A nagy érdeklődésre való tekintettel a pályázatok beadási határideje húsz nappal meghosszabbodik, így az első szakasz (Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye lakosai) számára január 16-án 18:00 órára, a második szakasz (Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye lakosai) számára január 23-án 18:00 órára, a hétfőn megnyílt harmadik szakasz (Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye lakosai) számára január 30-án 18:00 órára módosul. Az negyedik, utolsó szakasz december 27-én 17:00 órától indul majd Budapest és Pest megye lakói számára, ők február 6-án 18:00 óráig nyújthatnak be pályázatot.

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva / RRF-6.2.1

Határidő
2022. 01. 16., 2022. 01. 23., 2022. 01. 30., 2022. 02. 06., 2022. 09. 12., 2022. 09. 19., 2022. 09. 26., 2022. 10. 03., 2023. 09. 11., 2023. 09. 18., 2023. 09. 25., 2023. 10. 02., 2024. 09. 02., 2023. 09. 09., 2023. 09. 16., 2023. 09. 23.
Érvényes
Pályázhat
nagykorú természetes személy

Lakossági napelemes rendszerek támogatása és fűtési rendszerek elektrifikálása napelemes rendszerekkel kombinálva / RRF-6.2.1


Pályázati Felhívás

1. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK FELTÉTELEI
1.1 TÁMOGATÁST IGÉNYLŐK KÖRE
Jelen pályázati felhívásra kizárólag azon nagykorú természetes személy (magánszemély) nyújthat be pályázatot, aki
a) magyar adóazonosító jellel rendelkezik és
b) a beruházással érintett ingatlanban (részletesen az 1.3 pont tartalmazza) (legalább rész)tulajdonnal rendelkezik és
c) megfelel a jövedelmi előírásnak (lásd alább).
A c) pont szerinti jövedelmi előírás értelmében azon háztartás egyik nagykorú tagja nyújthat be pályázatot, amely háztartásnál a beruházással érintett ingatlan 2021. augusztus 30-i állapot szerinti, természetes személy tulajdonosai közül, a 2020. évben jövedelemmel rendelkezők 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelmének egy főre jutó összege 0 forint és 4.850.000 forint2 közé esik. A kisadózó vállalkozások tételes adójáról és a kisvállalati adóról szóló 2012. évi CXLVII. törvény hatálya alá tartozó magánszemélyek 2020. évi jövedelme is figyelembe veendő az egy főre jutó összeg megállapítása során.
A számítást az alábbi képlet3 szemlélteti: beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti tulajdonos személyek 2020. évi, a személyi jövedelemadó bevallás szerinti összevont jövedelme beruházással érintett ingatlanban 2021. augusztus 30.-i állapot szerinti 2020-ban jövedelemmel rendelkező tulajdonos személyek száma
A fenti, 1.1. c) pont szerinti jövedelmi feltétel teljesítése tekintetében a 2021. augusztus 30.-i állapot a mérvadó. Amennyiben az ingatlan tulajdonosai öröklés vagy adásvétel jogcímén módosultak 2021. augusztus 31. és a pályázat benyújtása közötti időben, úgy a pályázat benyújtásának időpontjában tulajdonos személyekre kell alkalmazni a fenti feltételeket. Ajándékozás esetén a 2021. augusztus 30. napi állapot kerül figyelembe vételre.
A pályázatot bármely, a beruházással érintett ingatlanban (legalább rész)tulajdonnal rendelkező 1 fő magánszemély benyújthatja, ha a pályázatban érintett ingatlan tulajdonosaira érvényes a fenti feltétel.
A pályázat szempontjából azon személy minősül tulajdonosnak, aki a pályázat benyújtásához csatolt tulajdoni lap II. rovata alapján az ingatlanban tulajdoni hányaddal rendelkezik, tehát széljegyen történő feltüntetés önmagában nem elegendő.
Cselekvőképességet kizáró vagy korlátozó gondnokság alá helyezett nagykorú magánszemély esetében az 5. számú melléklet szerinti gondnoki nyilatkozat becsatolása szükséges.
Ugyanazon természetes személy (magánszemély) csak egy ingatlan vonatkozásában nyújthat be támogatást, illetve ugyanazon ingatlan / albetét esetén csak egy pályázat kapcsán nyújtható támogatás.

1.3 PÁLYÁZATTAL ÉRINTETT ÉPÜLETEK KÖRE
A pályázat keretén belül a beruházás megvalósulását követően lakott, a Pályázó magánszemély (rész)tulajdonában álló egyedi fűtési rendszerrel ellátott7 állandó lakhatási céllal épült
a) családi házra;
b) használati megállapodással rendelkező, osztatlan közös tulajdonban lévő lakóház (ikerház, sorház) elkülöníthető, jogilag és energetikai szempontból önálló egységet képező épületére/épületrészére;
c) legfeljebb 6 lakásos társasházi, illetve szövetkezeti ingatlanok részét képező épületrészre/lakásra
nyújtható be támogatási igény. E pontban szereplő felsorolás c) pontja szerinti épületrész/lakás támogathatóságának további feltétele, hogy a beruházás fizikailag megvalósítható legyen, illetve ahhoz a tulajdonostársak a lakóközösség tulajdoni arányában kifejezett minimum 51%-a írásos nyilatkozattal hozzájárult.
Minden ingatlan vonatkozásában a pályázati részvétel további feltétele, hogy az épület a támogatott munkálatok kivitelezésének megkezdésekor olyan műszaki állapotban legyen, hogy egyéb beavatkozás nélkül is alkalmas legyen a beruházás fogadására.
Osztatlan közös tulajdon esetén benyújtandó a tulajdonostársak között köttetett használati megosztási szerződés, illetve a megosztási vázrajz, melyből egyértelműen megállapítható kell, hogy legyen a beruházással érintett épület/épületrész elhelyezkedése, illetve annak tulajdoni helyzete, kiemelten a Pályázó tulajdonjoga.
Felhívjuk a Pályázók figyelmét arra, hogy ugyanazon épületre/épületrészre vonatkozóan csak egy pályázat részesíthető támogatásban, így a pályázat ismételt, módosítási céllal történő benyújtása csak a korábban beadott pályázat visszavonása vagy elutasítása esetén fogadható el.
Részben, egészében gazdasági társaság tulajdonában álló ingatlan korszerűsítése vonatkozásában jelen pályázat keretén belül támogatás nem igényelhető. Ugyanakkor lakóközösségen belül természetes személy (magánszemély) tulajdonostárs támogatási igényéhez gazdasági társaság tulajdonos is adhat hozzájáruló nyilatkozatot.
Amennyiben a pályázattal korszerűsíteni tervezett épület/lakás több természetes személy (magánszemély) tulajdonában áll, abban az esetben benyújtandó a hatályos tulajdoni lapban foglaltak értelmében tulajdoni hányaddal rendelkező valamennyi tulajdonostárs beruházáshoz történő 3. számú melléklet szerinti hozzájárulása.
Kizárólag olyan ingatlan korszerűsítése vonatkozásában igényelhető támogatás, mely ingatlan annak tulajdoni lapja alapján per- és igénymentes (például végrehajtási joggal nem terhelt).
Nem ítélhető meg támogatás olyan ingatlan vonatkozásában, amely nem felel meg az Általános Útmutató a Felhívásokhoz elnevezésű dokumentum 7. pontjában rögzített feltételeknek.

1.5 A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK HATÁRIDEJE
Pályázat elektronikusan az alábbi négy ütem keretében, régiónkénti csoportosításban nyújtható be:
1. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2021. 12. 06. 17:00 órától 2022. 01. 06. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2021. 12. 13. 17:00 órától 2022. 01. 23. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2021. 12. 20. 17:00 órától 2022. 01. 30. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2021. 12. 27. 17:00 órától 2022. 02. 06. 18:00 óráig

2. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2022. 09. 12. 17:00 órától 2022. 10. 03. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2022. 09. 19. 17:00 órától 2022. 10. 10. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2022. 09. 26. 17:00 órától 2022. 10. 17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2022. 10. 03. 17:00 órától 2022. 10. 24. 18:00 óráig

3. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2023. 09. 11. 17:00 órától 2023. 10. 02. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2023. 09. 18. 17:00 órától 2023. 10. 09. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2023. 09. 25. 17:00 órától 2023. 10. 17. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2023. 10. 02. 17:00 órától 2023. 10. 23. 18:00 óráig

4. ütem
Fejér, Győr-Moson-Sopron, Komárom-Esztergom, Vas, Veszprém és Zala megye
2024. 09. 02. 17:00 órától 2024. 09. 23. 18:00 óráig
Baranya, Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád, Somogy és Tolna megye
2024. 09. 09. 17:00 órától 2024 .09. 30. 18:00 óráig
Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Nógrád és Szabolcs-Szatmár-Bereg megye
2024. 09. 16. 17:00 órától 2024. 10. 07. 18:00 óráig
Budapest és Pest megye
2024. 09. 23. 17:00 órától 2024. 10. 14. 18:00 óráig
Az egyes ütemekben a régiókban rendelkezésre álló keretösszegeket az alábbi táblázat mutatja be:

Hajdú-Bihar, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg (Észak-Alföld)
1. ütem (Ft) 17 541 298 130
2. ütem (Ft) 7 016 519 252
3. ütem (Ft) 7 016 519 252
4. ütem (Ft) 3 508 259 626

Bács-Kiskun, Békés, Csongrád-Csanád (Dél-Alföld)
1. ütem (Ft) 13 307 191 685
2. ütem (Ft) 5 322 876 674
3. ütem (Ft) 5 322 876 674
4. ütem (Ft) 2 661 438 337

Borsod-Abaúj-Zemplén, Heves, Nógrád (Észak-Magyarország)
1. ütem (Ft) 12 903 943 452
2. ütem (Ft) 5 161 577 381
3. ütem (Ft) 5 161 577 381
4. ütem (Ft) 2 580 788 690

Győr-Moson-Sopron, Vas, Zala (Nyugat-Dunántúl)
1. ütem (Ft) 10 686 078 171
2. ütem (Ft) 4 274 431 268
3. ütem (Ft) 4 274 431 268
4. ütem (Ft) 2 137 215 634

Baranya, Somogy, Tolna (Dél-Dunántúl)
1. ütem (Ft) 10 282 829 938
2. ütem (Ft) 4 113 131 975
3. ütem (Ft) 4 113 131 975
4. ütem (Ft) 2 056 565 988

Komárom-Esztergom, Fejér, Veszprém (Közép-Dunántúl)
1. ütem (Ft) 10 786 890 230
2. ütem (Ft) 4 314 756 092
3. ütem (Ft) 4 314 756 092
4. ütem (Ft) 2 157 378 046

Pest megye
1. ütem (Ft) 13 105 567 569
2. ütem (Ft) 5 242 227 027
3. ütem (Ft) 5 242 227 027
4. ütem (Ft) 2 621 113 514

Budapest
1. ütem (Ft) 12 198 259 045
2. ütem (Ft) 4 879 303 618
3. ütem (Ft) 4 879 303 618
4. ütem (Ft) 2 439 651 809
https://napelem.palyazat.gov.hu/lakossag/felhivas
A fenti kiírást terjedelmi okokból rövidítettük, az eredeti a szövegben található webcímen elérhető. (A Szerk.)
pályázati csomag
🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem