Magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázatok / ANN_24, SNN_24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű

Magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló
kutatási pályázatok / ANN_24, SNN_24


Felhívás magyar-osztrák és magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázatokhoz
ANN_24, SNN_24

Elektronikus benyújtás határideje: 2024. június 17. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Nonprofit kutatóhely, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg
19 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
160-200
Igényelhető támogatás
ANN: 56 MFt, SNN: 42 MFt
Pályázat futamideje
ANN: max. 4 év, SNN: max. 3 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás
Pályázat értékelője
NKFI Hivatal

A pályázat célja kiemelkedő publikációs aktivitást folytató tapasztalt, tehetséges kutatók és kutatócsoport-vezetők támogatása, akik tudományterületük nemzetközileg elismert szakértői és sikeres alapkutatási témájukat nemzetközi együttműködés keretében tervezik továbbvinni, újabb aspektusokból vizsgálni. Kiemelt cél a hazai kutatócsoportok és külföldi partnerek együttműködésének elősegítése, a magyar tudomány nemzetközi beágyazottságának erősítése, a hazai kutatók és kutatási intézmények nemzetközi elismertségének növelése.

A pályázat keretösszege
A Kulturális és Innovációs Minisztérium az EXCELLENCE kutatási pályázati programra (EXCELLENCE_24), az ADVANCED kutatási pályázati programra (ADVANCED_24), a STARTING kutatási pályázati programra (STARTING_24), valamint a magyar-osztrák, ill. magyar-szlovén nemzetközi együttműködésen alapuló kutatási pályázati programokra (ANN_24, SNN_24) a 2024-2028 közötti időszakban összesen 19 milliárd forint keretösszeget biztosít az NKFI Alapból.

A projektek futamideje
A projektek 2025. január 1. napján indulnak, futamidejük relációtól függően legfeljebb 36 hónap (SNN_24), illetve 48 hónap (ANN_24).

A támogatás összege, mértéke
A kiírás alapján a magyar-osztrák relációban (ANN_24) projektenként legfeljebb 48 hónapra legfeljebb 56 millió forint, míg a magyar-szlovén relációban (SNN_24) projektenként legfeljebb 36 hónapra legfeljebb 42 millió forint támogatás igényelhető. Rövidebb futamidő esetén az igényelt összeg időarányos csökkentése kötelező. A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint általános költségként (rezsi) a közvetlen költségek 20%-a számolható el. A projekt megvalósításába további kutató, valamint technikai segédmunkatárs és hallgató is bevonható. A pályázathoz nem kell őket csatlakoztatni, viszont javasolt a tervezett társkutatók feltüntetése a kutatási terv dokumentum végén egy elkülönített részben. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani. A támogatási kérelmet az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A pályázatot kizárólag elektronikus úton kell benyújtani, annak egyik részét sem szükséges papíralapon eljuttatni az NKFI Hivatalhoz. A felhívásra alprogramonként legfeljebb egy pályázat nyújtható be.
Benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázati felhívásban megjelölt beadási határidőig a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

Az ANN_24 pályázatokat a magyar kutatónak az NKFI Hivatalhoz, míg a párhuzamos társpályázatot a külföldi együttműködő partnernek az Austrian Science Fund (FWF) felé kell benyújtania. A pályázat csak akkor támogatható, ha a hazai pályázatot az NKFI Hivatal, az osztrák társpályázatot pedig az Austrian Science Fund támogatja.

Az SNN_24 pályázatok benyújtása és értékelése az ún. Lead Agency elve szerint történik: ha a magyar partner által igényelt kutatási támogatás összege meghaladja a szlovén együttműködő partner által igényelt támogatás összegét, akkor az NKFI Hivatal végzi az értékelést. Amennyiben a szlovén együttműködő partner igényel több támogatást, akkor a Slovenian Research and Innovation Agency (ARIS) értékeli a hozzá benyújtandó pályázatot.
Az NKFI Hivatalhoz benyújtott pályázatnak tartalmaznia kell a magyar és a külföldi fél közötti munkamegosztás bemutatását a munkatervben, az együttműködésből adódó hozzáadott érték leírását a kutatási tervben, továbbá SNN_24 pályázat esetében a külföldi fél indoklással ellátott költségtervét is külön csatolmányban.

A pályázók köre
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű
felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
kettős könyvvitelt vezető és 2 lezárt üzleti évvel rendelkező gazdasági társaság, amennyiben végez kutatás-fejlesztő tevékenységet és a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül;
nonprofit szervezet, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.
A támogatás elnyerését követő megvalósítási időszakban a befogadó intézménynél a vezető kutatónak munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy
munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia.

A felhívásra vezető kutatóként legfeljebb egy pályázat nyújtható be, és emellett nem nyújtható be EXCELLENCE_24, ADVANCED_24 vagy STARTING_24 pályázat. Támogatott K_23, FK_23, PD_23, SNN_23 projekt, valamint 2020. december 31-e utáni indulással elnyert Élvonal (KKP) támogatás is kizáró oknak számít.
Támogatható célkitűzések, tevékenységek

A program keretében tematikus prioritások nélkül, bármely tudományterületen végezhető felfedező kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak. A ázat részeként kidolgozott, az NKFI Hivatalhoz benyújtott kutatási tervben kitűzött alapvető célok elérése érdekében a pályázatot benyújtó hazai kutató(k) vagy kutatócsoport(ok) által végzett tevékenységek támogathatók.

Nemzeti Kutatói Kiválósági Program információs nap - 2024. május 29.
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Hivatal információs napot tart 2024. május 29-én a Nemzeti Kutatási Kiválósági Program (NKKP_24) pályázati felhívásról és alprogramjairól. Az információs nap célja, hogy tájékoztatást nyújtson a 2024. évi új támogatási rendszerről, a program kereteiről és lebonyolítási folyamatáról, illetve iránymutatást, szakmai támogatást adjon a programmal kapcsolatos gyakorlati kérdésekben. A konferencia hibrid formában kerül megtartásra, az előadások után mód nyílik a felmerülő kérdések megvitatására.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/magyar-osztrak-szloven-kutatasi-palyazat-ann24-snn24/palyazati-felhivas


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem