Irodalmi pályázat iskolásoknak

Határidő
Érvényes
Pályázhat
alsósok, felsősök, középiskolások

Irodalmi pályázat iskolásoknak


A pályázat célja gyermekeket és fiatalokat sarkalni képzelőtehetségük és íráskészségük kibontakoztatására prózai és költői művek létrehozásával.
Szóval kedves Gyerekek, Ifjú Költők és Írók: várjuk, hogy a szunnyadó magok kihajtsanak, a fiatal tehetségek egymásra találjanak és egy alkotói csapat alakuljon ki.
A nevezők köre három korcsoportra oszlik: alsósok, felsősök, középiskolások. Nevezni négy kategóriában lehet személyenként maximum 2-2 művel. A pályázat háromfordulós.
A kategóriák: vers, novella-történet, mese, (kis)regény.

Az első forduló feladatai:
1. vers: a mű címe az legyen, hogy "A legértékesebb", terjedelme ne haladja meg a 70 verssort
2. novella-történet: az írás címe "Kincs" legyen, terjedelme minimum 400 maximum 2000 szó lehet
3. mese: a mese egyik szereplője kedvenc élőlényed vagy tárgyad legyen (pl. állat, növény, gép stb.), terjedelem 400-2000 szó
4. (kis)regény: a téma szabadon választott, annyi kikötéssel, hogy korosztálybeli gyerek(ek)nek kell lenni a főszereplő(k)nek, az egész regény minimum 6000 szavas legyen, az első fordulóban az első fejezetet kell benyújtani, az egész alkotást 2024 március 31-ig kell leadni

Az első forduló benyújtási határideje 2023. október 25.

A műveket lehetőleg e-mailben kérjük eljuttatni a szepegb@gmail.com címre csatolmányként Times New Roman betűtípus 12-es betűmérettel.
Ha ez nem lehetséges, a postai beadás is megoldható olvasható kézírással a Vácegres, Toldi utca 7, 2184 címre.
A pályázat jeligés! A műveken kérjük csak a jeligét feltűntetni, a pályázó egyéb adatai (név, életkor, osztály, kategória, elérhetőség) kérjük az emailben szerepeljenek, vagy postai beadás esetén külön lapon.
Az első forduló legjobbjait az őszi szünetben Alkotói Nappal és (amennyiben az időjárás megengedi) kirándulással jutalmazzuk.
A második forduló feladatai november elején kerülnek kiírásra. A téli szünetben szintén kirándulós Alkotói Nap lesz az ajándék.
A harmadik forduló témáit decemberben fogjuk kiírni. A tavaszi szünetben várható a végső eredményhirdetés és könyvjutalomban részesülnek a színvonalas pályamunkák. A legeredményesebb alkotásokból kötet készül. A fődíj ingyenes részvétel lesz a nyári Alkotóhéten. Ezt egy egyhetes rendezvénynek tervezzük, ahová minden résztvevőt meghívunk.
Írjatok, alkossatok! Vigyázzatok, a piciny lángocskákat el ne fújja az őszi szél, hogy felnövekedvén bearanyozhassák az egész világot!

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem