Irodalmi pályázat: Jókai-díj 2025

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bárki

Irodalmi pályázat: Jókai-díj 2025


A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet:

1. A pályázat címe: Jókai-díj 2025
2. A pályázat beérkezési határideje: 2024. október 31.

3. A pályázatról:
a) Az irodalmi pályázat témája: "A magyar reformkor eszméi és héroszai Jókai Mór műveiben"
b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan tanulmánnyal vagy értekezéssel lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg 75 ezer karaktert - szóközökkel együtt -, de legalább eléri 30 ezer karaktert, amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. A terjedelembe a melléklet is beszámolandó.
c) A terjedelmi korlátokat figyelembe nem vevő, a pályázati kiírásnak nem megfelelő írásokat nem értékeljük.
d) Kérjük a felhasznált források és illusztrációk pontos megjelölését.
e) A pályaműben lévő fotókat jpg formátumban, legalább 300 dpi nagyságban kérjük külön mellékelni.
f) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolandó szerzőjének neve, lakcíme, e-mailcíme, telefonelérhetősége, s nyilatkozata arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: "Jókai-díj 2025 pályázat".
g) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.
h) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.
i) A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2025. január 22-ig hozza meg döntését.
j) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.
k) Az elismerés 2025 februárjában, Jókai Mór kettőszázadik születésnapja alkalmából, Révkomáromban kerül átadásra.
l) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból évkönyv kiadására is sor kerülhet. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a "Jókai-díj 2024-2025" antológiában való megjelentetést tartalmazza.

A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az évkönyvben.

Levélcím:
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület,
Palatínova 13 (Nádor utca 13.) 945 01 Komárno, Szlovákia

2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány
Gidófalvy út 29. V/3 1134 Budapest, Magyarország

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem