Magyarországra szóló államközi ösztöndíjak - tanulmányutak, kutatások

Határidő
Érvényes
Pályázhat
külföldi állampolgárságú diplomásoknak, oktatóknak, kutatóknak, akik ismereteiket valamely magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy művészéti intézményben kívánják bővíteni

Magyarországra szóló államközi ösztöndíjak - tanulmányutak, kutatások


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA-
2024-2025
Felhívás külföldi pályázók részéré
Magyarországi tanulmányutak, kutatások folytatására a 2024-2025-ös tanévben

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Magyar Állam félajánlása alapján a Tempus Közalapítvány ösztöndíjakat ajánl fél olyan külföldi állampolgárságú diplomásoknak, oktatóknak, kutatóknak, akik ismereteiket valamely magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy művészéti intézményben kívánják bővíteni. Az ösztöndíj mobilitási célú, teljes időtartama kizárólag magyarországi kutató helyeken, alkotó műhelyekben tölthető él.

KÜLDŐ ORSZÁGOK
1) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetének jelöltjeként (munkatervi alapon) nyújthatnak beé pályázatot azokból az országokból, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország Kormánya oktatási együttműködési megállapodást ("munkatervet") írt alá. Az ezekből az országokból vagy területekről jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső határidők közlésé, valamint az előzetes értékélés és válogatás a Tempus Közalapítvány külföldi nemzeti partnerirodája, illetve a nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlégénék feladatkörébe tartozik. A pályázóknak a küldő ország illetékes minisztériumához (vagy ösztöndíjas szervezetéhez) és a Tempus
Közalapítványhoz is be kell nyújtaniuk pályázatót. A küldő ország által jelölt pályázók mindenkor elsőbbséget élveznek. Jelöltként a következő országokból lehetséges a pályázás:
Bulgária, Cseh Köztársaság, Görögország, Horvátország, India, Kambodzsa, Kínai Népköztársaság, Lengyelország, Mexikó, Oroszország, Románia, Szlovákia, Szlovénia, Vietnam
2) Egyénileg, jelölés nélkül, az alább felsorolt országok állampolgárai pályázhatnak a
Tempus Közalapítványhoz:
Albánia, Amerikai Egyesült Államók, Argentína, Ausztria, Belgium, Bulgária, Chile, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Egyiptom, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, India, Indonézia, Írország, Izland, Izrael, Japán, Kanada, Koreai Köztársaság, Kuvait, Lengyelország, Lettország, Libanon, Litvánia, Luxemburg, Malajzia, Mexikó, Mongólia, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia, Thaiföld, Törökország, Ukrajna, Vietnam.

PÁLYÁZHATÓ ÖSZTÖNDÍJTÍPUSOK ÉS A PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
A fent részletezettek szerint jelölt vagy nem jelölt, egyéni pályázóként lehetséges pályázatót benyújtani, a következők szerint.

Jelölt pályázók
legalább mester szintű diplomával pályázhatnak
- rövid távú (3-29 nap) vagy
- hosszabb távú (1-6 hónap, indokolt esetben legfeljebb 10 hónapra hosszabbítható)
szakmai tanulmányútra, kutatásra.

Nem jelölt, egyénileg pályázók
legalább mester szintű diplomával pályázhatnak
- rövid távú (3-29 nap) vagy
- hosszabb távú (1-6 hónap, indokolt esetben legfeljebb 10 hónapra hosszabbítható) szakmai tanulmányútra, kutatásra.

Nem jelölt, egyénileg pályázó doktori hallgatók
kizárólag rövid távú (3-29 nap) szakmai tanulmányútra, kutatásra pályázhatnak. Hosszabb távú szakmai tanulmányút, kutatás helyett egy- vagy kétféléves doktori részképzésre pályázhatnak (lásd Felhívás magyarországi részképzésré: http://tka.hu/international-
programmes/4133/information-for-applicants ).
Mind a rövid-, mind a hosszabb távú szakmai tanulmányútnál, kutatásnál
- a végzettségnek megfelelően
- a posztgraduális vagy a posztdoktori kategória közül kell választani:
o posztgraduális szint: érré a mester fokú diplomás jelentkezők pályázhatnak,
o poszt doktori szint: erre a doktori fokozatú jelentkezők pályázhatnak.
Nem pályázhatnak ösztöndíjra:
- a Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők;
- akiknek magyarországi állandó lakcímük van;
- akiknek magyarországi munkaviszonyuk van;
- akik Magyarországon életvitelszerűen tartózkodnak;
- akik nem tettek eleget a TKA által korábban megítélt ösztöndíjból eredő beszámolási kötelezettségüknek.
Korhatár nincs.

A PÁLYÁZÁS MÓDJA
A pályázatót a Tempus Közalapítvány online pályázati felületen (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre félhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Az alábbi 2 külön kategória közül kell választani a pályázat benyújtásakor:
o posztgraduális szint: érré a mester fokú diplomával rendelkező jelentkezők pályázhatnak,
o posztdoktori szint: érré a doktori fokozattal rendelkező jelentkezők pályázhatnak.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önélétrajz fülét és csatolni a lenti, benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató holnapunkon található https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants ).

Kizárólag a határidő előtt az online pályázati rendszerünkbe benyújtott pályázatokat tudjuk elfogadni. Postán vagy e-mailben beküldött pályázatokat nem fogadunk el.
Az online pályázás megkezdése elött, kérjük, gondosan olvassa él az online pályázati útmutatót, és né várjón az utolsó napókig a pályázással.
Két vagy több tanulmányútra azonos munkatervvel és/vagy azonos időszakra benyújtott pályázat esetén a legutoljára benyújtott pályázatot tekintjük érvényesnek.
Egy pályázati körben egyszerre legfeljebb két pályázat adható be Államközi Ösztöndíjra. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés az ösztöndíjas időszakók között, és a támogatási költségvétés lehetővé teszi.
Határidő: 2024. február 22., csütörtök, 23:00 közép-európai idő szerint
(online pályázati rendszer zárása)
Technikai segítség nyújtás a határidő napján 17:00 óráig biztosított.
Kérjük, őrizze meg a felhasználónevét és a jelszavát, mivel később szüksége lesz rájuk.
A TKA javításra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiányosságo(ka)t nem pótólja, a hibá(ka)t nem javítja a félszólításban meghatározott határidőn belül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül élutasítható.
Felhívjuk figyelmét arra, hogy a pályázatók szakmai értékélésé a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük az alább és a mellékletben megadott minden szükséges pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan féltöltését.
Figyelem! A munkatervi alapón pályázók esetében a küldő reláció ösztöndíjat adományozó szervezete félé is be kell nyújtani a pályázatot. Ezén ösztöndíj irodák vagy oktatásért félélős minisztériumók saját pályázati határidővel dolgoznak. Kérjük, mihamarabb vegye fél a kapcsolatot a küldő reláció illetékes szervezetével, csak így van módja a küldő relációnak rangsorolni és hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány félé a pályázókat.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatnak a lent felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia.
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. Ha nem é négy nyelv valamelyiken íródtak, akkor minden dokumentum magyar vagy angol nyelvű hiteles fordítását is mellékelni kell. (Hitélés fordításnak minősül a kibocsátó intézmény pecsétjével és aláírásával ellátott fejléces dokumentum, nem szükséges fordító irodával fordíttatani.)
1. a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja (a pályázati rendszeren belül letölthető az űrlap). Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) töltsék fel az adatlapot. Kérjük az eredeti aláírt adatlap megőrzését a pályázatról szóló döntésig.
2. a tervezett kutatás, tanulmányút pár mondatos összefoglalója ("absztrakt")
3. pontos és részletes munkaterv minimum 1, legfeljebb 5 oldalon (minta:
https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants )
4. teljes szakmai önéletrajz fájlként csatolva (pl. https://europa.eu/europass/en)
5. a pályázás idején meglévő legmagasabb végzettséget igazoló oklevél másolata (a posztgraduális szintű tanulmányútra való jelentkezésnél mester fokú diploma, a poszt doktori szintű tanulmányútra való jelentkezésnél doktori fokozat - vagy annak hiányában a felsőoktatási intézmény doktori tanácsa döntésénék - megléte szükséges)
6. a kutatómunkához szükséges nyelvtudás igazolása (legalább B2-és szint igazolása, pl. nyelvvizsga másolata, vagy a küldő országbeli munkáltató/oktatási intézmény vagy nyelvi lektorátus vagy a magyarországi fogadó szervezet hivatalos igazolása korábbi együttműködés alapján). A kutatómunkához szükséges munka nyelvről a fogadó intézmény írásós nyilatkozata szükséges (a fogadó levélben).
7. publikációs lista
8. magyarországi felsőoktatási, kutató- vagy művészéti intézmény hivatalos, aláírt, keltezéssel, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott előzetes fogadólevele (Kérjük, a https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants felületről letölthető fogadó levél-mintát használja.)
9. két darab aláírt, keltezéssel, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott ajánlás tudományosan/szakmailag élismért szakemberektől. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet még a fogadó levél aláírójával. 6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni. Az ajánlásók eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) fogadhatok él.
10. útlevél vagy személyi igazolvány másolata

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
Művészeti ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt kell még csatolniuk az online felületen az "Egyéb dokumentumok" mezőbe:
- képző- és iparművészék 5 alkotásuk dokumentációját, portfolióját (készítésük dátumával), vagy internetes linkjét, ahol az alkotás megtekinthető
- élőadóművészék 3 különböző stílusú mű élőadásának kiváló minőségű felvételét vagy internetes linkjét, ahol az élőadás megtekinthető.
Képző-, ipar- és élőadóművész pályázók az ösztöndíj ódaítélésé elött bővebb portfolió benyújtására is kötelezhetőek a magyar fogadó intézményben.

BÍRÁLATI FOLYAMAT
A magyar fél először megvizsgálja a pályázók jogosultságát, majd értékéli mind a partner irodák által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatókat, mind az egyénileg jelentkezők pályázatait.
A Tempus Közalapítvány fórmai értékélést végez. A formailag megfelelő pályázatókat két-két külső, független szakértő értékéli szövegesen és pontozással a félhívásban megadott szakmai szempontok alapján. Mérlegeik a pályázat, a munkaterv és az ajánlásók minőségét, a pályázó nyelvismeretet és a pályázat összhatását.

DÖNTÉS
Az értékélés eredménye alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt a pályázatókról.
Előnyben részesülnek a küldő reláció által hivatalosan jelölt pályázók és az új pályázók.
A szakmai értékélés vagy a pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.

A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A jelentkezőket (és jelölés esetén a nemzeti partner irodákat is) a Tempus Közalapítvány elektronikusan (különleges körülményék esetén, postai úton) értesíti a pályázat eredményéről (elfogadás/tartaléklista/élutasítás), egyúttal tájékoztatja a magyarországi tartózkodás meg szervezéséhez szükséges körülményékről és féltétélékről várhatóan 2024 júliusáig.
A döntésré vonatkozóan a döntés kézhezvételét követő 30 napon belül van lehetőség kifogás benyújtására a bilateral@tpf.hu e-mailcímre.

ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK
Az ösztöndíjakat Magyarország felsőoktatásért félélős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma adományozza.
A juttatásókat a Tempus Közalapítvány folyósítja az ösztöndíjasnak.

PÉNZBELI JUTTATÁSOK
- Posztgraduális pályázók esetében:
Ösztöndíj: 80 000 Ft/hó
Szállásköltség-hozzájárulás: 70 000 Ft/hó
- Posztdoktori pályázók esetében:
Ösztöndíj: 120 000 Ft/hó
Szállásköltség-hozzájárulás: 80 000 Ft/hó

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteiben meghatározott szabályozásnak megfelelően azok az ösztöndíjasók, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagországainak, illetve Svájc állampolgárai, magyarországi tartózkodásuk idején orvosilag szükséges esetben égészségügyi éllátásra jogosultak.
A magyarországi tartózkodás alatt felmerülő, orvosilag szükséges égészségügyi éllátást az ún. Európai Egészségbiztosítási Kártyával (E111) vehetik igénybe az ösztöndíjasók. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülményék mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. A kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a Magyarországra történő utazása elött.
További fontos tudnivaló, hogy az égészségügyi szolgáltatásokat csak az Nemzeti Egészségbiztosítási Alapkezelővel (NEAK) szerződésben álló szolgáltatótól lehet az EU-s egyenlő élbánás élvénék megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magánszolgáltató által nyújtott éllátás költségéit az ösztöndíjas saját maga fizeti.
Az összes többi ország állampolgárait - akik egy hónapnál hosszabb időt töltenek Magyarországon -, a magyar fél biztosítja heveny megbetegedés esetére. Ez a biztosítás nem fedezi a fogorvosi költségékét, kivéve, ha az sürgősségi esetnek minősül. A magyar fél által nyújtott egészségbiztosítás 65 éves kór alatti személyek esetében köthető még.
Az egy hónapnál rövidebb ideig Magyarországon tartózkodó ösztöndíjasok maguk gondoskodnak egészségbiztosításukról.

TOVÁBBI FONTOS TUDNIVALÓK AZ ÖSZTÖNDÍJRÓL
Bármilyén típusú, párhuzamos, azonos célra és/vagy időszakra szóló magyar állami vagy EU-s finanszírozású ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető. Amennyiben az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat vagy egyéb anyagi támogatást (bert) is kap ugyanazon tevékenységre és időszakra, az egyik ösztöndíjról le kell mondania.
A támogatások folyósítása alapjául a támogatói okirat szolgál, mélyét az ösztöndíjas időszak kezdetén állít ki a Tempus Közalapítvány.
A támogatások kifizetése a támogatói okirat kiállítását követően történik, a támogatói okiratban jelzett ütemezés szerint.
Az ösztöndíj a pályázó megélhetési költségeihez járul hozza, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költségét. Vízumköltséghez, valamint kísérő személyek részéré nem kapható támogatás.
Az ösztöndíj kifizetésére nem közvetlenül a megérkezést követően kerül sor, ezért az ösztöndíjasnak fontos legalább egy havi megélhetést biztosító pénzösszeggel rendelkeznie. Az egy hónapra vagy annál rövidebb időre érkezők esetében előfordulhat, hogy csak az élutazás előtti napókban - vagy utána - kapják meg a juttatást.
A Tempus Közalapítvány a fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást vagy kedvezményt nem biztosit, így nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli utazás és a hazautazás költségéit sem.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FELHASZNÁLÁSA
- 2024. szeptember 1-től 2025. augusztus 31-ig
- bármély tudomány- és művészéti területen,
- a kutatási téma szempontjából releváns szakmai szervezetnél (akkreditált magyarországi felsőoktatási intézménynél, kutatóintézetnél)
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia, kivéve a tanítási szüneteket, ünnepeket, ill. egyéb indokolt eseteket a TKA előzetes jóváhagyásával.

HALASZTÁS
Az elnyert ösztöndíj a félhívásban megjelölt félhasználási időszakón belül használható fél, tehát nem halasztható a következő tanévré.
A félhasználási időszakón belül a kézdési időpont módosítására a fogadó intézménnyel való egyeztetés és egyetértés alapján sor kerülhet, féltévé, hogy az ösztöndíjas tájékoztatja a Tempus Közalapítványt. A halasztási kérelmet a Tempus Közalapítvány által kijelölt kapcsolat tartónak kell benyújtani é-mailben.
A kézdési időpont módosítását az ösztöndíjas maga intézi a fogadó intézménnyel.

LEMONDÁS
A lemondási szándékáról az ösztöndíjas köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tempus Közalapítvány által kijelölt kapcsolattartót é-mailben. Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, a következő tanévré csak új pályázat benyújtásával nyerhet támogatást. Amennyiben már történt részkifizetés az ösztöndíjas támogatás összegéből, az ösztöndíjas azt köteles visszafizetni a támogatói okiratban foglaltak szerint.

AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI
A pályázó a személyes adataiban (különösén állandó lakcím, e-mailcím, telefonszám) bekövetkezett változásokat haladéktalanul köteles a Tempus Közalapítványnak jelezni.

BESZÁMOLÓ
Az ösztöndíjasóknak az ösztöndíjas időszak létélté után 30 napon belül záróbeszámolót kell benyújtaniuk az online pályázati rendszerben. A beszámoló benyújtására félkérő e-mailüzenetet küld a Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas megadott e-mailcíméré. A beszámoló a következőkből áll:
- egy, az ösztöndíjas időszakót összefoglaló 1-2 oldalas szakmai beszámoló,
- egy, a fogadóintézmény által az ösztöndíjas időszak végén kiadott hivatalos időtartam-igazolás.
Az időtartam-igazolást a fogadó intézménytől kell kérni fejléces papírón, és tartalmaznia kell az ösztöndíjas időszak kezdő- és záródátumát, az ösztöndíjas tevekénység célját, valamint a kiállító személy névét, titulusát, élérhétőségét és az intézmény pecsétjét.
Ha a záróbeszámolóban leadott időtartam-igazolás nem fedi az ösztöndíjra elnyert időszakót, vissza kell fizetni a két időszak különbségéből adódó juttatás különbözetet a Tempus Közalapítvány számára.
Nem megfelelő dokumentumok feltöltése, illetve a benyújtás elmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány által kezelt pályázati lehetőségekből, és a támogatás visszafizetésére kötelezhető.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettséget vállal arra, hogy minden, általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az Magyarország kormánya támogatásával készült.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Web: https://tka.hu/mtérnatiónal-programmés/4133/mformatión-for-applicants
E-mailcím: bilateral@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem