Külföldi tanulmányút támogatása

Határidő
2023. 05. 25., 2023. 09. 15.
Érvényes
Pályázhat
alapképzési és - osztott vagy osztatlan - mesterképzési szakának Aktív vagy Passzív státuszú hallgatója, kivéve az alábbi hallgatói csoportokat: - a 2022/2023. tanévben I. évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók, - a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, látványtervezés BA és képzőművészet-elmélet BA szakos hallgatók, - a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, látványtervező művész MA hallgatók, - a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, osztatlan mesterképzési szakos (festőművész, grafikusművész, intermédia-művész, restaurátor-művész, szobrászművész) hallgatók

Külföldi tanulmányút támogatása


Pályázati felhívás - A LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA
külföldi tanulmányút támogatására

Pályázati felhívás
A LUDWIG ALAPÍTVÁNY ÖSZTÖNDÍJPÁLYÁZATÁRA
külföldi tanulmányút támogatására

Peter und Irene Ludwig Stiftung
A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíjpályázata 3000 euro összeggel támogatja hallgatók külföldi tanulmányútját.
Az utazás időtartama (legalább egy hónap) és időpontja szabadon megválasztható, de a tanulmányút nem mentesít a tanulmányi kötelezettségek alól.
1.) A Peter és Irene LUDWIG ALAPÍTVÁNY ösztöndíja pályázat útján nyerhető el.

2.) A pályázaton részt vehet a Magyar Képzőművészeti Egyetem valamennyi alapképzési és - osztott
vagy osztatlan - mesterképzési szakának Aktív vagy Passzív státuszú hallgatója, kivéve az alábbi hallgatói csoportokat:
- a 2022/2023. tanévben I. évfolyamon tanulmányokat folytató hallgatók,
- a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, látványtervezés BA és képzőművészet-elmélet BA szakos hallgatók,
- a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, látványtervező művész MA hallgatók,
- a 2022/23/2 félévben záróvizsgázó, osztatlan mesterképzési szakos (festőművész, grafikusművész, intermédia-művész, restaurátor-művész, szobrászművész) hallgatók.

3.) A pályázati csomag részeként az alábbiakat kell mellékelni:
1. portfóliót, azaz azoknak a műveknek a dokumentációját, amelyek a pályázó tehetségét és szakmai felkészültségét bizonyítják PDF formátumban, max. 6 MB méretben,
2. 2 db kiválasztott saját mű fényképes (maximum 5-5 fotó) dokumentációját, és rövid (maximum 1-1 oldal) leírását, PDF formátumban,
3. részletes (minimum 2 oldal), szaktanár (saját tanszék szaktanára) által véleményezett tervet a tanulmányút céljáról, állomásairól, időtartamáról, időpontjáról, PDF formátumban,
4. a legalább alapfokú, államilag elismert, angol, német, francia, vagy a tervezett úticél vonatkozásában releváns nyelvű nyelvvizsga bizonyítvány (vagy azzal egyenértékű oklevél vagy érettségi bizonyítvány) másolatát PDF formátumban, illetve - nyelvvizsga hiányában - az egyetem Idegennyelvi Lektorátusa igazolását a pályázó nyelvtudásának szintjéről.

4.) A pályázati csomagot a melyi.jozsef@mke.hu e-mailcímre kell megküldeni (a tárgy mezőben mindenképpen szerepeltetni kell: Ludwig_pályázat_2023_"pályázó neve").
Beküldési határidő: 2023. május 25. (csütörtök) éjfél.
Elbírálásra csak az a pályázati anyag kerül, melyet a pályázó hiánytalanul, határidőre leadott.

5.) A pályázatok elbírálásáról az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönt, a pályázati határidőt követő 10 napon belül.

6.) A pályázaton nyertes - külföldi tanulmányútról visszatért - hallgató(k)nak be kell nyújtania az alábbiakat:
1. részletes, írásos beszámolót magyarul és angolul 2-2 példányban,
2. amennyiben a munkaterv szerint tanulmányútja meghatározott helyre (pl. főiskolára, egyetemre, színházhoz, restaurátor intézethez) szólt, a célintézmény vezetőjének írásbeli igazolását az ott végzett munkáról.
Beküldési határidő: 2023. szeptember 15.

7.) Amennyiben a pályázatot nyert hallgató rajta kívülálló és igazolható okból - pl. betegség - kénytelen munkatervét módosítani, illetve megszakítani, a felhasználatlanul maradt összeget más alkalomra, későbbi időpontra, időtartamra is tartalékolhatja.
A munkaterv módosítását, a tanulmányút megszakítását a nyertes pályázó köteles haladéktalanul a bíráló bizottság tudomására hozni, a melyi.jozsef@mke.hu címre megküldött kérelemmel, csatolva ehhez a módosított munkatervet is.
Fenti esetekben a pályázati összeg felhasználására, és a 6.) pont szerinti, a felhasználást igazoló
beszámoló benyújtására a 2024. évi pályázati kiírásig, de legkésőbb 2024. április 30-ig van lehetőség.

8.) Amennyiben bizonyítást nyert, hogy a hallgató az ösztöndíjat nem rendeltetésének megfelelően használta fel (pl. a pályázatban benyújtott tanulmányútját elfogadható ok nélkül szembetűnően lerövidítette stb.) az egyetem vezetése által kijelölt bizottság dönthet az ösztöndíj összegének részben vagy teljes egészében történő visszafizetéséről.

9.) A pályázók anyagából 2023. május 31-én az Egyetem pop-up kiállítást rendez a Profil Galériában.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem