Mazurka

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországi székhelyű, lapkiadással foglalkozó jogi személye

Mazurka


A Wacław Felczak Alapítvány
"MAZURKA”
című pályázati felhívása -
lengyel-magyar tematikus folyóiratszámok kiadására


A Wacław Felczak Alapítványról (a továbbiakban: Alapítvány) szóló 2017. évi CLXVI. törvény 2. § (2) bekezdése alapján az Alapítvány nyílt pályázatot hirdet magyarországi székhelyű lapkiadók számára lengyel-magyar vagy lengyel témájú tematikus lapszám megjelentetésére.

1. A pályázat célja
A pályázat célja, hogy támogatást nyújtson szakmai és szépirodalmi folyóiratok lengyel-magyar vagy lengyel tematikus lapszámainak megjelentetéséhez.

2. A pályázat benyújtására jogosult
Magyarországi székhelyű, lapkiadással foglalkozó jogi személyek. Egy pályázati kiírás keretében bármely kérelmező legfeljebb egy pályázatot nyújthat be. Azon potenciális pályázók, amelyek az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal rendelkeznek, nem jogosultak pályázatot benyújtani.

3. A támogatható tevékenységek köre
A pályázati kiírás keretében a folyóirathoz kapcsolódó szerkesztői, szerzői, fordítói és lektori honoráriumokra, valamint a folyóirat megjelenéséhez szükséges további költségekre lehet pályázni.

4. A támogatás formája, mértéke
A pályázattal igényelhető támogatás 100%-os intenzitású, vissza nem térítendő egyszeri támogatás, 100%-os mértékű támogatási előleg formájában.
Az Alapítvány Kuratóriuma ugyanakkor fenntartja magának a jogot arra vonatkozóan, hogy a projektet részfinanszírozással támogassa.
A pályázó által igényelhető támogatás maximális összértéke: 1 500 000 Ft.
A pályázathoz saját forrás megléte nem szükséges. A sikeres pályázó a pontos támogatási összeggel a megvalósítást követően, a támogatási szerződésben szereplő módon és határidőig köteles elszámolni az Alapítvány felé.
A támogatást elnyerő pályázók vállalják, hogy a támogatott lapszám teljes tartalmát a nyomtatott megjelenést követő két hónapon belül online ingyenesen elérhetővé teszik.
5. A támogatható költségek köre
Pályázni a 3. pontban szereplő tevékenységek megvalósítása céljából kizárólag az alábbi költségekre lehet:
- szerkesztői honorárium;
- szerzői honorárium;
- fordítói honorárium;
- szakmai lektorálás;
- jogdíj;
- tördelés;
- grafikai munkák;
- korrektúra;
- nyomdai költség;
- promóció.

6. A pályázatok beérkezésének határideje és a benyújtás módja
A pályázatok benyújtási határideje: 2024. április 30. 15:00
A benyújtási határidőt követően a pályázathoz kapcsolódó hiánypótlásra nincs lehetőség.
A pályázatok benyújtására kizárólag online módon, az Alapítvány honlapjának erre szolgáló felületén keresztül van mód.
A kapcsolódó link jelen pályázati felhívás végén található.

A pályázat leadását megelőzően célszerű a vonatkozó felületet átnézni, a végleges pályázatot pedig csak a megfelelő előkészületek után leadni, melyek között különösen az alábbiakra kell figyelemmel lenni:
- a pályázat leadásához szükség van a pályázó jogi személy pontos adataira (név/cím/azonosító adatok/adószám /bankszámlaszám/etc.);
- szükséges egy a pályázó által összeállított támogatási kérelem (legfeljebb 5000 karakter terjedelemben), amely tartalmazza az adott kutatási projekt tervezetét,
a lényegi elemek leírását, amire a pályázott összeget fordítani kívánja;
- részletes költségterv arról, hogy a pályázó pontosan mire szeretné fordítani a támogatást és ennek szöveges magyarázata. A támogatható költségekről lásd jelen felhívás 5. pontját;

Az előkészületeket követően, a pályázat végleges leadásakor, kérjük, legyen figyelemmel arra, hogy a beküldési folyamat megszakítására nincs mód, ezért a folyamatos internetkapcsolat legyen biztosított (egyébként az adatok elvesznek és a folyamatot elölről kell kezdeni), a csatolandó dokumentumok (8. pont) pedig álljanak rendelkezésre a megfelelő fájlformátumban.

Az Alapítvány nem tudja befogadni azon pályázatokat, amelyek nem felelnek meg a kiírási követelményeknek, nem tartalmazzák valamely kötelezően benyújtandó dokumentumot, vagy a benyújtási határidőt követően kerülnének megküldésre.

A pályázat elbírálásának várható határideje: 2024. május 20.

7. Megvalósítási időszak
Jelen pályázati kiírás keretében a 2025. január 31-ig megvalósításra kerülő tevékenységek támogathatók.

8. A pályázat részeként kötelezően benyújtandó dokumentumok köre
Jelen pályázati kiíráshoz nem tartozik kötelezően benyújtandó dokumentum.
A 6. és 8. pontban foglaltak alapján a formai követelményeknek megfelelő pályázatok az Alapítvány által befogadásra kerülnek, a formailag nem megfelelő pályázatok viszont érdemi vizsgálat nélkül elutasításra kerülnek.

9. A pályázatok befogadása és formai vizsgálata
A beérkezést követően megvizsgálásra kerül, hogy:
1) a jelentkező a pályázat benyújtására jogosultak körébe tartozik-e;
2) az igényelt támogatás mértéke összhangban áll-e a projekt megvalósításának várható költségeivel;
3) a pályázó rendelkezik-e az Alapítvány felé elszámolási hátralékkal.

10. A pályázatok tartalmi értékelésének szempontjai
A pályázati eljárás keretében a támogatások odaítéléséről az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A pályázatok értékelése a támogatási kérelemben foglalt szakmai tartalom, továbbá a benyújtott költségterv alapján történik.
A Kuratórium fenntartja magának a jogot, hogy megfelelő pályázó hiányában a támogatást nem ítéli oda.
A Kuratórium által hozott végleges döntéssel szemben jogorvoslati lehetőségre nincs mód.

11. A pályázati kiírás teljes keretösszege: 4 500 000 Ft

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem