Magyarországi Falumegújítási Díj 2023

Határidő
Érvényes
Kategória
Díj
Pályázhat
egy község, nagyközség önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása

Magyarországi Falumegújítási Díj 2023


Pályázati kiírás - Magyarországi Falumegújítási Díj 2023.
A Belügyminiszter meghirdeti a Magyarországi Falumegújítási Díj 2023. pályázatot
"Felépíteni a jövőt"
mottóval.

A pályázatot meghirdető célja, hogy felkutatásra, díjazásra és ezzel "reflektorfénybe“ kerüljenek azok a települési közösségek, amelyek kimagasló és példaszerű színvonalon végzik jövőbemutató fejlesztési munkájukat. A kiíró a példák bemutatásával, az információk cseréjével javítani kívánja a falumegújítást végző községek eredményeit, a jó példákkal el kívánják érni, hogy a falumegújítás mozgalommá szerveződjön.
Az idén tizedik alkalommal meghirdetésre kerülő "Magyarországi Falumegújítási Díj" pályázat ezúttal is az "Európai Falumegújítási Díj" pályázati kiírás követelményein alapul, amelyet az Európai Falumegújítási és Vidékfejlesztési Munkaközösség írt ki.

A pályázóknak egy konkrét időszakra vonatkozóan kell bemutatniuk a kiinduló helyzetüket és az időszak végére bekövetkezett változásokat.
Az összeállításra kerülő pályázati dokumentum végeredményben a kiválasztott időszakra vonatkozó számvetés kell, hogy legyen, mely nem kizárólag a települési önkormányzat munkáját, hanem az egész települési közösség, a lakossági civil szervezeteknek, a vállalkozóknak a törekvéseit be kell, hogy mutassa, kitérve azokra az eredményekre is, melyek térségi együttműködés keretei közt, más településekkel való együttműködés eredményeiként jöttek létre.
A pályázaton egy-egy település önállóan, vagy több település együttműködő csoportként egyaránt indulhat.

A pályázat benyújtása, elbírálása
Pályázatot egy község, nagyközség önkormányzata, vagy települések együttműködő társulása (max. 20 000 lakossal) nyújthat be. A társulásnak városi rangú település is lehet tagja. Amennyiben az adott település önkormányzata nem kíván pályázni, a pályázatot civil szervezetek is benyújthatják. A Magyarországi Falumegújítási Díj Pályázat 2015. évet követő időszakban győztes települései csak társulás tagjaként nyújthatnak be pályázatot.
A pályázatokat egy nyomtatott és egy elektronikus adathordozón (DVD, pendrive) rögzített példányban kell a BM Önkormányzati Gazdasági Főosztályára benyújtani (1903 Budapest Pf. 314.). A borítékra kérjük ráírni: "Falumegújítási pályázat 2023".
A pályázók sorrendjéről, besorolásáról a belügyminiszter által kinevezett, a tárca, az Építési és Közlekedési Minisztérium, a Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata (MUT), a Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat (MNVH), az állami főépítészek, és a Magyar Építőművészek Szövetségének képviselőiből álló szakértői bizottság dönt (Bizottság, ld. 5. oldal).
A legmagasabb pontszámot elérő települések esetében a bizottság helyszíni bejárást, konzultációt tart.
A pályázatok elbírálása ingyenes.

Határidők:
2023. szeptember 27. - A pályázatok beküldési határideje
2023. 10-11. hónap - A szakértői bizottság helyszíni bejárásai
2023. 50. hét - A szakértői bizottság ülése, döntéshozatal
2024. tavasza - A 2023. évi. Magyarországi Falumegújítási Díjak átadása, falumegújítási konferencia Egyeken (Hajdú-Bihar megye)

A pályázattal benyújtandó dokumentumok
- A kitöltött pályázati formanyomtatvány: az 1. sz. melléklet elektronikus és papír alapon kitöltve.
A digitális változat WORD formátumú legyen, grafikák, képek nélkül, tömören fogalmazva. (Esetleg illusztrált, pdf formátumú változat is csatolható, de csak kiegészítésképpen.)
- Igazolás: az illetékes állami főépítésztől a településfejlesztési koncepcióval és a településrendezés eszközeivel, illetve településtervvel való ellátottságról (2. számú melléklet, melyet a bíráló bizottság szerez be.)
- Fotók: legalább 5 digitális fénykép emberekről, a tájról, építményekről, amelyek a későbbiek során a kiíró minisztérium, a MUT, és az MNVH sajtótájékoztatói és publikációi részeként kerülhetnek felhasználásra. (A szöveges részeket WORD dokumentumként, a képeket legalább 300 dpi felbontással, képenként maximum 4 MB terjedelemmel.)
- Digitális plakát: "ilyen volt ilyen lett" típusú ábrázolások, fényképek, magyarázatok, grafikonok, tervek stb., amelyeknek el kell férniük 2 db A0 (841 mm/1189 mm) tablón, a jobb megértés érdekében. Amennyiben díjat nyernek, az átadó ünnepségen kinyomtatva, kiállítási céllal is be szeretnénk mutatni.
- Tervek, térképek: a településnek és környezetének 1:50 000, vagy 1:25 000 arányú topográfiai térképe, településszerkezeti terve, légi felvételek vagy egyéb dokumentumok, melyek a jelenlegi és a tervezett területhasznosítást ábrázolják. Kérjük, ha lehet, ezeket is digitális formátumban nyújtsák be.
- További dokumentumok is csatolhatók, mint pl. településképi arculati kézikönyv, tervek, kiadványok, újságcikkek, háttér információk, video felvételek stb..
Kérjük, hogy a digitális formátumú munkarészeket - lehetőség szerint - egy elektronikus adathordozóra másolva összesítsék.

A pályázatok minősítési szempontjai
Kérjük, hogy a kiinduló helyzet elemzését, a konkrét beavatkozások bemutatását és az elért eredményeket egyaránt az alábbi tématerületekre vonatkozóan mutassák be. Ha a helyi adottságok miatt valamelyik téma különösen fontos szerepet játszott a fejlesztésben, azt érdemes kiemelten részletezni. Amennyiben egyes tématerületeken nem volt szükséges intézkedni, azt külön indokolják.

Jogosultsági feltételek (ezek hiánya kizáró körülmény)
A fejlesztés tervszerűsége: megfelelő minőségű településfejlesztési koncepció, a jogszabályoknak megfelelően készült, hatályos településszerkezeti terv és helyi építési szabályzat, illetve településterv.

I.) A bemutatásra kerülő beavatkozások lehetséges tématerületeit illetően (szempontonként 10-10 pont)
Az alábbi tématerületek jelentősége településenként változó, amik ráadásul átfedhetik, kiegészíthetik, erősíthetik, feltételezhetik egymást. Kérjük ezért, hogy az egyes beavatkozások helyi indokoltságát és eredményeit is mutassák be.
1. Környezetbarát, az adottságoknak megfelelő mezőgazdaság és erdőgazdálkodás erősítése
2. Felelősségteljes és környezetbarát erőforrás-gazdálkodás, megújuló nyersanyagok felhasználása
3. Helyi ellátási és foglalkoztatási lehetőségek megtartása és újak teremtése
4. A megőrzésre érdemes régi épületállomány felújítása, új, jó minőségű épületek építése
5. Korszerű szociális intézmények, a társadalmi-kulturális élet lehetőségeinek megteremtése
6. A lakosság képességeinek, motivációinak, identitástudatának, közösségi elkötelezettségének fejlesztései
7. Valamennyi korosztály, nemzetiség és kisebbség, mindkét nem esélyegyenlőségének támogatása gazdasági, társadalmi és kulturális vonatkozásban

II.) Irányultságot és stratégiát illetően (szempontonként 5-5 pont)
Kérjük, hogy a bemutatásra kerülő fejlesztési időszakra vonatkozóan, illetve az egyes intézkedésekkel kapcsolatban térjenek ki a
- Célirányosság
- Komplexitás
- Fenntarthatóság
jellemzőire.

III.) Módszerek (szempontonként 5-5 pont)
Kérjük, hogy a bemutatásra kerülő fejlesztési időszakra vonatkozóan, illetve az egyes intézkedésekkel kapcsolatban térjenek ki a
- Kommunikációs folyamatok biztosításának módjaira, a lakossági részvétel formáira
- Hálózatokban, településközi kapcsolatokban való részvételre
- A tervezés, tanácsadás, projektmenedzsment módszereire.

Díjak
A pályázatok az alábbi díjazásban részesülhetnek:
1. A nyertes pályázó "A Magyarországi Falumegújítási Díj I. helyezése a falufejlesztés legkiemelkedőbb minőségű megvalósításáért - 2023" elnevezésű elismerésben részesül, továbbá jogot nyer, hogy nevezzen az "Európai Falumegújítási Díj - 2024." pályázatra, illetve hogy helyszíne lehessen a következő pályázati kiírás díjátadó ünnepségének és falumegújítási konferenciájának. Az I. helyezés nem megosztható.
2. Több pályázat is elnyerheti a második helyezést, amely során a pályázók a "Magyarországi Falumegújítási Díj a fenntartható falufejlesztés kiváló színvonalú megvalósításáért - 2023" elnevezésű elismerésben részesülnek.
3. A következő kategóriában díjat kapnak "A falumegújítás több területén elért kiemelkedő teljesítményért - 2023".
4. Minden pályázatot benyújtó elismerésben részesül.
Az országos díjak nem jelentenek közvetlen pénzbeli juttatást, hanem emléktárgyak, oklevelek kerülnek átadásra. (A nyertesek listáját - az értékelést követően - a Belügyminisztérium, a MUT honlapján lehet megtekinteni, illetve megjelenik az Önkormányzati Hírlevélben.)

További információk:
BM részéről: Madaras Attila, bizottsági elnök
Tel.: 1-441-1788
Mob.: 20-9377791
E-mail: attila.madaras@bm.gov.hu
ÉKM részéről: Hajagos-Tóth Zsóka településfejlesztési referens
Tel.: 1-795-1473
E-mail: zsoka.hajagos-toth@ekm.gov.hu
A Magyar Urbanisztikai Társaság Falutagozata részéről: dr. Ónodi Gábor elnök
Mob.: 30-2921553
E-mail: onodi.gabor.cs@gmail.com

A Magyarországi Falumegújítási Díjra benyújtott pályázatok elbírálására kinevezett szakértői bizottság összetétele
elnök: Madaras Attila
(Belügyminisztérium)
tagok: Hajagos-Tóth Zsóka
(Építési és Közlekedési Minisztérium)
Laib Eszter
(Belügyminisztérium)
Székely Rita
(Magyar Nemzeti Vidéki Hálózat)
Bérczi Szabolcs
(MUT Falutagozat)
Keresztes Sándor
(ny. állami főépítész)
Krizsán András
(Magyar Építőművészek Szövetsége)
Dr. Ónodi Gábor
(MUT Falutagozat)
Dr. Schattmann Ferenc
(Építési és Közlekedési Minisztérium)
Jambrik Imre
(állami főépítész, Hajdú-Bihar megye)
Lukáts István
(állami főépítész, Baranya megye)
https://kormany.hu/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem