Ifjúsági részvételi tevékenységek / KA154-YOU

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet

Ifjúsági részvételi tevékenységek (KA154-YOU)


A pályázattípus keretében helyi, nemzeti vagy nemzetközi projektek valósíthatók meg ifjúsági szervezetek és fiatalok informális csoportjainak részvételével, melyek célja, hogy elősegítsék a fiatalok aktív részvételét.

1. Szakpolitikai vonatkozások
Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A "kapcsolódás" a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az "elköteleződés" főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A "képessé tétel" pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.
Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.
Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.
Az ifjúsági részvételi tevékenységek esetében inspirációt nyújthatnak az EU Ifjúsági Párbeszéd témái és prioritásai a projektek tervezésében és megvalósításában.

2. A pályázattípus célja
A pályázattípus az ifjúsági részvétel alternatív, szektorokon átnyúló, innovatív és digitális formáit támogatja, ezáltal teremtve meg a lehetőséget a fiatalok aktív részvételére, minden háttérből. A ifjúsági részvétel tevékenységek ideálisak a fiatalok és döntéshozók közti párbeszédek kialakítására, és a fiatalok az európai demokratikus életben való részvételének erősítésére. Ennek közvetlen eredményeként növelhető a fiatalok érdekképviselete az őket érintő döntésekben.

3. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező résztvevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részvevők köre
13-30 éves fiatalok a résztvevő szervezetek országaiból, illetve a projekt témájához releváns döntéshozók.

5. Támogatható tevékenységek
Az ifjúsági részvételi tevékenységek megvalósulhatnak nemzetközi vagy nemzeti szinten. A nemzeti szintű projektek megfelelőek lehetnek különböző ötletek és módszerek helyi szintű kipróbálásához és eszközök lehetnek korábbi kezdeményezések nyomon követésére és azok fejlesztésére. Ugyanakkor, bármilyen szinten valósulnak meg, a projekteknek rendelkezniük kell európai dimenzióval.
A projektek nemformális tanulási tevékenységeket foglalnak magukba, amelyek formája többek között lehet műhelymunka, vitajáték, figyelemfelkeltő kampány, képzés, fiatalok és döntéshozók személyes vagy digitális találkozása, információs nap stb.
A projektek magukban foglalhatnak mobilitási tevekénységeket is, ám ez nem kötelező. Ezekhez a tevékenységekhez specifikus pénzügyi támogatás nyerhető.
Ahol releváns, erősen ajánlottak a digitális tevékenységek (webináriumok, digitális eszközök használata, stb.) és/vagy képzés a demokrácia digitális eszközeinek használatáról
A projektek időtartama 3-24 hónap lehet.

6. A projektben résztvevők köre
A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:
- nonprofit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
- fiatalok informális csoportjai
a program- vagy partnerországokból.

7. Pályázati feltételek
Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.
A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazás (amennyiben a projekt keretében terveznek mobilitási tevékenységet); szervezési támogatás (500 euró/hónap); rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása, coach, rendezvényszervezés.
Projektenként maximum 60 000 euró támogatás adható.

9. A pályázás menete
Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.
a. Hagyományos pályázatbeadás
Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.
b. Erasmus-akkreditáció
Az ifjúsági részvételi tevékenységek 2022-től az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.

10. A pályázatok beadásának határideje
2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem