"Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
óvodák, általános iskolák

"Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program


Pályázati kiírás
Kiíró: SIÓ-ECKES Kft.
Pályázat érdekeltségi köre: óvodák, általános iskolák, rászoruló gyermekek
tanév kezdési támogatása - ORSZÁGOS
Határidő: 2022. július 11.

A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program a SIÓ-ECKES Kft. adományozási programja a szociálisan rászoruló családok gyermekeinek részére a tanévkezdés támogatására
A gazdasági körülmények nehezedése, a szociális olló szétnyílása szükségessé teszi, hogy mind nagyobb figyelmet fordítsunk a szociálisan hátrányos helyzetbe került gyermekek egészséges fejlődésének biztosítására.
Az általános iskolák nagy erőfeszítéseket tesznek, hogy az ott tanuló gyermekeket lehetőség szerint egyenlő bánásmódban részesítsék ezzel teremtve meg annak lehetőségét, hogy később ők is boldogulhassanak.

A SIÓ-ECKES Kft. felelősséget érez, hogy a gyermekek egyenlő esélyeit elősegítse és az iskolarendszer integráló munkáját támogassa.
A Köszönjük, Sió! Iskolatáska Program 2008-ban indult útjára. Azóta közel 14 000 gyermek kezdhette meg a tanévet új iskolatáskákkal és tanszerekkel, több tízezren pedig együtt örülhettek, bulizhattak a SIÓ támogatásával.
2022-ben, 15. alkalommal, cégünk a szociálisan is rászoruló családok szorgalmas gyermekeinek beiskolázásában kíván segíteni.
A "Köszönjük, SIÓ!" Iskolatáska Program által olyan szociálisan hátrányos helyzetben lévő családokhoz juthat el a támogatás, akiknek valóban anyagi problémát jelent a tanévkezdés. Célunk, hogy e családok gyermekei jobb esélyekkel indulhassanak útnak. Segítségünkkel a gyerekek olyan felszerelésekhez juthatnak, melyek feltétlenül szükségesek tanulmányaik megkezdéséhez, ugyanakkor anyagilag jelentősen megterhelik a családot.
Programunk célkitűzése, hogy országosan mintegy 1000* családhoz juttassunk el egy-egy iskolatáskát.
A gyerekek és családok a támogatáshoz az iskolarendszeren keresztül juthatnak hozzá, így nem egyedi, hanem összefogáson alapuló jótékonysági tevékenységet végezhetünk. A részvétel feltétele, hogy az iskolák a rászoruló diákokról rendelkezésükre álló adatok alapján pályázzanak a programba történő bejutásért.

FIGYELEM!!! A Köszönjük, SIÓ! Program nemcsak a legszegényebbekre, hanem azokra is gondol, akik talán nem részesülhetnek szociális támogatásban, ugyanakkor segítségünkre szorulnak. Ezen családok száma az elmúlt években folyamatosan növekedett, a pályázat készítése során vegyék figyelembe, hogy a megváltozott körülmények őket is súlyosan érintik. Halljuk meg azok szavát is, akik nem beszélnek!
Az adományozási program keretében a SIÓ-ECKES Kft. iskolatáskákat adományoz a pályázaton nyertes 1000** gyermeknek
*Mivel a pályázat kiírója különös figyelmet fordít arra, hogy testvérek is részesülhessenek adományban, ezért a családok száma eltérhet az 1000-től.
**A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a meghirdetett iskolatáskák mennyiségét, a támogatott gyermekek számát megváltoztassa.

Résztvevők köre - iskolák és rászoruló gyermekek
A pályázaton kizárólag általános iskolák támogató alapítványai vehetnek részt. Egyéni, azaz természetes személy által készített, pályázatot nem áll módunkban befogadni.
Amennyiben az Iskola nem rendelkezik alapítvánnyal, úgy kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék, hogy közösen találjuk meg az utat az Iskolatáska Programban való részvételhez.
Jelen pályázat szempontjából rászorulónak minősül, az a magyar állampolgárságú 6-10 éves korú gyermek, aki magyarországi általános iskolai felvételt nyert a 2022/2023-as tanévre bármely 1-4. évfolyamba. A gyermek családja anyagi helyzetük alapján jogosult az állami és/vagy önkormányzati szociális segélyre és/vagy egyik, vagy mindkét szülő munkanélküli segélyre, és ezek egyikében részesülnek, családi pótlékot kapnak, a családban az egy főre jutó nettó jövedelem nem éri el a mindenkori nyugdíjminimum kétszeresét (ez 2022-ben 2 x 28 500 Ft, azaz 57 000 Ft). Ezek a családok lehetnek egyedülálló szülő által vagy mindkét szülő által fenntartottak.

FONTOS SZEMPONT! A gyermek iskolai eredménye és közösségben játszott aktivitása alapján szorgalmasnak mondott.
Kizáró okok:
Azon gyermekek, akik a fenti feltételeknek nem felelnek meg, azaz például a 2022/2023-es tanévben az általános iskola 1-4. évfolyamába járnak, de elmúltak 10 évesek, vagy például még nincsenek 10 évesek, de a 2022/2023-as tanévben az általános iskola 5. évfolyamát kezdik meg, nem részesülhetnek az adományban.

A pályázat lebonyolítása
Az ÓVODÁK segítségét kérjük idén is!
Kérjük az óvónőket, hogy tájékoztassák a szülőket, fogjanak össze az iskolákkal, és jelezzék az iskoláknak, hogy kik azok a nagycsoportosok, akiknek szükségük lehet az iskolakezdési támogatásra.

Online pályázati rendszer
A pályázat elkészítéséhez zárt online pályázati felület áll a Pályázók rendelkezésére, ez a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldalról regisztrációt követően érhető el.
Figyelem! A rendszer iskolánként 1 érvényes regisztrációnak enged belépést, hogy az adatvédelmi jogszabályoknak maximálisan megfeleljünk.
A TAGISKOLÁK, kérjük, a Tagintézmény nevével regisztráljanak, a KLIK intézmények regisztrációját is segíti a rendszer. A pályázati rendszerbe a korábbi évek során már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék.

A jelentkezés lépései

1. Az általános iskolát vagy alapítványát a kapcsolattartó regisztrálja http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a REGISZTÁCIÓ gomra kattintva vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/regisztracio.php
oldalon, az ott kért adatok megadásával. A kapcsolattartó a regisztrációval elfogadja a Pályázat szabályzatát, melyet a regisztrációkor, majd később a Pályázati rendszerbe belépve letölthet és elolvashat.
i. FIGYELEM! A korábbi években a rendszerben már regisztrált intézmények a korábbi adataikkal beléphetnek a http://koszonjuksio.hu/palyazat/ oldal felső menüjében a BELÉPÉS gomra kattintva vagy közvetlenül a http://koszonjuksio.hu/palyazat/login.php, amennyiben új regisztrációt szeretnének, kérjük, hogy ezt a koszonjuksio@koszonjuksio.hu email-címen jelezzék, adataikat pedig a pályázati rendszerbe belépve módosíthatják.

2. Az általános iskola és/vagy az iskola támogató civilszervezetének (alapítvány, egyesület stb.) vezetője és/vagy e két intézmény bármelyikének kapcsolattartója az online pályázati rendszerben elkészíti a pályázatot. A pályázati anyag kizárólag az általános iskola jelenlegi és leendő saját tanítványaira vonatkozhat, más intézményekbe járók a pályázatból kizártak.

3. Az online kitöltött pályázatot a rendszeren belül legkésőbb 2022. július 11. (hétfő) éjfélig kitölti, és 1db eredeti példányban a Pályázati jelentkezési lapot, az online pályázati rendszer tájékoztatása alapján, az összefoglaló pályázati adatlappal, valamint a szükséges nyilatkozatokkal együtt a Köszönjük, SIÓ! Program részére nyomtatott formában postai úton elküldi a Pályázati kiírás végén megadott postai
címre.

4. A Köszönjük, SIÓ! Program fontosnak tartja, hogy a teljes pályázat a közösségek összefogásán alapuljon. Ezért, a pályázatkészítési időszakon túl, az elektronikus pályázathoz a Pályázónak, az online rendszeren belül, az ott található útmutatás alapján, csatolnia (azaz az online rendszerbe feltöltenie) kell legalább 25db gyermekrajzot, melyet az iskolatáska pályázatban nem résztvevő, nem rászoruló gyermekek készítenek közösen, az iskolai foglalkozások keretében. A rajzok témájáról és a feltöltési határidőről később adunk tájékoztatást.

A rajzok hiánya a pályázatból történő kizárást jelenti, ezért kérjük, fokozottan figyeljék levelezésüket.
i. Mivel az elmúlt évek során sokan nem a pályázati témában adtak be rajzokat, kérjük Önöket, hogy iskolai foglalkozás keretében, a rajzok készítése előtt, beszélgessenek el a gyerekekkel arról, hogy a gyerekek nem tehetnek arról, hogy milyen körülmények között élnek, valamint arról, hogy egymást támogatva, összefogva, sokkal többet érhetünk el, mint egyenként. A foglalkozáshoz támpontokat, valamint Segédanyagot a Pályázati rendszerből tölthetnek le
ii. A Köszönjük, SIÓ! Program arra kéri az intézményeket, hogy ne csak az online rendszerbe töltsék fel az alkotásokat, hanem elkészült rajzokból kiállítást, valamint esetleg, szabad döntésük alapján háziversenyt szervezzenek.
iii. A beküldött rajzok alapján a Köszönjük, SIÓ! Program, a korábbi évek hagyományai szerint egyéni és közösségi díjakkal jutalmazza.
(*A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy az időpontot megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.)

FIGYELEM! A Köszönjük, SIÓ! Program hivatalos kommunikációs eszközként az elektronikus levelezést (email-kommunikáció) fogadja el. Kérjük, a pályázatkészítés során megadott e-mail postafiókot a pályázat teljes
ideje alatt rendszeresen ellenőrizzék és csak olyan postafiókot adjanak meg kapcsolattartásra, amit könnyen elérnek és leveleink nem kerülnek a spam mappába.

Az online pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
1) Pályázati jelentkezési lap - erről az online rendszer tájékoztatást ad
2) Online rendszerben (http://koszonjuksio.hu/palyazat/) feltöltött adatok és 1 db montázs a minimum 25 db gyermekrajzból "Segíts a Sió Vitatigrisnek, hogyan segítsen a gyerekeknek, hogy boldogabbak legyenek!" témában.
Amennyiben az online rendszer használata bármilyen okból nehézséget jelent, kérjük, jelezze a koszonjuksio@koszonjuksio.hu valamint az info@contenet.hu e-mailcímeken.

A postai úton beküldött pályázati csomagnak tartalmaznia kell:
1) Pályázati jelentkezési lap - erről az online rendszer tájékoztatást ad.
2) Gondviselői nyilatkozatok
3) Intézményi és alapítványi adatvédelmi nyilatkozat
4) A rajzokat nem kell postai úton elküldeni! (Így kiállítást, akár tematikus foglalkozást vagy háziversenyt is, rendezhetnek az intézmények a munkákból.)

Formai követelmények:
1) A Pályázati jelentkezési lap nyomtatott verziójának minden oldalát szignóval és pecséttel kell ellátni!
2) A pályázati anyag kizárólag a megadott formátumokban érvényes.
3) A feltöltött rajzoknak legalább közepes, azaz 5 megapixel felbontásúnak, jpg formátumúnak kell lenniük.

Kérjük, figyelmesen olvassák el a Pályázati szabályzatot, hogy a pályázat ne kerüljön kizárásra!
Pályázati naptár
Pályázati periódus: 2022. április 20-július 11.
Beküldési határidő: 2022. július 11.
(Az online feltöltés 2022. július 11. 24.00-ig lehetséges. A Pályázati jelentkezési lap dokumentum postára adási határideje 2022. július 15. péntek)
Hiánypótlás: 2022. július 18-július 29.
(Azok a pályázók, akiknek július 15-ig postára adott, és/vagy július 10-ig feltöltött pályázatuk van, de abban az elbírálás során hiányokat tapasztaltunk, ezen a 11 naptári napon pótolhatják a hiányokat. A hiánypótlási értesítést online, elektronikus levél (email) formájában küldjük a kapcsolattartóként megadott e-mailcímre.)
Ahogy évről-évre, idén is segítjük Pályázóinkat a sikeres pályázatkészítésben. Ezért bátran forduljanak a Köszönjük, SIÓ! Program csapatához, problémáikkal, kéréseikkel, akadályokkal, szívesen állnak rendelkezésükre.

Elbírálás: 2022. július 18-augusztus 1.

Kiértesítés: 2022. augusztus 1-augusztus 10. (a Pályázók kiértesítése online, elektronikus levél (e-mail) formájában történik)
Adományok eljuttatása: 2022. augusztus 22-30. (figyelembe véve az intézmények tanévnyitó időpontját!)

A Pályázat kiírója fenntartja a jogot, hogy a fenti időpontok bármelyikét megváltoztassa, erről Pályázóinkat a pályázatkészítés során megadott e-mailcímen értesítjük.

Pályázat elérhetőségei
A Pályázati jelentkezési lapot és nyilatkozatokat, nyilatkozatokat az alábbi címre kell eljuttatni:
A Pályázati jelentkezési lapot és a további szükséges dokumentumokat eredeti példányban postai úton az alábbi címre kell eljuttatni. (kérjük, tértivevényes módot ne válasszanak)
Kérjük, a borítékra írják rá: Köszönjük, SIÓ! 2022.
Co-Minds Consulting Kft.
1221 Budapest
Szent Gellért u. 6/a

Az érvényes pályázat kitöltéséhez, kérjük, használják az online pályázati rendszerből letölthető
Pályázati szabályzatot, valamint a Kitöltési útmutatókat!
További információ:http://koszonjuksio.hu/palyazat/
koszonjuksio@koszonjuksio.hu
Technikai támogatás (webmester): info@contenet.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem