Kutatói ösztöndíjpályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan bölcsész vagy művészeti, legalább MA diplomával rendelkező, vagy PhD illetve DLA hallgatók, valamint posztdoktori kutatók számára, akik affinitással rendelkeznek a költészet és az avantgárd művészet kutatása iránt

Kutatói ösztöndíjpályázat


Szkárosi Endre életművének feldolgozására
Az Artpool Alapítvány Szkárosi Endre halálának évfordulóján özvegye, Rónai Zsuzsanna nagylelkű támogatásának köszönhetően kutatói ösztöndíjpályázatot ír ki abból a célból, hogy a 2022-ben elhunyt Szkárosi Endre életműve feldolgozásra kerüljön.
A pályázat keretén belül két téma kerül megadásra, amelyek közül szabadon lehet választani:
- 1. "Térköltészet & Transzpoézis" Szkárosi Endre művészetközi/intermediális munkásságának elemzése.
- 2. "A heroikus monumentalizmus felől az intenzív minimalizmus felé" Szkárosi Endre és a kollektív terek.

A pályázat nyitott olyan bölcsész vagy művészeti, legalább MA diplomával rendelkező, vagy PhD illetve DLA hallgatók, valamint posztdoktori kutatók számára, akik affinitással rendelkeznek a költészet és az avantgárd művészet kutatása iránt.
A kutatási anyag nagy része a Szépművészeti Múzeum / Közép-Európai Művészettörténeti Kutatóintézet részeként működő Artpool Művészetkutató Központ (1135 Budapest, Szabolcs utca 33.) gyűjteményében megtalálható, szabadon kutatható.

A pályázat 2 akadémiai évre szól, 2023. október 1.-2025. június 30. (21 hónap)
Az ösztöndíj mértéke: bruttó 250 000 Ft/hó*
A pályázat benyújtási határideje: 2023. május 31.

A pályázathoz benyújtandó:
- Szakmai önéletrajz
- Kutatási terv:
- A témaválasztás indoklása
- Problémafelvetés
- A munka, a kutatás, megvalósításának tervezett módja - feladatok, kutatási módszerek
- Ütemezés.
A pályázatot elektronikus úton kell eljuttatni az artpool@artpool.hu e-mailcímre.
A pályázatokat az Artpool Alapítvány kuratóriuma 2023. június 30-ig bírálja el.
A kuratórium tagjai: Klaniczay Júlia, Galántai György, Baksa-Soós Veronika, Müllner András, Rónai Zsuzsanna.
A kuratórium az alaposabb döntés érdekében kérheti, hogy a pályázó egy személyes prezentáció keretében ismertesse a beadott kutatási tervét, illetve kikérheti további szakértők véleményét.

A nyertes pályázót az Alapítvány értesíti és az eredményt a honlapján közzéteszi.
A nyertes pályázóval az Artpool Alapítvány köt szerződést, amely alapján az ösztöndíjas kutató jogosult az ösztöndíjra.
A nyertes pályázó a kutatási terv ütemezése szerint, de legalább félévente köteles írásban beszámolni kutatási eredményéről.
Az ösztöndíjban részesült kutató, PhD/DLA hallgató köteles a munkatervnek megfelelő, magas színvonalú produktum létrehozására az előírt határidőben.
A követelményeknek megfelelő mű, kutatási eredmény online kiadását az Artpool Alapítvány vállalja.

Az Artpool Alapítvány a pályázóval együttműködésben vállalja a nyomtatott megjelenés lehetőségeinek felkutatását és támogatását.
A kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy amennyiben a kutatás nem halad az ütemezési terv szerint, vagy kutató részéről egyéb akadály merül fel, az ösztöndíjat szüneteltesse, vagy az ösztöndíjas szerződést felmondja.
A pályázattal kapcsolatban esetleges további információ az artpool@artpool.hu e-mailcímen kérhető.
Budapest, 2023. március 22.
*A közhasznú alapítvány, így az Artpool Alapítvány által adott kutatói ösztöndíj is a vonatkozó adótörvények értelmében (1995.évi CXVII tv. 1. sz. mell. 3.1. pontja) jövedelemadó-mentes kifizetés.

Pályázati feltételek/nyilatkozatok
- Pályázó a pályázat benyújtásával kijelenti, hogy a pályázatra benyújtott dokumentáció a saját szellemi terméke.
- A pályázó tudomásul veszi, hogy a beküldött pályázati anyaga a teljes dokumentációval együtt az Artpool Művészetkutató Központ archívumába kerül és a kutatók számára hozzáférhetővé válik.
- A kuratórium a kutatói ösztöndíjat egy pályázónak ítéli oda. A pályázó elfogadja a kuratórium döntését, illetve azt, hogy a kuratórium a sikertelen pályázatokra vonatkozó döntését nem indokolja. A pályázó tudomásul veszi továbbá, hogy a pályázati döntéssel kapcsolatban kizárt valamennyi jogorvoslati lehetőség.
- A pályázó elfogadja, hogy a pályázattal összefüggő adatszolgáltatása önkéntes és pályázata beadásával hozzájárul, hogy az Artpool Alapítvány a pályázatban megadott személyes adatait kezelje a pályázat elbírálásának és (a pályázó nyertessége esetén) a projekt megvalósításának ideje alatt.
https://artpool.hu/posts/osztondijpalyazat_szkarosi_endre_eletmuvenek_feldolgozasara?fbclid=IwAR0HDcN90yvQWdyrk7seqkXgvw7w-dBrnE0jsrYS-hCtXnaJKlrVVnYpAZs_aem_Ac_m_tpWAIbfeteIIeiAjtVEBPq4V868eqAOQ8LlhVrlnMjDk-xOea9znetmGyk3-DJGXvnLggWPCR00S4-KgUJKhmQdgboKnhOUpw-4Hy_4b7xjw4HrbeJHCVWzuybDMZw

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem