Közösségek egymásért és magukért!

Határidő
Érvényes
Pályázhat
nyíregyházi székhellyel/lakcímmel rendelkező formális és informális közösségek (magánszemélyek csoportja, lakó" és szomszédsági közösségek, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek stb), melyek közösen megvalósítani kívánt cél, megoldani kívánt ügy mentén szerveződtek

Közösségek egymásért és magukért!


PÁLYÁZATI KIÍRÁS

B-TERV
"KÖZÖSSÉGEK EGYMÁSÉRT ÉS MAGUKÉRT!"
A nyíregyházi Helyi Szálak Közösségi Alapítvány pályázatot hirdet nyíregyházi formális és informális közösségek számára. A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány a helyi közösség támogató erejére alapozva jött létre azért, hogy a nyíregyházi ügyekre, problémákra és kezdeményezésekre itt, helyben keressen és találjon megoldást és forrást.

A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány által kiosztásra kerülő pénzösszeget nyíregyházi kötődésű magánadományozók és vállalkozók, cégek ajánlották fel.
A pályázati kiírás keretösszege: 1 500 000 Ft
Támogatható pályázatok száma: 5-8 db
Pályázható összeg: max. 500 000 Ft
A pályázat kiírójának fő célja a helyi közösségi aktivitás élénkítése.

A pályázat kiírójának célja továbbá, hogy:
- olyan helyi kis közösségeket segítsen, melyeknek jellegükből, informális voltukból adódóan nem áll módjukban egyéb pályázati források lehívása
- olyan (formális és nem informális) közösségeket támogasson, melyek hosszú távon pozitív változásokat eredményeznek közvetlen környezetükben tevékenységükkel
- olyan kezdeményezéseknek biztosítson lehetőséget, melyek nem illeszkednek más, tematizált pályázatok célkitűzéseihez.
A pályázat kiírója azokat a közösségi tevékenységeket, mozgalmakat, akciókat kívánja támogatással segíteni, amelyek a következő értékek mentén szerveződnek, vagy megvalósulásukkal a következő értékek megjelenését segítik:
- Közösségi értékekben való gondolkodás
- Együttműködés
- Szolidaritás
- Fenntarthatóság
A pályázat kiírója nem kívánja leszűkíteni, konkrétan megnevezni azokat a tevékenységeket, melyeket támogathatónak tart. Ugyanakkor a fenti értékek (legalább egy) megvalósulása fontos szempont az elbírálás során.
A Helyi Szálak Közösségi Alapítvány célja, hogy támogassa azokat az önszerveződő közösségeket, civil szervezeteket, amelyek pályázati tevékenységükkel az alábbi területek egyikét érintik:
- közösségi élet erősítése
- ifjúságsegítés
- környezetvédelem
- oktatás
- kultúra
- szociális ügyek
- adományszervezés
- érdekvédelem
- egyéb, a közösség számára fontos ügyek

Pályázók köre: nyíregyházi székhellyel/lakcímmel rendelkező formális és informális közösségek (magánszemélyek csoportja, lakó- és szomszédsági közösségek, baráti társaságok, alapítványok, egyesületek, szövetkezetek stb.), melyek közösen megvalósítani kívánt cél, megoldani kívánt ügy mentén szerveződtek.
Informális közösségnek tekintjük a pályázat során a minimum öt személyből álló, együttműködési szándéknyilatkozat aláírásával létrejött közösségeket.

Nem támogatunk:
- politikai szervezeteket közvetve vagy közvetlenül támogató tevékenységeket;
- állami és önkormányzati feladatkörbe tartozó tevékenységeket;
- kimondottan gazdasági hasznot eredményező tevékenységeket.
Egy szervezet/közösség egy pályázatot adhat be vagy egy pályázatban működhet közre.
Az elbírálás során prioritást élveznek:
- azok a tevékenységek, melyek kézzel fogható, kimutatható hatást gyakorolnak a helyi közösség életére, pozitív változást okoznak,
- azok a kezdeményezések, melyek nagy létszámú csoport életére gyakorolnak pozitív hatást,
- a hosszútávon fenntartható tevékenységek,
- az önerőt (önkéntes munka, pénz, eszköz) biztosító pályázatok.

A pályázat menete
1. lépés
A pályázat kiírója pályázati tájékoztató nyílt napot szervez 2022. május 27-én 14:30-tól a Human-Net Alapítvány Közösségi Házban (4400 Nyíregyháza, Semmelweis u. 24.). A nyílt napon a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány találkozik a potenciális pályázókkal és egyeztetnek a pályázathoz kapcsolódó kérdésekről. Az Alapítvány részéről praktikus tanácsokat nyújtunk a sikeres pályázat elkészítésében.

2. lépés
Pályázat benyújtásának határideje: 2022. június 15.
Pályázat benyújtásának módja: elektronikus, a helyiszalak.hu honlap Pályázat beküldése menüpontja alatt található űrlap kitöltésével történik.
A pályázatok megvalósításának időtartama: 2022. augusztus 1.-2023. március 31.
A pályázati támogatás formája: előfinanszírozott
A nyertes pályázó a támogatás 100%-át egy összegben, a támogatási szerződés megkötése után kapja meg átutalással a szerződésben megjelölt bankszámlára.
A nem formális csoportok pénzügyi támogatásának feltétele egy befogadó civil szervezet megléte. Amennyiben nincs ilyen, akkor a kiíró segít befogadó szervezet bevonásában.

Költségvetés
Amit kérünk: a pályázati űrlap költségvetési sorainak kitöltése szöveges indoklással.
Belső költségvetési korlátokat nem kell figyelembe venni, az adott költségsoron belül bármilyen összeg tervezhető (személyi, dologi, eszköz).

Mellékletek:
- Informális közösség esetén (minimum öt főből álló), két tanú által hitelesített együttműködési szándéknyilatkozat. Bejegyzett formális közösségek esetén az alapító okirat másolata.
- A bejegyzett szervezetek valódiságát, aktuális működésüket a birosag.hu oldal civil névjegyzékében ellenőrizzük.

ÁLTALÁNOS TÁJÉKOZTATÓ
Feldolgozás, elbírálás:
A pályázatok elbírálását a kiíró szervezet kuratóriumának tagjaiból és külsős szakemberekből álló szakértő bizottság végzi.
Figyelem!
A pályázati bírálat kétlépcsős. A második fordulóban személyes beszélgetés formájában zajlik a beadott pályázat részletesebb megbeszélése, az értékelést végző szakemberek tisztázó kérdésekkel fordulnak a pályázókhoz.
A beérkezés sorrendje nem befolyásolja az eredményeket.
A pályázatok értékelése 2022. június második felében megtörténik. A szerződéskötésre a támogatottakkal 2022. júliusában kerül sor.
A pályázati döntés eredményét az Alapítvány a honlapján közzéteszi, és arról a pályázó szervezeteket e-mailben értesíti. Kérjük, olyan e-mailcímet adjanak meg, melyet aktívan, folyamatosan figyelemmel követnek.

Hiánypótlás
A hiányosan beadott adatlapok hiánypótlására egy körben, a hiánypótlásra felszólító elektronikus levél kiküldésétől számított 5 munkanapon belül van mód.
Az elbírálás után a megszületett döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

Szakmai támogatás
A nyertes pályázók képviselőinek a projekt megvalósítása során együtt kell működniük a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány mentorával. Az alapítványi kapcsolattartó végigkíséri a pályázat megvalósításának folyamatát. A nyertes pályázó hozzájárul, hogy a Helyi Szálak Közösségi Alapítvány felületein hírt adjon a támogatott projekt keretében megvalósuló tevékenységről.
További, a pályázattal kapcsolatban felmerülő kérdéseit a palyazat@helyiszalak.hu e-mailcímre küldheti.
Kérdéseivel Groska Évát keresheti a következő telefonszámon: 06-30/410-2244

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem