Marketing és PR, kommunikációs menedzser

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a. Természetes személyek b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek c. Vállalják az önálló, távoktatással támogatott vizsgafelkészülést d. Záróvizsgát szeretnének tenni szakmódszertani képzési területen

Marketing és PR, kommunikációs menedzser


Támogatott Vizsgakurzusban való részvétel pályázat
BTI-11-20-23.sz. pályázat
A Budapesti Távoktatási Intézet (székhely: 1051 Budapest, Sas u. 1. 3. em.1.) pályázatot hirdet szakmai programon való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek
c. Vállalják az önálló, távoktatással támogatott vizsgafelkészülést
d. Záróvizsgát szeretnének tenni szakmódszertani képzési területen

2. A pályázat tárgya:
2.1. A pályázat keretében pályázható vizsgakurzusok:
A program megnevezése:
Marketing és PR, kommunikációs menedzser
Részletes tájékoztató:
https://tavintezet.hu/marketing-es-pr-kommunikacios-menedzser/

Tájékoztató a vizsgakurzusok szervezéséről (40/2020. (IV. 16.) sz. utasítás)

Vizsgakurzus esetén, a hivatalos tájékoztatóban rögzített képzési díjat a résztvevőnek nem kell téríteni, a képzési díjat a pályázat finanszírozza a résztvevő helyett.
Vizsgakurzushoz szervezett képzés nem társul, a vizsgafelkészülés távoktatással valósul meg.
Jelen pályázat keretein belül lehetőség távoktatásban való térítésmentes részvételre. Vizsgakurzus esetén megszerzett végzettség és szakmai kompetenciatartalom azonos szakmai és jogi elbírálás alá esik a szervezett képzés során megszerzett kompetenciákkal, végzettségi mutatókkal.

2.3. A vizsgakurzus általános információi
Vizsgafelkészítő konzultációk: online formában, távoktatásban valósul meg.
Programindító és beiratkozás
A vizsgakurzus beiratkozással veszi kezdetét. A beiratkozáson tanulmányi tájékoztató is elhangzik a vizsgakövetelményekkel, valamint a távoktatással kapcsolatosan.
A beiratkozás az alábbiakban kijelölt központban kerül megrendezésre. A kijelölt központban mindösszesen egy alkalommal kell megjeleni.
A záróvizsga online formában valósul meg.

Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 22 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezések a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadható be.
Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

A záróvizsga általános leírása:
A záróvizsga záróvizsga-bizottság előtt zajlik online formában. A záróvizsga felkészülést távoktatási program segíti.
A záróvizsga részei:
- vizsgadolgozat határidőre történő elkészítése és megküldése (elektronikus formában)
- a vizsgadolgozat bemutatása és megvédése. (online forma)
A két vizsgatevékenység együttes átlaga adja a záróvizsga végső értékelését.
Sikeres záróvizsga esetén, a képzés elvégzését igazoló oklevél postai úton vagy személyesen vehető át. (A vizsgakurzus során megszerzett képesítő okirat egyenértékű a szervezett képzésben is résztvevők részére kibocsátott okiratával, a "vizsgakurzus" megjelölés az okiratban nem szerepel.)
Információk a vizsgadolgozatról: Tájékoztató megtekintése

A távoktatási program ütemezése:
Beiratkozás és programindító:
Budapest, 2023. május 26. (péntek)
A távoktatás indítása:
2023. május 26. (péntek)
A távoktatás időszaka:
2023. május 26.-2023. szeptember 10.
A vizsgadolgozat beadási határideje:
2023. szeptember 10.
Záróvizsga várható időpontja:
2023. szeptember 15.

3. Általános tudnivalók
a. A vizsgajelentkezés online formában, elektronikusan zajlik.
b. A vizsgajelentkezés jognyilatkozatnak minősül.
c. A beiratkozást követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a választott program által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők.
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A vizsgakurzusban résztvevő köteles legalább egyszer záróvizsgán megjelenni.
f. Sikeres záróvizsga nem javítható.
Tanulmányi és Vizsgaszabályzat: TVSZ

4. Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A szakmai program kedvezményes formában valósul meg, így képzési díjat nem kell fizetnie a résztvevőnek. A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke (a vizsgadíj) a mindenkori minimálbér 25%-ának megfelelő összeg, 2023-ban 58 000 Ft. a vonatkozó 573/2022. (2022. 12. 13.) kormányrendelet szerint. A pályázati önrészen kívül más költsége nincs a pályázónak. Bontott illetve rész-számla kiállításra nincs lehetőség, a pályázati önrész egy összegben kerül kiszámlázásra.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Marketing vizsgakurzus
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)
Pályázati jelentkezési határidő: 2023. május 19.

Pályázati adatlap a itt található.

Pályázatkezelő:
BUDAPESTI TÁVOKTATÁSI INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu
 

 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem