidő
2023. 06. 30., 2023. 07. 15., 2023. 08. 01., 2023. 11. 15., 2023. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
- fiatalokkal foglalkozó V4 jogi személy - V4-es tudósok, oktatók és kutatók

Ifjúsági és oktatói ösztöndíjlehetőségek


IFJÚSÁGI ÉS OKTATÓI ÖSZTÖNDÍJLEHETŐSÉGEKET IS KÍNÁL A NEMZETKÖZI VISEGRÁDI ALAP

A fiataloknak, oktatóknak és kutatóknak szóló pályázatok a V4 országain belüli mobilitást teszik lehetővé.

A visegrádi négyek országain belüli társadalmi és ifjúsági kapcsolatok erősítésének fő eszköze a négy ország külügyminisztériuma által fenntartott, pozsonyi székhelyű Nemzetközi Visegrádi Alap, amely pályázatokat, ösztöndíjakat és rezidens programokat támogat, kiemelten az alábbi területeken: kultúra, tudomány, innováció, kutatás és oktatás, ifjúsági cserék, média, határokon átnyúló együttműködés, turizmus.
Az Alap éves költségvetése 2022-től 8 millióról 10 millió euróra emelkedett, amelynek kiemelt célja a visegrádi gondolat hatékonyabb népszerűsítése az ifjúság körében, illetve a V4 országain (Magyarország, Lengyelország, Csehország és Szlovákia) belül a fiatalok közti mobilitás, személyes kapcsolatépítés támogatása. E cél érdekében indította el az Alap 2022-ben a "V4 Gen" nevű ifjúsági pályázati programot, majd 2023-ban a "Visegrad Fellowship" programot.

1. V4 Gen Mini-Grants (intézményi pályázat, fiataloknak szóló mobilitási lehetőség)
- A 12-30 év közötti fiatalok rövid távú mobilitását támogatja: legalább két V4-országnak kell részt vennie, ezen kívül két V4-ország közvetlen szomszédai is részt vehetnek (Ausztria, Németország és/vagy Ukrajna).
- Bármely, a fiatalokkal foglalkozó V4 jogi személy részt vehet hivatalos kérelmezőként vagy támogatottként, például iskolák.
- Az egyik alapelv minden projektnél az inkluzivitás - perspektívák cseréje különböző csoportokhoz tartozó emberekkel, és a saját sokszínű tapasztalatok és nézőpontok megosztása velük (szociálisan, gazdaságilag vagy földrajzilag hátrányos helyzetű csoportok).
- Támogatja a régió fiataljainak minden értelmes közös tevékenységét, a tanulók tanításának és tanulásának támogatása a kompetenciák (ismeretek, készségek és attitűdök) megszerzésében a személyes fejlődésük javítása érdekében (nem formális, informális és formális tanulás és képzés, projektek, amelyek célja a tanulók személyes fejlődésének elősegítése.
- 6 tématerület (igény szerint módosítható) mentén adható támogatás: fenntarthatóság és ellenállóképesség; örökség és emlékezés; egészség és aktív életmód; művészetek és kultúra; demokratikus értékek és polgári erények; gyakorlati kompetenciák és vállalkozói készségek.
- Költségvetés: a maximálisan igényelt költségvetés projektenként 10 000 euró. A költségvetés egy személy/napra kiterjedő átalányösszegként kerül kiszámításra, maximum 50 euró résztvevőnként és/vagy kísérőnként naponta, vagy 60 euró résztvevőnként és/vagy kísérőnként naponta, ha több mint két V4 ország vesz részt. Bármilyen, a projekttel közvetlenül összefüggő költségre felhasználható a támogatás (szállás, utazás, belépő, tiszteletdíj stb.). A program további társfinanszírozást ösztönöz.
- A legközelebbi pályázati határidő 2023. július 15., majd azt követően 2023. november 15.
- Részletes információ található a programról a következő linken:
https://www.visegradfund.org/apply/grants/v4-gen/

2. Visegrad Fellowship Program - Visegrádi oktatói, kutatói ösztöndíjprogram (egyéni pályázat oktatóknak, kutatóknak)
- V4-es tudósok, oktatók és kutatók egyéni, rövid távú mobilitását finanszírozza az állampolgárságuktól eltérő V4-országokba.
- Szükséges küldő intézményi ajánlólevél és fogadó intézményi meghívólevél.
- Az ösztöndíjas támogatható tevékenységei az ösztöndíjas időszakban:
- konkrét kutatási projektet kell lefolytatnia (vagy abban részt vennie),
- előadás(oka)t vagy szemináriumokat kell tartania felsőoktatási szinten, vagy
- kutatási tevékenységet végezni nyilvános archívumban vagy könyvtárban.
- Az ösztöndíj időtartama: 2-10 hét.
- Költségvetés: a támogatás folyósítása egyösszegű, heti 500 euró összegű ösztöndíj formájában történik, két részletben (80%, illetve 20%).
- A jelentkezés folyamatosan zajlik az év során június 30., valamint augusztus 1. és november 30. között.
- További információ érhető el a programról:
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-fellowships/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem