Kis léptékű partnerségek az ifjúság területén / KA210-YOU

Határidő
Érvényes
Pályázhat
bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény

Kis léptékű partnerségek az ifjúság területén (KA210-YOU)


A projekttípus a hagyományos partnerségi projektekhez képest kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra

Az együttműködést célzó partnerségek (KA2) kategória keretében a részt vevő szervezetek nemzetközi együttműködések terén szerezhetnek tapasztalatot, erősíthetik kapacitásukat és magas minőségű innovatív módszereket ismerhetnek meg és dolgozhatnak ki. A szervezetek számára szakmai megújulást is jelenthet, és lehetőséget ad szektorok közti együttműködések kialakítására.
A kis léptékű partnerségek projekttípus - a hagyományos partnerségi projektekhez képest - kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.

1. Szakpolitikai vonatkozás
Az ifjúsági partnerségek pályázati kategóriánál mind a partnerségi együttműködések, mind a kis léptékű partnerségek esetében fókuszba kerülnek az Európai Ifjúsági Stratégia központi témái: kapcsolódás, elköteleződés, képessé tétel. A "kapcsolódás" a tapasztalatok, élmények megosztásáról, a szolidaritás megéléséről szól és elsősorban a mobilitási projekteken keresztül valósítható meg. Az "elköteleződés" főképp a fiatalok kulturális, gazdasági és közéletbe való bekapcsolódását jelenti. A "képessé tétel" pedig a fiatalok olyan eszközökkel való felruházása, melyekkel lehetőségük lesz megosztani nézeteiket, véleményüket a róluk szóló kérdésekben, és ez által változást elérni.
Emellett kiemelt fókusz kerül a szektorközi együttműködésekre, melyeken keresztül a különböző területek közötti szinergiák kialakítására nyílik lehetőség a fiatalokat érintő témákban, az ifjúsági részvétel népszerűsítésére valamint a fiatalok aktív részvételének támogatására, kifejezetten a társadalmi kirekesztettséggel szembenéző fiatalokat érintve.

2. A pályázattípus célja
A kis léptékű partnerségek pályázattípus kevesebb nemzetközi tapasztalattal rendelkező pályázók számára is lehetőséget biztosít az Erasmus+ programba való bekapcsolódásra. Alacsonyabb pénzügyi támogatással, rövidebb időtartammal és egyszerűsített adminisztratív előírásokkal a kisebb kapacitású és az Erasmus+ programban még új szervezeteket célozza.
A projektek magukban foglalhatnak nemzeti és nemzetközi elemeket (minden esetben európai dimenzióval), ezáltal biztosítva, hogy a résztvevő szervezetek könnyebben érjenek el kevesebb lehetőséggel rendelkező fiatalokat: a tevékenységtípus kiemelt célja ugyanis ezen fiatalok társadalmi befogadásának növelése. Emellett az aktív európai állampolgárság és az európai dimenzió helyi szintű érvényesítése.
A kis léptékű partnerségek ezen felül hozzájárulhatnak nemzetközi partnerhálózatok fejlesztéséhez és a helyi, regionális, nemzeti és nemzetközi szakpolitikák szinergiáinak támogatásához.

3. A pályázásra jogosultak köre
Pályázó lehet bármely programországban székhellyel rendelkező, részt vevő szervezet/intézmény.

4. Támogatható tevékenységek
Az együttműködés keretében olyan tevékenységek valósíthatók meg, amelyek támogatják a tevékenységtípus céljainak elérését. A tevékenységek bármilyen, a projektben releváns formában megvalósíthatók, akár többféle résztvevő bevonásával, egyénileg vagy csapatban.
A tevékenységek hozzájárulnak a szervezeti munka és gyakorlat minőségének javításához, és partnerség kialakulását támogatják, nem feltétlenül a szektoron belül. A projektek szintén hozzájárulnak a résztvevő szervezetek kapacitásfejlesztéséhez, reflektálnak a terület gyakori szükségleteire és prioritásaira, és lehetővé teszik az egyéni, szervezeti, vagy szektorális átalakulást és változást, teret adva az új megközelítések és fejlesztések bevezetésének.
A kis léptékű partnerségek 6-24 hónapos időtartammal és minimum 2 szervezet együttműködésével valósulhatnak meg.

5. A programban részt vevő országok
A partnerségi együttműködésekben részt vehet bármely programországban székhellyel rendelkező szervezet/intézmény.

6. Pályázati feltételek
A formai és tartalmi követelményeket a Pályázati útmutató B) része tartalmazza.

7. A támogatás mértéke
A tevékenységtípus esetében úgynevezett "lump sum", azaz átalány alapú a támogatás. Ennek értelmében a pályázók kétféle költségkategóriából tudnak választani, a projekt mértékével összhangban, figyelembe véve a tervezett tevékenységeket és az elérni kívánt eredményeket. Az átalány alapú támogatás (lump sum) mértéke ennek megfelelően választandó ki az alábbi kettő költségkategória közül:
- 30 000 auró vagy
- 60 000 euró

8. A pályázás menete
Ennek részleteit a Pályázati útmutató C) része tartalmazza.
További részletek a pályázatok benyújtásáról az alábbi linken érhetők el: A pályázat benyújtása

9. A pályázatok beadásának határideje
2022. október 4. déli 12:00 óra (brüsszeli idő szerint)

Kapcsolat
Tempus Közalapítvány
E-mail: info@tpf.hu
Telefon +36 1 237 1300

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem