Ifjúságsegítők mobilitása / KA153-YOU

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet

Ifjúságsegítők mobilitása (KA153-YOU)


Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek. Célja a minőségfejlesztés támogatása az ifjúsági munka területén, különösen az ifjúsági szervezetek és/vagy egyéb érintett szereplők közötti együttműködés révén.

1. Szakpolitikai vonatkozás
Az Európai Unió Ifjúsági Stratégiája adja meg a keretét az európai együttműködéseknek az ifjúság területen a 2019-2027-es időszakra. Három kulcstémája: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A "kapcsolódás" a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az "elköteleződés" főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A "képessé tétel" pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.
Az Ifjúsági Stratégia mellékleteként jelenik meg a fiatalok javaslatai alapján meghatározott 11 Ifjúsági Cél is. Ezek a célok a fiatalok életére és az őket érintő kihívásokra hatást gyakorló szektorközi területeket foglalnak magukba, és céljuk, hogy hozzájáruljanak a fiatalok jövőképének alakításához.
Az ifjúsági projektek megfelelő katalizátorok lehetnek mindennek a megteremtéséhez.

2. A pályázattípus célja
Az ifjúságsegítők mobilitása az ifjúsági szakemberek fejlődését támogatja és azon keresztül az ifjúsági munka minőségfejlesztését helyi, régiós, nemzeti, európai és nemzetközi szinten nemformális és informális tanulási tapasztalatok által. A pályázattípus hozzájárul az EU Ifjúsági Stratégia célkitűzéseihez, azok közül pedig kifejezetten az ifjúsági munka innovációjához és elismertetéséhez.

3. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó bármely programországban székhellyel rendelkező részt vevő szervezet vagy fiatalok informális csoportja lehet.

4. A projektekben részt vevők köre
Maximum 50 résztvevő, korhatár nélkül.
A résztvevők lakosai a küldő vagy a fogadó országnak (a képzők, facilitátorok kivételével).

A projektekben részt vevő szervezetek lehetnek:
- nonprofit szervezetek; egyesületek; NGO-k; európai ifjúsági szervezetek; állami szerv helyi, regionális és nemzeti szinten; társadalmi vállalkozások; CSR tevékenységet folytató forprofit szervezetek
- fiatalok informális csoportjai
a program- vagy partnerországokból.

5. Támogatható tevékenységek
Szakmai fejlődést biztosító tevékenységek és hálózatépítés ifjúságsegítőknek, melyek a következők révén járulnak hozzá az ifjúságsegítők szakmai fejlődéséhez:
- tanulmányi látogatások, mint például job shadowing, szakembercserék, peer learning
- hálózatépítés és közösségfejlesztés
- képzések a minőségi ifjúsági munka érdekében
- szemináriumok és workshopok tudásbővítés és jó gyakorlatok megosztása céljából
Ezeket a tevékenységeket a projektben részt vevő szervezetek tervezik meg és bonyolítják le. Az ifjúságsegítő szakemberek részvétele a képviselt szervezet kapacitásfejlesztéséhez nagyban hozzájárul, és egyértelműen hatással van az ifjúságsegítők fiatalokkal végzett mindennapi munkájára. A megvalósult tevékenységek tanulási eredményeit terjeszteni kell az ifjúsági területen.

Rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységek
Az ifjúságsegítők mobilitása pályázattípus tartalmazhat rendszerfejlesztési és tájékoztató tevékenységeket is, melyek kiegészítő tevékenységek azzal a céllal, hogy növeljék a mobilitási projektek hatásait a területen. Ezek például innovációt és az ifjúsági munka elismertetését támogató tevékenységek lehetnek, mely lehetőséget teremt tapasztaltabb pályázók számára, hogy új eszközöket (például a digitális ifjúsági munkát fejlesztő eszközök), új módszereket próbáljanak ki.

6. A programban részt vevő országok
A következő kedvezményezett országok teljes mértékben részt vehetnek az Erasmus+ program valamennyi pályázati kategóriában:
- az Európai Unió tagállamai,
- az EFTA/EGT-tagországok: Izland, Liechtenstein és Norvégia,
- az EU-tagjelölt országok: Törökország, Észak-Macedón, Szerbia
Az Erasmus+ program egyes intézkedései ezen felül a partnerországokból jelentkező szervezetek előtt is nyitva állnak. A részvétel feltételeinek részletesebb leírását lásd az Erasmus+ program útmutatójában.

7. Pályázati feltételek
Az ifjúsági területen megvalósuló mobilitási projekteknek követniük kell az Erasmus minőségbiztosítási szabályokat az ifjúsági területen. Ezek tartalmazzák a mobilitási kategória alapvető irányelveit, valamint konkrét gyakorlatokat, melyek a projektek olyan szakaszainak implementálását támogatják, mint a kiválasztás, a résztvevők felkészítése, értékelés, tanulási eredmények feldolgozása, projekteredmények megosztása stb.
A formai és tartalmi követelményeket a pályázati útmutató B) része tartalmazza.

8. A támogatás mértéke
Támogatás igényelhető a következőkre: utazás; szervezési támogatás; rendkívüli költségek; speciális igényű résztvevők támogatása; előkészítő látogatás.

9. A pályázás menete
Az Erasmus+ 2021-2027-es programciklusában a mobilitási tevékenységek kétféleképpen pályázhatók.
a. Hagyományos pályázatbeadás
Ennek részleteit a pályázati útmutató C) része tartalmazza.
b. Erasmus-akkreditáció
Az ifjúsági területen elérhető mobilitási tevékenységek az Erasmus-akkreditáció az ifjúság területén pályázati kategórián belül is pályázhatók. Az akkreditált Erasmus-szervezetek lehetőséget kapnak, hogy egyszerűsített módon pályázhassanak támogatásra az adott pályázati időszak ifjúsági mobilitási tevékenységeinek megvalósításához.
További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása
10. A pályázatok beadásának határideje
2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300
https://erasmusplusz.hu/erasmus_palyazattipusok_az_ifjusagi_teruleten/ifjusagsegitok-mobilitasa-ka153-you

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem