Magyarországra szóló államközi ösztöndíjak - teljes képzéses tanulmányok

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Azok a külföldi állampolgárságú, érettségivel vagy diplomával rendelkező természetes személyek, akik tanulmányaikat bármély tudomány- vagy művészéti területen Magyarország valamely államilag élismért felsőoktatási intézményében kívánják folytatni alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésén

Magyarországra szóló államközi ösztöndíjak - teljes képzéses tanulmányok


PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
MAGYARORSZÁGRA SZÓLÓ ÁLLAMKÖZI ÖSZTÖNDÍJAKRA
2024-2025
Felhívás külföldi pályázók részére
magyarországi felsőfokú teljes képzéses tanulmányok folytatására a 2024-2025-ös tanévtől

A PÁLYÁZATI FELHÍVÁS CÉLJA
A Magyar Állam félajánlása alapján a Tempus Közalapítvány miniszteri ösztöndíjas státuszt ajánl fél olyan külföldi állampolgárságú érettségizetteknek, diplomásoknak, akik ismereteiket bármély tudomány- vagy művészéti területen, valamely magyarországi felsőoktatási intézményben kívánják bővíteni teljes, diplomát adó képzés keretében. Az ösztöndíj csak államilag elismért felsőoktatási intézményben folytatott tanulmányok céljából vehető igénybe. A képzés költségét a magyar állam fedezi.

KÜLDŐ ORSZÁGOK
1) A küldő ország ösztöndíj-adományozó szervezetének jelöltjeként (munkatervi alapon) nyújthatnak be pályázatót azókból az országokból, amelyek illetékes minisztériumával Magyarország Kormánya, oktatási együttműködési megállapodást ("munkatervet") írt alá. Az ezekből az országokból vagy területekről jelentkező pályázókra vonatkozó információk, belső határidők közlésé, valamint az előzetes értékélés és válogatás a Tempus Közalapítvány külföldi nemzeti partner irodája, illetve a nemzeti (területi) oktatási minisztérium illetékes részlégénék feladatkörébe tartozik. A pályázóknak a küldő országhoz és a Tempus Közalapítványhoz is be kell nyújtaniuk pályázatót. Jelöltként a következő országokból lehetséges a pályázás:
Teljes alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésre: Lengyelország
Csak doktori teljes képzésre: Horvátország, Szlovénia
2) Egyénilég, jelölés nélkül az alább felsorolt országok állampolgárai pályázhatnak a Tempus Közalapítványhoz:
Teljes alap-, mester-, osztatlan vagy doktori szintű képzésre: Amerikai Egyesült Államok, Ausztria, Belgium, Bulgária, Ciprus, Cseh Köztársaság, Egyesült Királyság, Észtország, Finnország, Franciaország, Görögország, Hollandia, Horvátország, Izland, Írország, Kanada, Lengyelország, Lettország, Litvánia, Luxemburg, Németország, Norvégia, Olaszország, Portugália, Románia, Spanyolország, Svájc, Svédország, Szlovákia, Szlovénia.

PÁLYÁZÁSRA JOGOSULTAK KÖRE
Azok a külföldi állampolgárságú, érettségivel vagy diplomával rendelkező természetes személyek, akik tanulmányaikat bármély tudomány- vagy művészéti területen Magyarország valamely államilag élismért felsőoktatási intézményében kívánják folytatni alap-, mester-, osztatlan vagy doktori képzésén. Pályázni az államközi megállapodásban vagy munkatervben foglalt féltétélék szerint lehet. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a fogadóintézményben tett sikeres felvételi vizsga.
Doktori képzésre mester diplomás pályázók jogosultak pályázni. Az ösztöndíj elnyerésének feltétele a magyar doktori iskolában tett sikeres felvételi vizsga.
A felvételi eljárásban való részvétel a pályázó feladata és felelőssége. Kérjük, hogy ez ügyben vegye föl a kapcsolatot a kiválasztott fogadó intézménnyel.

Nem pályázhatnak ösztöndíjra:
- a Magyarországon letelepedési/bevándorlási engedéllyel rendelkezők, vagy letelepedést/bevándorlást kérelmezők;
- akiknek magyarországi állandó lakcímük van;
- akiknek magyarországi munkaviszonyuk van;
- akik a meg pályázni kívánt képzést már megkezdték a magyar felsőoktatási intézményben;
- akik Magyarországon életvitelszerűen tartózkodnak;
- akik nem tettek élégét a TKA által korábban megítélt ösztöndíjból eredő beszámolási kötelezettségüknek.

Korhatárok
Az alsó kórhatár a 2024.09.01-ig betöltött 18. élétév. Felső kórhatár nincs.

A KÉPZÉS NYELVE
Teljes alap-, mester-, osztatlan és doktori képzésnél magyar vagy idegen nyelvű képzésekre lehet pályázni. Idegen nyelvű képzésék során kötelezően él kell végezni egy magyar nyelv és kultúra kurzust.
B2-és magyar nyelvtudás hiányában a magyar nyelvű teljes képzésre jelentkezők jogosultak elvégezni egy egyéves magyar nyelvi előkészítőt. Ide a jelentkezés egyénileg, a Tempus Közalapítványtól függetlenül történik.
Amennyiben teljes képzésre jelentkezett nyertes pályázóként igénybe vész és sikeresen elvégez egy élőkészítőt a 2024-2025-ös tanévben, akkor a 2025-2026-os tanévben induló teljes képzésben kezdheti még tanulmányait. A nyelvi élőkészítő sikeresen teljesített záróvizsgájáról kapott igazolást be kell nyújtani e-mailben a Tempus Közalapítvány küldő ország szerinti kapcsolat tartójához. Ez a teljes képzéses ösztöndíjas státusz érvénybe lépésénék féltétélé.
A nyelvi élőkészítőré való igényét a Tempus Közalapítvány online pályázati rendszerében benyújtott pályázatában kérjük megjelölni. Nyelvi élőkészítő időtartamára is jár ösztöndíj és - kapacitás függvényében - kollégiumi elhelyezés, melyet a fogadó intézmény biztosit.

A PÁLYÁZÁS FOLYAMATA
A pályázatót a Tempus Közalapítvány online pályázati felületen (https://scholarship.hu/) kell benyújtani a következőképpen:
- Az online pályázati felületre felhasználói névvel és jelszóval regisztrálni kell.
- Regisztráció után ki kell tölteni az Önéletrajz fület és csatolni a lenti, Benyújtandó dokumentumok pont alatt felsorolt pályázati dokumentumokat.
- Az online pályázáshoz szükséges technikai útmutató holnapunkon található (https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants).
Kizárólag a határidő előtt az online pályázati rendszerünkben benyújtott pályázatokat tudjuk elfogadni. Postán vagy e-mailen beküldött pályázatokat nem fogadunk el.
Az online pályázás megkezdése elött, kérjük, gondosan olvassa él az online pályázati útmutatót, és né várjón az utolsó napókig a pályázással.
Egy pályázati körben egy pályázat nyújtható be teljes képzésre (ha többet nyújt be, akkor a legutolsót tekintjük érvényesnek). További egy pályázat adható be nyári egyetemre, amely, támogatás esetén, csak a teljes képzés kezdete elött valósítható még. Legfeljebb két ösztöndíjat lehet elnyerni, ha nincs időbeni átfedés közöttük, és a támogatási költségvétés lehetővé teszi.
Határidő: 2024. február 22., csütörtök, 23:00 közép-európai idő szerint
(online pályázati rendszer zárása)
Technikai segítség nyújtás a határidő napján 17:00 óráig biztosított.

Kérjük, őrizze meg a felhasználónevét és a jelszavát, mivel később szüksége lesz rájuk.
A TKA javításra visszaküldheti a pályázatot. A pályázat kijavítására egy alkalommal van lehetőség. Ha a pályázó a hiányosságo(ka)t nem pótólja, a hibá(ka)t nem javítja a félszólításban meghatározott határidőn bélül, a hibás, hiányos pályázat további vizsgálat nélkül élutasítható.
Felhívjuk figyelmüket arra, hogy a pályázatók szakmai értékélésé a benyújtott dokumentumok alapján történik, ezért kérjük az alább és a mellékletben megadott minden szükséges pályázati dokumentum, valamint egyéb adat hiánytalan féltöltését.
Figyelem! A munkatervi alapón pályázók esetében a küldő reláció ösztöndíjat adományozó szervezete félé is bé kell nyújtani a pályázatot. Ezén ösztöndíj irodák vagy oktatásért félélős minisztériumók saját pályázati határidővel dolgoznak. Kérjük, mihamarabb vegye fél a kapcsolatot a küldő reláció illetékes szervezetével, csak így van módja a küldő relációnak rangsorolni és hivatalosan jelölni a Tempus Közalapítvány félé a pályázókat.

BENYÚJTANDÓ DOKUMENTUMOK
A pályázatnak a lent felsorolt dokumentumokat kell tartalmaznia.
A benyújtandó dokumentumok nyelve magyar, angol, francia vagy német lehet. Ha nem é négy nyelv valamelyiken íródtak, akkor minden dokumentum magyar vagy angol nyelvű hiteles fordítását is mellékelni kell. (Hiteles fordításnak minősül a kibocsátó intézmény pecsétjével és aláírásával ellátott fejléces dokumentum, nem szükséges fordító irodával fordíttatani.)

Minden teljes képzésre pályázó számára kötelező dokumentumok:
- a Tempus Közalapítvány pályázati adatlapja (a pályázati rendszeren bélül letölthető az űrlap) Kérjük, eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) töltsék fel az adatlapot.
- érvényes útlevél vagy személyi igazolvány másolata
- a képzés elvégzéséhez szükséges szintű nyelvtudás igazolása (legalább B2-es szint igazolása, pl. nyelvvizsga bizonyítvány másolata vagy a küldő intézmény vagy nyelvi lektorátus vagy magyar intézet vagy konzul igazolása a szükséges nyelvismeret meglétéről magyar vagy angol nyelven).
- légmagasabb végzettséget tanúsító bizonyítvány, ill. oklevél másolata
Teljes alap-, mester- és osztatlan képzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumon túl:
- motivációs levél legalább 1, legfeljebb 2 oldalon (mintadokumentum: https://tka.hu/palyazatok/3021/palyazati-dokumentumok#14590)
- magyarországi felsőoktatási intézmény keltezéssel és elérhetőségekkel ellátott, pecsétes, fejléces, a tanszékvezető és a nemzetközi iroda által aláírt előzetes fogadólevele, amelyben arról nyilatkozik, hogy a pályázó részéré biztosítják a képzést, amennyiben felvételt nyer, és elnyeri a Tempus Közalapítvány ösztöndíját is. A felsőoktatási intézmény felvételi határozatát el kell juttatni a Tempus Közalapítványhoz, az ösztöndíjas státusz csak énnek kézhezvételét követően válik végiégéssé. (Kérjük, a https://tka.hu/international- programmes/4133/information-for-applicants felületről letölthető fogadó levél-mintát használja.)
Teljes doktori képzéshez a mindenki számára kötelező dokumentumokon túl:
- pontos és részletes munkaterv minimum 1, legfeljebb 5 oldalon (minta itt található: https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants)
- publikációs lista (amennyiben vannak publikációi)
- Magyarországon akkreditált doktori iskola keltezéssel és elérhetőségekkel ellátott, pecsétes, fejléces, a doktori iskola vezetője és a nemzetközi iroda által aláírt előzetes fogadólevele, amelyben arról nyilatkozik, hogy a pályázó részéré biztosítják a képzést, amennyiben felvételt nyer a doktori iskolába, és elnyeri a Tempus Közalapítvány ösztöndíját is. A felsőoktatási intézmény doktori tanácsának felvételi határozatát el kell juttatni a Tempus Közalapítványhoz, az ösztöndíjas státusz csak ennek kézhezvételét követően válik véglegessé. (Fogadó levél-űrlap letölthető: https://tka.hu/international- programmes/4133/information-for-applicants
- két darab aláírt, keltezéssel, elérhetőségekkel, pecséttel és/vagy fejléccel ellátott ajánlás tudományosan/szakmailag elismert szakemberektől. Az ajánlólevél aláírója nem egyezhet még a fogadó levél aláírójával. 6 hónapnál régebbi ajánlást nem tudunk elfogadni. Az ajánlásók eredeti aláírással és keltezéssel (szkennelve) fogadhatok él.

MŰVÉSZETI ÖSZTÖNDÍJAK
Művészeti ösztöndíjra pályázóknak a következő kiegészítő dokumentációt kell még csatolniuk az online pályázati felületen az Egyéb dokumentumok mezőbe:
- képző- és iparművészék 5 alkotásuk internetes linkjét (a készítésük dátumával), ahol az alkotások megtekinthetők,
- élőadóművészék 3 különböző stílusú mű élőadásának internetes linkjét, ahól az élőadások megtekinthetők.
Képző-, ipar- és élőadóművész pályázók az ösztöndíj ódaítélésé elött bővebb portfolió benyújtására vagy felvételi vizsgára is kötelezhetőek a magyar fogadó intézményben.
A Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetemre (LFZE) jelentkezők - pályázatuk élkészítésé elött - az egyetem központi Nemzetközi Osztályán (e-mail: international.office@lisztakademia.hu, telefon: +36 1 462 4616) tájékozódjanak a konkrét lehetőségekről, illetve kérhetnek fogadó levelet. A fogadó levelén az intézmény vezetője vagy a tanszékvezető aláírásának kell szerepelnie. A csak a tanszékék tanárai által aláírt fogadó leveleket nem fogadjuk el.
A pályázóknak légkésőbb 2024. április 15-ig a Liszt Ferenc Zeneművészeit Egyetemre is el kell küldeniük pályázatukat, és a pályázott programtól függőén felvételi anyagót kell küldeniük vagy felvételi vizsgát kell tenniük (érről az Liszt Ferenc Zeneművészeit Egyetemtől kell kérni felvilágosítást). Kérjük, jelezzék a pályázatban, hogy egyidejűleg a Tempus Közalapítványhoz is beadták pályázatot állami ösztöndíjra. Mivel a Liszt Ferenc Zeneművészeit Egyetemen június végén-július éléjén vannak a felvételi vizsgák, a Tempus Közalapítvány esetleges korábbi pozitív döntésé féltétélés.

BÍRÁLATI FOLYAMAT
A magyar fél először megvizsgálja a pályázók jogosultságát, majd értékéli mind a partner irodák által hivatalosan jelölt és rangsorolt pályázatókat, mind az egyénileg jelentkezők pályázatait.
A Tempus Közalapítvány fórmai értékélést végez.

DÖNTÉS
Az értékélés eredménye alapján a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma dönt a pályázatókról.
A döntés ellen fellebbezésnek helye nincs.
A pályázati folyamat bárminemű illetéktelen befolyásolása a pályázó kizárását vonja maga után.
A jelentkezőket (és jelölés esetén a nemzeti partner irodákat is) a Tempus Közalapítvány elektronikusan értesíti a pályázat eredményéről (elfogadás/tartaléklista/élutasítás), egyúttal tájékoztatja a magyarországi tartózkodás meg szervezéséhez szükséges körülményékről és féltétélékről 2024. május-június folyamán. A Tempus Közalapítvány értesíti a fogadó intézményt is.
A döntésré vonatkozóan a döntés kézhezvételét követő 30 napon bélül van lehetőség kifogás benyújtására a bilateral@tpf.hu e-mail-címre.

ÖSZTÖNDÍJAS JUTTATÁSOK
Az ösztöndíjakat Magyarország felsőoktatásért félélős minisztere nevében a Tempus Közalapítvány Kuratóriuma adományozza.
A képzésék költségéit a magyar állam állja, a képzés a hallgató számára költségtérítés-mentes.
A juttatásókat a fogadó felsőoktatási intézmény folyósítja az ösztöndíjasnak.

ÖSZTÖNDÍJ
Alap- és mesterszintű részképzés:
56 600 Ft/hó (nem fedezi a megélhetés költségéit)
Doktori részképzés:
1. és 2. évfolyamon 140 000 Ft/hó
3. és 4. évfolyamon 180 000 Ft/hó (nem feltétlenül fedezi a megélhetés költségéit)
Lengyelország esetében a jelölt hallgatók ösztöndíját teljes alap-, mester-, osztatlan és doktori képzés esetén a küldő fél fizeti, így annak mértékét az említett reláció ösztöndíjas hatóságai állapítják még és folyósítják.

SZÁLLÁS
Kollégiumi elhelyezés a fogadó intézmény kapacitása szerint, melynek díja az ösztöndíjból fizetendő.

EGÉSZSÉGÜGYI SZOLGÁLTATÁSRA VALÓ JOGOSULTSÁG
Az Európai Parlament és a Tanács 883/2004/EK és 987/2009/EK rendeleteiben meghatározott szabályozásnak megfelelően azok az ösztöndíjasók, akik az Európai Unió, az Európai Gazdasági Térség tagországainak, illetve Svájc állampolgárai, magyarországi tartózkodásuk idején orvosilag szükséges estében égészségügyi éllátásra jogosultak. A magyarországi tartózkodás alatt felmerülő, orvosilag szükséges égészségügyi éllátást az ún. Európai Egészség biztosítási Kártyával (E111) vehetik igénybe az ösztöndíjasók. Az orvosi szükségesség fennállásáról elsődlegesen - a körülményék mérlegelésével - a kezelőorvos dönt. A Kártya kiváltásáról az ösztöndíjasnak kell gondoskodnia a származási országában, még a Magyarországra történő utazása elött.
További fontos tudnivaló, hogy az égészségügyi szolgáltatásokat csak a Nemzeti Egészség biztosítási Alap kezelővel (NEAK) szerződésben álló szolgáltatótól lehet az EU-s egyenlő élbánás élvénék megfelelően igénybe venni. A szerződés nélküli magán szolgáltató által nyújtott éllátás költségéit az ösztöndíjas saját maga fizeti.
Az összes többi ország állampolgárait, - akik egy hónapnál hosszabb időt töltenek Magyarországon, - a magyar fél biztosítja heveny megbetegedés esetére. Ez a biztosítás nem fedezi a fogorvosi költségékét, kivéve, ha az sürgősségi esetnek minősül. A magyar fél által nyújtott egészségbiztosítás 65 éves kór alatti személyek esetében köthető még.

TOVÁBBI TUDNIVALÓK AZ ÖSZTÖNDÍJRÓL
Bármilyen típusú, párhuzamos, azonos célra és/vagy időszakra szóló magyar állami vagy EU-s finanszírozása ösztöndíj esetén a pályázó államközi ösztöndíjban nem részesíthető. Amennyiben az ösztöndíjas egy másik ösztöndíjat vagy egyéb anyagi támogatást is kap ugyanazon tevekénységre és/vagy időszakra, az egyik ösztöndíjról le kell mondania.
A teljes képzés ideje alatt az ösztöndíjas legfeljebb 30 egybefüggő napra nyerhet él külföldré szóló egyéb mobilitási ösztöndíjat.
A Tempus Közalapítvány nem fizeti a Magyarországra való utazás, az országon belüli utazás és a hazautazás költségéit.
Az ösztöndíj a pályázó megélhetési költségeihez járul hozzá, nem feltétlenül fedezi az összes felmerülő költségét. Vízum költséghez, valamint kísérő személyek részéré nem kapható támogatás. A Tempus Közalapítvány a fenti ellátásokon kívül semmilyen egyéb juttatást vagy kedvezményt nem biztosit.
Az ösztöndíjasnak az ösztöndíj teljes időtartama alatt Magyarországon kell tartózkodnia, kivéve a tanítási szüneteket, ünnepeket, ill. egyéb indokolt eseteket a TKA előzetes jóváhagyásával.

AZ ÖSZTÖNDÍJ FELHASZNÁLÁSA
- Az ösztöndíjas teljes képzést a 2024-2025-ös tanév őszi félévében kell megkezdni; magyar nyelvi élőkészítő igénybevétele és sikeres záróvizsga esetén pedig az élőkészítőt követő tanév őszi félévében, 2025 szeptemberében.
- Az ösztöndíj félhasználható bármély tudomány- és művészéti területen.
- Az ösztöndíj Magyarország államilag élismért felsőoktatási intézményeiben vehető igénybe.

HALASZTÁS
Az elnyert ösztöndíjas tevekénységet a félhívásban megjelölt félhasználási időszak őszi félévében kell megkezdni, halasztásra nincs lehetőség.

LEMONDÁS
A lemondási szándékáról az ösztöndíjas köteles haladéktalanul tájékoztatni a Tempus Közalapítvány által kijelölt kapcsolattartót e-mailben. Amennyiben a pályázó az ösztöndíjat nem tudja, vagy nem kívánja a támogatási döntés szerint meghatározott pályázati időszakban igénybe venni, a következő tanévre csak új pályázat benyújtásával nyerhet támogatást Amennyiben már történt rész kifizetés az ösztöndíjas támogatás összegéből, az ösztöndíjas azt köteles visszafizetni a támogatói okiratban foglaltak szerint.

AZ ÖSZTÖNDÍJAS KÖTELEZETTSÉGEI
A pályázó a személyes adataiban (különösén állandó lakcím, e-mailcím, telefonszám) bekövetkezett változásókról haladéktalanul köteles a Tempus Közalapítványt értesíteni.
BESZÁMOLÓ
Az ösztöndíjasóknak az ösztöndíjas időszak létélté után 30 napon belül záróbeszámolót kell benyújtaniuk az online pályázati rendszerben. A beszámoló benyújtására félkérő e-mailüzenetét küld a Tempus Közalapítvány az ösztöndíjas időszak végén az ösztöndíjas megadott e-mailcíméré. A beszámoló a következőkből áll:
- egy, az ösztöndíjas időszakót összefoglaló 1-2 oldalas szakmai beszámoló,
- egy, a fogadó intézmény által az ösztöndíjas időszak végén kiadott hivatalos időtartamigazolás.
Az időtartam-igazolást a fogadó intézménytől kell kérni fejléces papírón, és tartalmaznia kell az ösztöndíjas időszak kezdő- és záródátumát, az ösztöndíjas tevékenység célját, valamint a kiállító személy névét, titulusát, élérhétőségét, aláírását és az intézmény pecsétjét.
Nem megfelelő dokumentumok féltöltésé, illetve a benyújtás élmulasztása esetén az ösztöndíjas automatikusan kizárja magát a Tempus Közalapítvány által kézélt pályázati lehetőségékből.

PUBLIKÁCIÓK
Az ösztöndíjas kötelezettségét vállal arra, hogy minden, általa szerzőként, társszerzőként jegyzett magyar vagy idegen nyelvű publikációban, szakdolgozatban, disszertációban stb., amely részben vagy egészben az ösztöndíjas tanulmányút eredményeképpen született, feltünteti, hogy az Magyarország kormánya támogatásával készült.

ELÉRHETŐSÉGEINK
Cím: 1077 Budapest, Kéthly Anna tér 1.
Levelezési cím: 1438 Budapest 70, Postafiók: 508.
Web: https://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants
E-mailcím: bilateral@tpf.hu

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem