Informatika a köz szolgálatában 2024

Határidő
Érvényes
Kategória
Informatika
Pályázhat
Az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül működési formájára (Közbeszerzés, központosított közbeszerzés, DMÜ, DKÜ témakörben hívja infó vonalunkat a 70/310-2981-es számon): 1. Közigazgatás (Kormányhivatal, polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, közintézet, köztestület és intézményeik stb.) 2. Egészségügy (kórház, rendelőintézet, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő stb.) 3. Oktatás, nevelés (köz- és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.) 4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók stb.) 5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek) 6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft stb.) 7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. sportegyesületek, alapítványok stb.)

Informatika a köz szolgálatában 2024


Pályázati felhívás!
/Kivonat!...Részletes pályázati kiírás a www.oip.hu oldalon érhető el!/

Az Országos Informatikai Programiroda pályázatot hirdet
"Informatika a köz szolgálatában 2024" címmel.

Változások a korábbi pályázatokhoz képest:
- Tanácsadás (DKÜ lebonyolítási tanácsadás) központosított közbeszerzésre és DMÜ kötelezetteknek is.
- Minden számítógép SSD meghajtóval szerelve. A "bővített1-2-3" gépes csomagok WINDOWS 11 kompatibilisek.
- Bizonyos kiegészítők, például a notebookok, monitorok, önállóan is igényelhetőek (nem szükséges asztali számítógépes szolgáltatáscsomagra pályázni).

A pályázat célja: Lehetőséget teremteni a közt szolgáló szervezetek és az általuk fenntartott intézmények számára, számítógéppark-juk bővítésére ASP, E-recept, E-napló kompatibilis asztali számítógépeket tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomagok által, illetve segíteni a meglévő géppark fejlesztését SSD meghajtót tartalmazó (gyorsabb indítást és működést biztosító eszközt) és akár 16GB memóriájú, több monitort is kezelni képes számítógépekre, akár 3 év teljes körű garanciával.
Kiegészíthető a pályázat továbbá NOTEBOOK-okkal, monitorokkal, a pályázati csomagok darabszámától függetlenül.

Pályázati keret: Az Országos Informatikai Programirodát üzemeltető Arminiki Kft. és szerződött partnerei (partnerek listájához lásd a weboldalt: www.oip.hu) kínálatából összeállított számítógépes szolgáltatáscsomagok. Figyelembe véve az egyre növekvő digitalizációs igényeket, az itt közölt tartalommal és árszínvonalon 1500 gépet tartalmazó számítógépes szolgáltatáscsomag pályázható (a különböző kategóriák eltérő mennyiségben) az alábbi feltételekkel.

A nyertes pályázó által fizetendő összeg: A pályázat benyújtása díjmentes, a nyertes pályázóknak a választott számítógépes szolgáltatási csomagnak megfelelően, a pályázat táblázatos részeiben olvashatóak a konkrét fizetendő összegek. A pályázónak lehetősége van a számlázás bontását kérni (így biztosítva a könnyebb elszámolhatóságot például a telephelyek közötti nyilvántartáshoz, vagy bármilyen más okból kifolyólag).

A pályázók köre: Az alábbi területeken működő szervezet/intézmény pályázhat tekintet nélkül működési formájára (Közbeszerzés, központosított közbeszerzés, DMÜ, DKÜ témakörben hívja infó vonalunkat a 70/310-2981-es számon):
1. Közigazgatás (Kormányhivatal, polgármesteri hivatal, önkormányzat, kistérségi társulás, kamara, közintézet, köztestület és intézményeik stb.)
2. Egészségügy (kórház, rendelőintézet, háziorvosi rendelő, szakorvosi rendelő stb.)
3. Oktatás, nevelés (köz- és felsőoktatás, felnőttoktatás, óvoda stb.)
4. Szociális/közösségi tevékenységek (idősek otthona, gyermekotthon, polgárőrség, könyvtárak, szakszervezetek, művelődési és közösségi házak, klubok, szenvedélybetegekkel foglalkozók stb.)
5. Egyházak, vallási egyesületek (vallási, hitéleti tevékenységek)
6. A fenti tevékenységek valamelyikével foglalkozó, vagy ilyen létesítményt működtető, támogató szervezet (alapítvány, egyesület, köztestület, gazdasági társaság, közhasznú kft stb.)
7. Bármely NEM profitorientált szervezet (függetlenül tevékenységi körétől pl. sportegyesületek, alapítványok stb.)

A megpályázható csomagok általános informatikai tartalma:
Márkás, használt asztali számítógépek jogtiszta szoftverekkel. A pályázaton márkás, használt, felújított számítógépekből álló 1, 4, illetve 8 gépes szolgáltatáscsomagokra lehet jelentkezni. Egy pályázó, egy adatlapon belül legfeljebb 240 számítógépet tartalmazó csomag-állományt pályázhat meg. A bírálat során a nagyobb fejlesztések előnyt élveznek (lásd az elbírálás szempontjai részben).

ˆCopyright 2024. Minden jog fenntartva. Az Országos Informatikai Programiroda elnevezés bejegyzett védjegy, melynek használata engedéllyel történik.
Részletes pályázati kiírás: Részletes információk és a pályázat benyújtásának lehetőségei megtalálhatóak a www.oip.hu oldalon.
Műszaki információ: Technikai jellegű kérdéseivel (gépek műszaki paraméterei stb.), vagy tanácsadásért a 70 / 310-2981-es mobil számon 8 órától 17 óráig fordulhat kollégáinkhoz. A notebookokra vonatkozó 1 éves korlátozott garancia keretén belül az akkumulátorra egy hónapos garancia érvényes (minimum 30 perc készenléti idő) a készülék többi elemére 1 év vonatkozik.

A pályázat benyújtásának formája: A pályázatra a pályázati e-adatlap hiánytalan kitöltésével (mely elérhető a www.oip.hu oldalról), és egy legfeljebb 2 oldal terjedelmű intézményi ismertetőt feltöltve lehet jelentkezni, melynek utolsó bekezdésében meg kell jelölni a számítógépek felhasználásának módját is. Továbbá a kitöltött és aláírt adatlapot egy példányban, postai úton is szükséges eljuttatni a beküldési címre (a bírálat e nélkül is lezajlik).

Benyújtási határidő: A pályázatok beadása 2024. március 13-tól 2024. április 18-ig folyamatos. A pályázat bírálatán a 2024. április 18.(csütörtök) 24 óráig az elektronikus pályázati rendszerbe hiánytalanul feltöltött pályázatok vehetnek részt. A hetente történő pályázat-értékelésen legalább 80 pontot elérő pályázók (lásd elbírálás szempontjai részt), legfeljebb a kiosztható gépszám 50%-a erejéig, a pályázat benyújtásának sorrendjében (elektronikus benyújtás időpontja alapján) részesülhetnek pozitív bírálatban. A heti bírálatokon nem nyertes pályázók, illetve az így kiosztható gépkontingens elérését követően beérkező pályázatok a végső bírálaton vesznek részt, ahol a beérkezés időpontja nem, csak az elért pontszám nagysága (lásd elbírálás szempontjai részt) befolyásolja a bírálat eredményét.

A pályázat benyújtásának végső határideje 2024. április 18. csütörtök 24 óra
A nyertesek értesítése: A pályázók az elbírálást követő 3 munkanapon belül elektronikus vagy telefonos értesítést kapnak.
Az elbírálás szempontjai: Az elbírálásnál - egy pontrendszer alapján - elsősorban azt veszik figyelembe, hogy mennyi embernek válik hasznára a géppark, így előnyt jelent, ha olyan feladatot végeznek a gépekkel, amely sok ember számára hasznos, kiemelten pl.: a közösségi terekben használva, vagy könyvtárban, teleházban, tanteremben stb. Előnyt élveznek továbbá a nagyobb fejlesztések, ahol több csomag egyidejű megpályázásával nagyobb horderejű fejlesztést hajtanak végre. Továbbá az elmúlt időszakra tekintettel előnyt élvezhetnek az egészségügyi és az oktatási intézményektől érkező pályázatok.

Jelen tájékoztató nem a teljes és részletes pályázati kiírás, mielőtt megkezdi a pályázat kitöltését, feltétlenül olvassa el a részletes pályázati kiírást (www.oip.hu)!

További információ a www.oip.hu oldalon található, illetve az Országos Informatikai Programiroda információs vonalán kérhető: 06-1 / 633-38-28 vagy 70/310-2981

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem