Jókai-díj 2024

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bárki

Jókai-díj 2024


Irodalmi pályázat: Jókai-díj 2024

1. Kiíró: A Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület (Révkomárom) és a
Falvak Kultúrájáért Alapítvány (Budapest) pályázatot hirdet:

2. A pályázat címe: Jókai-díj 2024

3. A pályázat beérkezési határideje: 2023. október 31.

4. A pályázatról:
a) Az irodalmi pályázat témája: "Nemzeti dalaink, a Himnusz és a Szózat párhuzamos története"

b) Pályázni nyomtatásban meg nem jelent olyan tanulmánnyal vagy értekezéssel lehet, melynek terjedelme nem haladhatja meg a 75 ezer karaktert - szóközökkel együtt -, de eléri legalább a 30 ezer karaktert, s amelynek közlési jogával a szerző rendelkezik. A terjedelembe a melléklet is beszámolandó.

c) A terjedelmi feltételeket figyelembe nem vevő, a pályázati kiírásnak nem megfelelő írásokat nem értékeljük.

d) Kérjük a felhasznált források, az idézett jegyzetirodalom és az illusztrációk pontos megjelölését.

e) A pályaműben lévő fotókat jpg formátumban, legalább 300 dpi nagyságban kérjük külön mellékelni.

f) A pályázat jeligés. A pályamunkához külön, zárt borítékban csatolni kell szerzőjének nevét, lakcímét, e-mailcímét, telefon-elérhetőségét, s nyilatkozatát arról, hogy a pályamű nyomtatásban még nem jelent meg. Ezen a borítékon kérjük feltüntetni a pályázó jeligéjét. A borítékra kérjük ráírni: "Jókai-díj 2024 pályázat".

g) A pályázatokat egy nyomtatott példányban, minden oldalán jeligével ellátva és digitális formában (WORD) és CD-n kell benyújtani az alábbiakban megadott címek valamelyikére.

h) Egy szerző csak egy művel vehet részt a pályázaton.

i) A döntés és értékelés: a legmagasabb értékelést kapott művek közül az alapítók által felkért nemzetközi bírálóbizottság legkésőbb 2024. január 22-ig hozza meg döntését.

j) A Jókai-díj tárgyiasult formája Jókai Mór kezének márványlapon elhelyezett festett gipszmásolata.

k) Az elismerést 2024 februárjában, Jókai Mór születésnapja alkalmából, Révkomáromban adjuk át.

l) A bírálóbizottság véleményét figyelembe véve a díjazott, legszínvonalasabbnak ítélt írásokból antológiát adunk ki. A díjnyertes és minősített oklevelet elért pályázók írásainak első felhasználási joga az alapítókat illeti, amely a "Jókai-díj 2024" antológiában való megjelentetést tartalmazza.
A nem díjazott szövegeket az alapítók nem őrzik meg, s nem küldik vissza. A Jókai-díjat elnyert pályázó három éven belül nem nyerheti el újból a díjat, de írása megjelenhet az antológiában.

Levélcím:
1. Jókaiho všeobecnovzdelávacie a múzejné združenie
Jókai Közművelődési és Múzeum Egyesület
Palatínová 13 (Nádor utca 13.)
945 01 Komárno, Szlovákia
2. Falvak Kultúrájáért Alapítvány
1134 Budapest, Gidófalvy út 29. V/3 Magyarország

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem