Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása / 2024-1.2.5-TÉT

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint: - Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek - Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek - A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek

Kétoldalú Tudományos és Technológiai (TÉT) együttműködés támogatása
2024-1.2.5-TÉT


Elektronikus benyújtás határideje: 2024. július 12. 12:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg 80 000 000 Ft
Pályaművek száma 12-16
Igényelhető támogatás 4-6 MFt
Pályázat futamideje max. 24 hónap
Kutatási tevékenység típusa
Innováció

A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett pályázati felhívás célja, hogy új nemzetközi kétoldalú tudományos és technológiai (továbbiakban: TéT) együttműködési projektek elindítását, vagy létező együttműködések elmélyítését segítse a projektekhez kapcsolódó kutatói mobilitási tevékenységek és szakembercsere támogatásával.

Kétoldalú kormányközi megállapodással rendelkező relációk: francia és kínai.
Az egyes relációkban az NKFI Hivatal és a külföldi célország támogató szervezete által kiírt pályázatra a partnerek közös projektet dolgoznak ki, melyet a magyar pályázók az NKFI Hivatalhoz, a külföldi partnerek a saját országuk finanszírozó intézményéhez nyújtanak be. Ezekben a relációkban a felhívás célzott tématerületeket nevesít.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.

A pályázatok benyújtása 2024. július 12. 12:00 óráig lehetséges.

A pályázók köre
Jelen felhívásra támogatási kérelem csak egyénileg nyújtható be.
Jelen Felhívásra támogatási kérelmet nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- Jogi személyiségű vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek legalább egy lezárt, jóváhagyott, teljes üzleti évvel rendelkeznek, kettős könyvvitelt vezetnek
- Államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
- A kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatható tevékenységek bemutatása
A támogatási kérelem keretében az alábbi kutatói mobilitáshoz kapcsolódó tevékenységek támogathatóak:
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációba történő utazása,
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott relációban történő tartózkodása,
- magyar fél képviseletében kiutazó kutató/hallgató adott országon belül, a projekttel kapcsolatos utazása,
- projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenység:
A kedvezményezettek kötelesek a nyilvánosságot tájékoztatni a támogatást elnyert projekt céljáról, hasznáról, a futamidő második felében az elért eredményről. A projekt eredményeinek terjesztése pl. technikai és tudományos konferenciákon, tudományos és műszaki lapokon, szabadon hozzáférhető adattárakon, vagy nyílt és szabad forráskódú szoftvereken keresztül történhet.
- nemzetközi konferencián történő részvétel (a projekt szakterületén a Magyarországon, partner országban vagy más országban tartandó nívós rendezvényen).

A projekt futamideje
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam minimum 12 - maximum 24 hónap
A projektek megvalósítása 2024. október 1. előtt nem kezdhető meg.

A keretösszeg és az igényelhető támogatás mértéke
Rendelkezésre álló teljes pályázati keretösszeg: 80 millió forint, amelyből a francia relációra tervezett keret 30 millió forint, a kínai relációra tervezett keret 50 millió forint.

Támogatási kérelmenként az igényelhető vissza nem térítendő támogatás összege:
- Európán kívüli partnerintézmény esetén: 6 millió Ft,
- Európán belül, Magyarországgal nem szomszédos országban található partnerintézmény esetén 4 millió Ft.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/ketoldalu-tudomanyos-technologiai-egyuttmukodes-tamogatasa-2024-125-tet/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem