Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022

Határidő
Érvényes
Kategória
DíjOktatásSport
Pályázhat
oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy egyéni munkarend keretében részt vevő 5-8. évfolyamos tanulói nyújthatnak be pályázatot, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek: 1. Tanulmányi eredményük átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve - a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - a 2021/2022. tanév végén elérte legalább a 4,80-t. 2. A 2021/2022. tanévben (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) az alábbi, 4. pontban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el

PÁLYÁZATI felhívás

A Honvédelmi Minisztérium nyílt pályázatot hirdet a

"Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022"
cím elnyerésére.

A Honvédelmi Minisztérium (a továbbiakban: Minisztérium) a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" címmel azon tanulókat kívánja elismerni, akik a 2021/2022. tanévben kimagasló tanulmányi- és sportteljesítményt nyújtottak.

A pályázat kiírásában közreműködő sportköztestületek:
a Magyar Olimpiai Bizottság, a Magyar Paralimpiai Bizottság, a Nemzeti Versenysport Szövetség, valamint a Nemzeti Diák, Hallgatói és Szabadidősport Szövetség.

1. A PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja:
- az utánpótlás korú sportolók ösztönzése az eredményes tanulásra és magas szintű sportolásra,
- azon kiválóságok elismerése, akik kiemelkedő tanulmányi eredményeik mellett a sportban is magas szintű teljesítményt nyújtanak.

2. A PÁLYÁZAT DÍJAZÁSA
A díjazottak a 2021/2022. tanévben nyújtott teljesítményükért a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" címet elismerő oklevelet kapnak.

3. PÁLYÁZATI Feltételek
A cím elnyerésére oktatási intézmény nappali rendszerű iskolai oktatásban vagy egyéni munkarend keretében részt vevő 5-8. évfolyamos tanulói nyújthatnak be pályázatot, akik az alábbi feltételek mindegyikének megfelelnek:
1. Tanulmányi eredményük átlaga kettő tizedesjegy értékre kerekítve - a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - a 2021/2022. tanév végén elérte legalább a 4,80-t.
2. A 2021/2022. tanévben (2021. szeptember 1. és 2022. augusztus 31. között) az alábbi, 4. pontban meghatározott sportágban és versenyen 1-6. helyezést ért el.

4. A PÁLYÁZAT ELBÍRÁLÁSÁNÁL FIGYELEMBE VETT SPORTEREDMÉNYEK
4.1. a pályázat elbírálásánál figyelembe vett sportágak
A pályázat elbírálásánál kizárólag az alábbi sportágak eredményei értékelhetők:
- olimpiai sportágak országos sportági szakszövetségei/sportági szövetségei által és a Nemzeti Versenysport Szövetség tagszervezetei (ld. 3. melléklet) által képviselt valamennyi sportágában elért eredmények,
- a Magyar Paralimpiai Bizottság által képviselt paralimpiai sportágakban elért eredmények, valamint
- a fogyatékosok nemzetközi sportszövetségei által szervezett világjátékokon szereplő sportágakban elért eredmények.
4.2. a pályázat elbírálásánál figyelembe vett versenyEREDMÉNYEK ÉS HITELESÍTÉSÜK
A pályázat elbírálása során kizárólag az alább felsorolt versenyeken elért 1-6. helyezések vehetők figyelembe.
Hazai versenyek:
- Korosztályos Országos Bajnokság
- DiákolimpiaŸ
- FODISZ Diákolimpia
Nemzetközi versenyek:
- Ifjúsági Olimpia (YOG)
- Korosztályos Világbajnokság
- Korosztályos Európa-bajnokság
- Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál (EYOF)
- Iskolai Világbajnokság (ISF)
- Korosztályos Világkupa
- Speciális Világjátékok

Korosztályos Országos Bajnokságnak az tekinthető, amelyet az országos sportági szakszövetségek, sportági szövetségek, valamint a fogyatékosok sportszövetségeinek az adott versenyre vonatkozó versenykiírása, illetve versenyszabályzata Országos vagy Magyar Bajnokságnak rögzít. Olyan sportágakban, ahol többszintű bajnoki rendszer működik, csak a legmagasabb szintű bajnokság (pl. NB I.) eredményei értékelhetők. Több fordulóból álló versenysorozat esetén, a fordulók lezárását követően megállapított végeredménnyel lehet pályázni, ebben az esetben a végeredmény megállapításának / kihirdetésének a dátuma a pályázati időtartamba kell hogy essen.
A sporteredményeket hitelesíttetni szükséges a verseny típusának megfelelő szervezettel (ld. 3. melléklet) a 4. melléklet nyomtatványán, mely több sportág esetén sportáganként egy pótlappal bővíthető. Az Országos Bajnokság, az Ifjúsági Olimpia, a Világ- és Európa-bajnokság, az Európai Ifjúsági Olimpiai Fesztivál, Világkupa eredményeit a 3. mellékletben megnevezett országos sportági szakszövetség / sportági szövetség, a DiákolimpiaŸ versenyrendszerében elért eredményeket kizárólag a Magyar Diáksport Szövetség, a FODISZ Diákolimpián és a Speciális Világjátékon elért eredményeket a Magyar Paralimpiai Bizottság hitelesítheti.
4.3. a pályázat elbírálásánál figyelembe vett verseny-eredmények száma
Maximum három sportág versenyeredményével lehet pályázni, sportáganként egy hazai és egy nemzetközi eredménnyel.
Egy sportágon belül szerzett több, jelen pályázatban elfogadható versenyeredmény esetén bármelyik versenyeredménnyel, de csak eggyel lehet pályázni.

Az országos sportági szakszövetségek / sportági szövetségek az általuk képviselt sportágakban sportáganként kizárólag egy hazai és egy nemzetközi versenyen elért eredmény alapján adhatnak ki igazolást!

5. PÁLYÁZATI DOKUMENTÁCIÓ
A pályázati dokumentáció elérhető az alábbi weboldalakon:
- a kormányzati portálon: https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2022-palyazat;
- a sportköztestületek honlapjain (www.olimpia.hu, www.hparalimpia.hu, www.nvesz.hu, www.ndhsz.hu).
  1. Pályázati adatlap
  A Pályázati adatlapot (ld. 1. melléklet) elektronikusan, a csatolt mellékletek adataival megegyezően kell kitölteni és benyújtani. A sikeres beküldésről visszaigazoló e-mailt küldünk.
  Csak az útmutatásoknak megfelelően, pontosan, hiánytalanul, a csatolt mellékletek adataival megegyezően kitöltött Pályázati adatlap érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
   2. Ajánlás a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" címre
   A 2021/2022. tanévi tanulmányi eredményt igazoló dokumentumot kiállító intézmény részéről az intézményvezető/tagintézmény-vezető ajánlása nyomtatvány a 2. mellékletben található. A tanulmányi átlagot kettő tizedesjegy értékre kerekítve - a magatartás és szorgalom jegyek kivételével számítva - kérjük megadni. A 2021/2022. tanév végén legalább 4,80 eredmény elérése szükséges.
   Csak a 2021/2022. tanév végi bizonyítványt kiállító intézmény/tagintézmény vezetője által kiállított, hiánytalanul, megfelelően kitöltött, formanyomtatványon benyújtott dokumentum érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
    3. Tanulmányi eredményt igazoló dokumentum
    A bizonyítvány 2021/2022. tanévi tanulmányi eredményét igazoló oldalainak a kiállító intézmény/tagintézmény vezetője/-helyettese által hitelesített másolata.
    Kizárólag szöveges értékelést alkalmazó intézmény esetén az érdemjegyre váltás hivatalos dokumentuma az intézmény/tagintézmény vezetője/-helyettese által hitelesítve.
    Csak az intézmény/tagintézmény vezetője/-helyettese által hitelesített dokumentum érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!
     4. Sporteredmény-hitelesítő adatlap(ok) (maximum három sportágban, sportágaként maximum egy adatlap)
     A sporteredmények hitelesítését a hivatalos versenyjegyzőkönyv adatainak megfelelően a Sporteredmény-hitelesítő adatlapon (4. számú melléklet) kell elvégezni, amely több sportágban elért eredmény esetén sportáganként egy további adatlappal bővíthető.
     Kivételt képez a DiákolimpiaŸ eredmény hitelesítése, mert a Magyar Diáksport Szövetség elektronikus sporteredmény-hitelesítő adatlapot állít ki, melyen szerepel, hogy "a Honvédelmi Minisztériummal való egyeztetés alapján ez az igazolás egyenértékű a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" pályázat 4. mellékletével - a Minisztérium érvényes igazolásként befogadja."
     Egy sportágra vonatkozóan egy hazai, illetve egy nemzetközi eredmény adható meg.
     Az adatlapot a hitelesítő szervezetnek az adott versenyre vonatkozó versenyjegyzőkönyv adataival megegyezően kell kitöltenie. A hivatalos versenykiírást, illetve versenyszabályzatot, valamint a versenyjegyzőkönyv megadott adatokat alátámasztó oldalainak hitelesített másolatát a Minisztérium bekérheti ellenőrzésre.
     Kizárólag
     - a 4. melléklet nyomtatványán benyújtott,
     - hiánytalanul és pontosan kitöltött,
     - a 3. mellékletben meghatározott - az adott verseny típusának, illetve a sportágnak megfelelő - szervezet, valamint aláírásra jogosult személy által hitelesített, továbbá
     - a megfelelő bélyegzővel ellátott adatlap érvényes!

     A nem megfelelő szervezet (pl. megyei szövetség, sportegyesület) által hitelesített eredmény nem vehető figyelembe! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

     5. Adatkezelési nyilatkozat
     Az 5. mellékletben található Adatkezelési nyilatkozaton a Pályázó - és a 16. életévét még be nem töltött Pályázó törvényes képviselője - aláírásával hozzájárulását adja a személyes adatok kezeléséhez, a pályázat eredményének közzétételéhez, kép- és hangfelvétel készítéséhez, azoknak a pályázat kiírója által történő felhasználásához.
     A nyilatkozat aláírás(ok) nélkül nem érvényes! Hiánypótlásra nincs lehetőség!

     6. A PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
     A pályázat benyújtásának határideje: 2023. március 31., 24:00 óra
     A határidő lejártát követően beérkező pályázatokat elutasítjuk.
     benyújtandó Pályázati dokumentáció
     A pályázati dokumentáció kötelező részei az alábbiak:
     o Pályázati adatlap (1. melléklet) elektronikus beküldésről szóló visszaigazoló e-mail-je (nem kérjük, hogy aláírják),
     o Ajánlás (2. melléklet),
     o Tanulmányi eredményt igazoló dokumentum (bizonyítvány hitelesített másolata),
     o Sporteredmény-hitelesítő adatlap(ok) (4. melléklet), valamint
     o Adatvédelmi nyilatkozat (5. melléklet).
     PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSÁNAK MÓDJA
     A pályázati dokumentációt
     - e-mailben kell benyújtani a Nemzeti Sportügynökség Nonprofit Zrt. jtjs@nsu.hu elektronikus címre;
     - a "Tárgy:" mezőben csak a pályázó tanuló hivatalos nevét kérjük feltüntetni;
     - a fentiekben felsorolt dokumentáció elemeket kérjük, hogy külön-külön mellékletként csatolják az elektronikus levélben;
     - a levél törzset (levelezés felületet) kérjük üresen hagyni, oda ne írjanak.
      Kérjük, ne hagyja az utolsó napokra a pályázat benyújtását!
      (Első lépésként a szükséges igazolásokat kiállító intézménnyel és szervezettel/
      szervezetekkel történő kapcsolatfelvételt javasoljuk, mivel a dokumentumok elkészítése hosszabb időt vesz igénybe. Hiánypótlásra nincs lehetőség!)

      7. A PÁLYÁZAT ÉRVÉNYESSÉGÉNEK VIZSGÁLATA
      A pályázat érvénytelen és automatikusan elutasításra kerül, amennyiben
      - a Pályázó nem felel meg a pályázati feltételeknek (ld. 3. pont);
      - a Pályázati adatlapon megjelölt adatok nem a valóságnak megfelelőek, a kitöltés hiányos, pontatlan, nem értelmezhető, elektronikusan nem kerül megküldésre;
      - nincs értékelhető versenyeredmény (pl. sportág, versenytípus, versenyeredmény nem felel meg a feltételeknek);
      - valamely kötelező melléklet hiányzik, nem formanyomtatványon került benyújtásra; kitöltése hiányos, pontatlan, nem értelmezhető; aláírás, hitelesítés hiányzik vagy nem megfelelő;
      - az elektronikus dokumentáció határidőn túl kerül benyújtásra (2023. március 31. utáni az időpont).
      Hiánypótlásra nincs lehetőség!

      8. A PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE
      A pályázatokat az Értékelő Bizottság - a tanulmányi- és sporteredményeket figyelembe véve - egységes szempontsor alapján értékeli. Az Értékelő Bizottság által felterjesztett javaslat alapján a pályázat díjazottjairól a sportért felelős államtitkár dönt.

      9. ÉRTESÍTÉS A PÁLYÁZAT EREDMÉNYÉRŐL
      A díjazottak listája várhatóan 2023. június 1-től - az elért eredmény és oktatási intézmény megjelölésével - közzétételre kerül a https://kormany.hu/dokumentumtar/magyarorszag-jo-tanuloja-jo-sportoloja-2022-palyazat-eredmenye felületen, illetve a pályázók a kapcsolattartó e-mailcímére küldött elektronikus üzenetben értesítést kapnak az eredményről.

      10. DÍJÁTADÁS
      Az Értékelő Bizottság által javasolt díjazottak - a kapcsolattartó e-mailcímére küldött elektronikus üzenet formájában - meghívást kapnak a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" cím díjátadó ünnepségére, egyéb esetben a díjazottak a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" cím elismerő oklevelet postai úton vagy az iskolájukban vehetik át.

      11. FELLEBBEZÉS
      A pályázati eljárással kapcsolatban és az államtitkári döntéssel szemben fellebbezésnek helye nincs.

      12. MELLÉKLETEK
      1. melléklet: Pályázati adatlap (https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScmv54muPPZ2HCgCAZqTMJ9WHx9mYxAtwDnPRyyUd6xhwV6-g/viewform)
      2. melléklet: Ajánlás a "Magyarország jó tanulója, jó sportolója - 2022" címre köznevelési intézmény tanulója részére
      3. melléklet: Hitelesítésre jogosult szervezetek
      4. melléklet: Sporteredmény-hitelesítő adatlap (több sportág esetén pótlapokkal kiegészíthető)
      5. melléklet: Adatkezelési nyilatkozat

      13. TOVÁBBI INFORMÁCIÓ
      A pályázattal kapcsolatban a jtjs@nsu.hu címre írhat.
      palyazati-felhivas-13_20230309_2132.zip
      🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
      Megértettem