Magyar Formatervezési Díj

Határidő
Érvényes
Pályázhat
olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van

Magyar Formatervezési Díj


Pályázati felhívás 2023. évi Magyar Formatervezési Díj elnyerésére.
A kulturális és innovációs miniszter a Magyar Formatervezési Tanács és a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala közreműködésével nyilvános pályázatot hirdet a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet alapján.
A pályázat célja a kiemelkedő színvonalú forma­tervezői teljesítmények elismerése.

Pályázati kategóriák
Termék
Kis és nagy szériában gyártott termékek, termékrendszerek, szolgáltatások.
Vizuális kommunikáció
Termékek, termékrendszerek, szolgáltatások megvalósult, komplex vizuális arculata, beleértve a csomagolási és információs rendszereket, webes felületeket, interaktív alkalmazásokat, média design területéhez kapcsolódó megvalósult alkotásokat is.
Terv
Termékfejlesztések és megvalósításra érett termékötletek terve makett vagy prototípus formájában, továbbá a vizuális kommunikáció területéhez tartozó tervek.
Diák
Az akkreditált felsőfokú oktatási intézmények tervezőképzésében (BA, BSc, MA, MSc, DLA) részt vevő hallgatók által, hallgatói jogviszony keretében megvalósult terméktervezés, illetve a vizuális kommunikáció területén készített alkotások.

Pályázati feltételek
- A pályázatot olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiség nélküli gazdasági társaság nyújthatja be, akinek lakóhelye, vagy amelynek székhelye az Európai Gazdasági Térség valamely tagállamának területén van.
- A pályázat benyújtásához kitöltött jelentkezési lap, adatlap, illetve A/4-es formátumban nyomtatható szöveges és képi dokumentáció (a továbbiakban együtt: pályázati anyag) szükséges. A dokumentációra vonatkozó részletes megkötéseket a jelentkezési lap tartalmazza.
- Az adatlapot önálló PDF-ként mentve kell beadni.
- Egy pályázó több pályázatot is benyújthat.
- Pályázni lehet minden olyan az I. rész szerinti valamely kategóriának megfelelő alkotással, amely - három évnél nem régebbi és
- más személy szerzői, illetve iparjogvédelmi jogát nem sérti (a szerzői- és tulajdonjog megoszlásról a pályázónak az adatlapon kell nyilatkoznia).
- Érvénytelen a pályázat, amennyiben:
- a pályázati feltételeknek nem felel meg, vagy
- hiányos a pályázati anyag, vagy
- határidőn túl érkezik be.

A diákkategóriára vonatkozó egyéb, különös szabályok
A hallgatói jogviszony keretében készült pályamunkák kizárólag diákkategóriában nyújthatók be. A hallgatói jogviszony igazolását, illetve, ha a jogviszony már nem áll fenn, az oklevél másolatát kell a jelentkezési laphoz csatolni.
A diákkategóriában benyújtott pályázat jeligés.
A jeligét a jelentkezési lapon, az adatlapon és a pályázati dokumentációban egyaránt fel kell tüntetni, a szöveges és képi dokumentációban a pályázó neve nem szerepelhet. Az adatlapot önálló PDF-ként mentve kell beadni.

A pályázat beadási határideje: 2023. május 2. 24.00 óra
Legkésőbb ezen időpontig kell a pályázati anyagot, azaz a szöveges és képi dokumentációt, a jelentkezési lapot és az adatlapot tartalmazó e-mailnek beérkeznie.
A pályázatokat elektronikusan kell beküldeni az alábbi e-mailcímre: mfd@hipo.gov.hu

A pályázatok értékelése
Az értékelés két fordulóban történik:

I. forduló
A bírálóbizottság a beküldött szöveges és képi dokumentáció alapján dönt arról, hogy mely pályaműveket hívja be a II. fordulóra.
Szükség eseten ebben a fázisban kerülhet sor, a bírálóbizottság döntése előtt a hiánypótlási felhívás kiküldésére és a hiányok pótlására.
A hiánypótlás kizárólag a határidőben benyújtott pályázatok Pályázati felhívásnak nem megfelelő részeinek kijavítására irányulhat.

II. forduló
A bírálóbizottság a bekért pályamunkák és a rész­letes dokumentáció alapján, szakmai szempontok mentén döntési javaslatot tesz a díjak, különdíjak és az oklevelek odaítéléséről. A díjakról 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet 3. § (5) bekezdésében írtaknak megfelelően a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala elnöke, a különdíjról az azt felajánló szervezet vezetője dönt. A pályaművek elbírálására a bírálásra kijelölt helyszínen kerül sor, amennyiben az aktuális egészségügyi helyzet ezt lehetővé teszi. A II. fordulóban történő értékeléshez bekért pályamunkák begyűjtésének helyszínéről és időpontjáról a pályázók külön értesítést kapnak elektronikus levélben. A nem szállítható pályaművek elbírálása a bírálóbizottság döntése alapján a beküldött dokumentáció, illetve indokolt esetben helyszíni szemle alapján történik.

A bírálóbizottság egyedi mérlegelési jogkörben hozott szakmai döntéséről a pályázók írásban, elektronikus levélben kapnak értesítést.
A döntéssel szemben jogorvoslatnak helye nincs.
A pályázatok értékelésének szempontjai Értékelési szempontok: a pályaműveket a bírálóbizottság különösen az alábbi szempontok alapján bírálja:
- formai minőség (forma és funkció egysége);
- újszerűség, eredetiség;
- versenyképesség;
- a kivitelezés minősége (a diák- és tervkategória kivételével);
- felhasználóbarát kialakítás;
- környezetvédelmi, illetve környezetbarát szem­pontok érvényesülése (fenntarthatóság).

A bírálóbizottság tagjainak névsora
Harmati Hedvig DLA
a bírálóbizottság elnöke, textiltervező, egyetemi tanár, a Doktori Iskola vezetője, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem
Kassai Ferenc
a bírálóbizottság elnökhelyettese, Ferenczy Noémi-díjas grafikusművész, egyetemi docens, szakvezető, Design Campus, Széchenyi István Egyetem
tagok:
Börcsök Anna
ékszertervező, kreatív ékszer specializáció vezető,
Budapesti Metropolitan Egyetem, vezetőségi tag, ötvös részleg, Fiatal Iparművészek Stúdiója Egyesület
Árkossy Tamás
okl. faipari mérnök, címzetes egyetemi docens, tulajdonos, ügyvezető, Árkossy Bútor
Dániel Tünde
formatervező, Audi AG
György Árpád Hunor
formatervező, alapító, Heonlab, egyetemi tanársegéd, Formatervező művész mesterszak vezetője, Építészet és Design Tanszék, Budapesti Metropolitan Egyetem
Dr. Németh Edit Eur. Erg.
ergonómus, egyetemi adjunktus, Menedzsment és Üzleti Jog Tanszék, Gazdálkodástudományi Intézet, Eötvös Loránd Tudományegyetem, Gazdaságtudományi Kar, Neumann János Egyetem
Ruzicska Tünde
kerámiatervező-iparművész
Serfőző Péter
grafikusművész-tipográfus, szakíró, brand stratéga, ügyvezető - zwoelf digital, alapító - brandguide.hu
Tomcsányi Dóri
divattervező, TOMCSANYI, tanársegéd, Design Intézet, Moholy-Nagy Művészeti Egyetem

Díjazás
Kategóriánként a legszínvonalasabbnak ítélt alkotások elnyerik a Magyar Formatervezési Díjat. A díjazott munkák alkotói oklevélben és pénzjutalomban részesülnek, amelynek összege legfeljebb bruttó 600 ezer Ft/díj. A bírálóbizottság által legjobbnak ítélt további pályamunkák meghívást nyernek az online vagy offline megrendezésre ke­rülő kiállításra, és elismerő oklevélben részesülnek.
Bemutatás
A bírálóbizottság által kiválasztott pályaművek a későbbi döntésnek megfelelően online vagy offline kiállítás keretében kerülnek bemutatásra várha­tóan 2023 őszén. A kiállítás szervezési és rendezési költségét a kiírók fedezik.
A pályaműveknek szükség esetén a kiállítás hely­színére történő szállítása, majd a kiállítás utáni elszállítása a pályázó feladata és költsége, a kiállí­tás szervezőjével egyeztetett időben és módon. A kiállításról magyar és angol nyelvű, színes katalógus készül, amely hazai és külföldi terjesztésre kerül. A díjazott és kiállított pályaművekről készült fotók és leírások elsődlegesen a www.mft. org.hu honlapon és a Magyar Formatervezési Díj Facebook profilján, azon túl az SZTNH és az MFT honlapján és közösségimédia-felületein, továbbá kiadványokban, műsorokban és a sajtóban (pl. promóciós filmekben) lesznek megtekinthetők.

Eredményhirdetés
A pályázat díjazottjai a kiállítás megnyitóját meg­előző ünnepségen vehetik át a díjakat. A Magyar Formatervezési Tanács a díjazott alkotásoknak a mindenkori lehetőségeihez mérten széles körű pub­licitást biztosít. A pályázatok elbírálásának eredménye a díjátadási ünnepségig nem nyilvános.

Oltalom
A kiállított termékeket, a jogszabályok alapján, kiállítási kedvezmény, illetve elsőbbség illeti meg. Bővebb információt Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatala Ügyfélszolgálata nyújt az alábbi telefon­számon: +361 474 58 61 és e-mail címen: sztnh@hipo.gov.hu

Különdíjak felajánlói, felajánlott különdíjak
A különdíjat felajánló szervezet, szervezetek a pá­lyázat kiírásakor még nem ismertek. Ha különdíj felajánlására kerül sor, arról az MFT a honlapján ad tájékoztatást.

További információk
A pályázati felhívás, a jelentkezési lap és az adat­lap, a Magyar Formatervezési Díjról szóló 17/2005. (III. 26.) GKM rendelet, valamint a 3/2006. GKM Szabályzat a Magyar Formatervezési Díj adományozási rendjéről megtalálható a www.mft.org.hu honlapon.
A pályázattal kapcsolatban további információt Kohut-Jankó Anna nyújt munkaidőben az alábbi e-mailcímen: anna.janko@hipo.gov.hu vagy telefonszámon: +361 474 58 59

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem