Ifjúsági Garancia Plusz / GINOP_Plusz4112

Határidő
Folyamatos
Érvényes
Pályázhat
15-29 év közötti fiatalok

Ifjúsági Garancia Plusz GINOP_Plusz4112


2024. április 15. napjától megnyílik a lehetőség az Ifjúsági Garancia Plusz programba való jelentkezésre, belépési pontként az állami foglalkoztatási szervként eljáró járási (fővárosi kerületi) hivatalok foglalkoztatási osztályai szolgálnak.

A program az Európai Szociális Alap Plusz társfinanszírozásával, a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program Plusz keretében valósul meg.
A program azoknak a 15-29 év közötti fiataloknak a munkához, munkatapasztalathoz vagy piacképes tudáshoz jutását támogatja, akik nem tanulnak, nem dolgoznak, emellett álláskeresőként vagy szolgáltatást kérőként nyilvántartásba vételüket kérték a lakóhelyük vagy tartózkodási helyük szerint illetékes járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályán.

A programba belépők személyre szabott segítséget kapnak a munkaerőpiaci helyzetük javításához. A segítségnyújtás első szakaszában foglalkoztatást elősegítő szolgáltatások, egyéni/csoportos tanácsadások formájában történik a fiatalok segítése, amelyek során ifjúsági tanácsadó munkatársak segítenek a fiataloknak saját, egyéni tervet kialakítani a továbblépés irányára.

Tájékoztatásul jelezzük, hogy a programban tervezetten 2024. április hónap folyamán válnak kérelmezhetővé az alábbi támogatások. Ezzel egyidejűleg kerülnek közzétételre az ezen támogatások részletes feltételrendszerét tartalmazó hirdetmények, valamint a támogatások kérelmezéséhez szükséges minták és tájékoztató dokumentumok. E támogatások főbb jellemzői a következők:

- Bértámogatás: a munkaadónak nyújtott támogatás időtartama 4 hónap lehet, bizonyos hátrányokkal küzdő fiatalok foglalkoztatása esetén pedig 6 hónap, s a támogatás mértéke fixen a munkaadót terhelő bruttó bér 50%-a, de legfeljebb havi 250 ezer forint lehet.

- Lakhatási támogatás nyilvántartott álláskereső részére: az kaphatja legfeljebb 12 hónapnyi időtartamra, akit legalább egy hónapja álláskeresőként nyilvántartanak; és aki legalább hat hónap időtartamra szóló és legalább heti húsz óra munkaidejű, foglalkoztatónál létesített, foglalkoztatásra irányuló jogviszonyt létesít; és akinek a lakóhelyétől legalább 60 km-re lévő településen található a munkavégzés helye. A lakhatási támogatás az álláskeresőt terhelő havi lakásbérleti díj 100%-ában, de havonta legfeljebb a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 70 %-ának megfelelő összegig állapítható meg.

- Utazási támogatás nyilvántartott álláskereső részére: az kaphatja, akinek a lakhelyétől 60 km-nél közelebbi, de attól eltérő településen található a munkavégzés helye. A támogatás legfeljebb 12 hónap időtartamra nyújtható, a lakhely és a munkavégzés helye közötti távolság tekintetében minden 10 km után a megállapítás napján hatályos kötelező legkisebb munkabér 5%-ának megfelelő összegben.

Május hónaptól képzési támogatás igénybevételére is lesz lehetőség, melynek keretében a kötelező legkisebb munkabér legalább 70%-ának megfelelő összegű (max. minimálbér 150%-a) havi támogatás nyújtható annak az álláskeresőnek, aki a munkaerőpiacon történő elhelyezkedése érdekében jogszabályban meghatározott képzésen vesz részt.

Hamarosan további információkkal jelentkezünk, ezért kérjük, kísérjék figyelemmel jelen oldali híradásainkat. A programba való bevonás kapcsán kérjük forduljanak a járási (fővárosi kerületi) hivatal foglalkoztatási osztályainak munkatársaihoz.


Tájékoztatásul jelezzük, hogy a fiatalok elérését, megszólítását további oldalak is segítik: https://www.facebook.com/ifjusagi.garancia.rendszer és a https://ifjusagigarancia.munka.hu/.
https://nfsz.munka.hu/cikk/3817/_Ifjusagi_Garancia_Plusz_GINOP_Plusz41123_
A pályázatra folyamatosan lehet jlentkezni.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem