Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása / 2023-1.2.4-TÉT

Határidő
2023. 11. 24., 2023. 11. 30.
Érvényes
Pályázhat
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása / 2023-1.2.4-TÉT


Postára adás határideje: 2023. november 24., 2023. november 30.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg 110 000 000 Ft
Pályaművek száma 30-35
Pályázat futamideje max. 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa Innováció
Pályázat értékelője NKFI Hivatal

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

Kétoldalú kormányközi megállapodással rendelkező relációk: osztrák, horvát, szerb, francia.
Az egyes relációkban az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
- A francia reláció esetén a pályázatok benyújtása 2023. november 17. 12:00 óráig
- Az osztrák és horvát relációk esetén a pályázatok benyújtása 2023. november 24. 12:00 óráig
- A szerb reláció esetén a pályázatok benyújtása 2023. november 30. 16:00 óráig lehetséges.

A pályázók köre
Jelen felhívásra támogatási kérelem csak egyénileg nyújtható be.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek
- Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
- A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatható tevékenységek bemutatása
A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatók:
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációba történő utazása,
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációban történő tartózkodása,
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott országon belül, a projekttel kapcsolatos utazása,
- projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység:
A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek terjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet.
- nemzetközi konferencián történő részvétel (a projekt szakterületén a Magyarországon, partner országban vagy más országban tartandó nívós rendezvényen).

A projekt futamideje
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 24 hónap
A projekt megvalósítása a francia reláció esetén 2024. március 1., az osztrák, horvát és szerb relációk esetén 2024. július 1. előtt nem kezdhető meg.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 110 millió forint, amelyből az osztrák, horvát és szerb relációra tervezett keret relációnként 30 millió forint, a francia relációra tervezett keret 20 millió forint.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- Európán belül, Magyarországgal szomszédos országban található partnerintézmény esetén: 3 millió Ft,
- Európán belül, Magyarországgal nem szomszédos országban található partnerintézmény esetén 4 millió Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-tamogatasa-2023-124-tet/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem