MBMH Pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Kecskeméti, vagy Kecskemét vonzáskörzetében működő, utánpótlásneveléssel foglalkozó sportegyesületek

MBMH Pályázat


Pályázati felhívás

A kecskeméti Mercedes-Benz Gyár a régió legnagyobb munkáltatójaként elkötelezett a sport és az utánpótlásnevelés iránt.
A társasági adóról és az osztalékadóról szóló 1996. évi LXXXI. törvény (TAO tv.) 24/A §-a rendelkezik a látvány-csapatsport támogatást érintő adófelajánlás intézményéről, mely alapján társasági adójából a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. (MBMH) a Nemzeti Adó- és Vámhivatal (NAV) felé tett rendelkező nyilatkozata útján támogatni kívánja a fenti tevékenységeket. A látvány-csapatsportok támogatása esetében a rendelkező nyilatkozatban felajánlott összeg 12,5 százaléka kiegészítő sportfejlesztési támogatásnak minősül. A kiegészítő sportfejlesztési támogatásról az MBMH és a látvány-csapatsportban tevékenykedő szervezet szerződésben rendelkezik arról, hogy az MBMH szponzorációs ellenszolgáltatásra jogosult.
Az MBMH ügyvezetésének döntése értelmében a vállalat 2023. évi társasági adójából a TAO tv. 24/A § szerinti rendelkezés útján történő támogatás felajánlására nyilvános pályázatot hirdet.

A szétosztásra kerülő összeg várhatóan összesen 1 500 000 000 HUF, azaz egymilliárdötszázmillió Forint a következők szerint:
- Utánpótlás-nevelésre összesen maximum kb. 1 200 000 000 Forint
- Ingatlanfejlesztésre összesen maximum kb. 300 000 000 Forint

Felhívjuk a figyelmet arra, hogy az MBMH fenntartja a támogatásban kiadott összeg módosításának jogát - a pályázati felhívás ennek megfelelően nem tekinthető ígérvényként a teljes maximális összeg maradéktalan kiosztására.
A pályázat feltétele a mindenkor hatályos TAO-törvény által előírt feltételeken kívül:
- Kecskeméti, vagy Kecskemét vonzáskörzetében működő, utánpótlásneveléssel foglalkozó sportegyesületek pályázatát várjuk. A pályázat elbírálása során előnyt élveznek a következő települések sportegyesületei: Abony, Ágasegyháza, Ballószög, Békéscsaba, Cegléd, Csépa, Cserkeszőlő, Csongrád, Dabas, Dunaújváros, Fegyvernek, Helvécia, Izsák, Jakabszállás, Jászkarajenő, Kecel, Kecskemét, Kerekegyháza, Kiskőrös, Kiskunfélegyháza, Kiskunhalas, Kiskunmajsa, Kistelek, Kőröstetétlen, Kunadacs, Kunszentmárton, Lajosmizse, Lakitelek, Martfű, Nagykőrös, Nyárlőrinc, Nyársapát, Orosháza, Öcsöd, Örkény, Pécs, Solt, Soltvadkert, Szabadszállás, Szeged, Szentes, Szentkirály, Szolnok, Tiszaalpár, Tiszaföldvár, Tiszakécske, Tiszakürt, Tiszaug, Törökszentmiklós, Törtel
- A sportegyesület vállalja az átfogó Compliance (feddhetetlenségi és transzparencia vizsgálat) és szankciós lista-vizsgálatot
- A sportegyesület vállalja a nyilvánossági záradékot - az MBMH a támogatás adatait közzé teheti
- A sportegyesület igazolni tudja az egyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok létszámát
- A sportegyesület teljes transzparenciát vállal a TAO-pénzek felhasználásával kapcsolatban, azok felhasználásáról írásbeli összefoglalót nyújt be

Utánpótlás-nevelés célú pályázat
A benyújtott pályázat alapján az egyesületek a következő számítás szerint kaphatnak a TAO-keretből:
- 250 főnél kisebb létszámú egyesületek esetén a maximálisan adható keretösszeg 230 000 Ft/utánpótláskorú, az egyesülethez hivatalosan leigazolt játékos
- 250 főnél nagyobb létszámú egyesületek esetén a maximálisan adható keretösszeg 100 000 Ft/utánpótláskorú, az egyesülethez hivatalosan leigazolt játékos
Amennyiben az utánpótlásnevelésre fordított MBMH TAO támogatás eléri az adott sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének 50%-át, az MBMH az adott támogatási összeget arányosan csökkenti annak megfelelően, hogy a sportegyesület utánpótlásnevelésre fordítható keretösszegének legfeljebb 49%-át tegye ki.
A következő adatokat kérjük táblázat formájában a pályázat szövegének részeként elküldeni:
- Sportegyesület székhelye (település megnevezése)
- Utánpótláskorú játékosok létszáma
- Az egyesület utánpótlásnevelés témára fordítható TAO támogatásának keretösszege (összesen)
- Utánpótlásnevelés célra megpályázott összeg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. felé
Kérjük, a benyújtott pályázat mellékleteként csatoljanak egy, a sportegyesület által aláírt és lepecsételt dokumentumot a sportegyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok összlétszámáról. A dokumentum nem tartalmazhat névsort.

Ingatlanfejlesztési célú pályázat
- Ingatlan-fejlesztés esetén a benyújtott projekteknél a maximálisan felajánlható keretösszeg az összberuházás 20 %-a. Előnyben részesítjük azokat a projekteket, amelyek az energiahatékonyság célját szolgálják. A beérkezett ingatlan-fejlesztésre vonatkozó pályázatokról a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. ügyvezetése külön döntést hoz.
Sportegyesület székhelye (település megnevezése)
- Az egyesület ingatlanfejlesztésre / beruházás témára fordítható TAO támogatásának keretösszege (összesen)
- Ingatlanfejlesztés / beruházás célra megpályázott összeg a Mercedes-Benz Manufacturing Hungary Kft. felé
- Ingatlanfejlesztés / beruházás célra megpályázott összegből tervezett témák felsorolása

A pályázó jogosult mind utánpótlásnevelésre, mind pedig ingatlan-fejlesztésre egyidejűleg pályázni, de a pályázatokat külön dokumentumként, külön pályázatként kell beadni.
A Ptk. versenyeztetési eljárásra vonatkozó szabályai jelen pályázati kiírás tekintetében nem alkalmazandók, azok alkalmazását kizárjuk.

Pályázat(ok) benyújtásának határideje: 2024. március 12-e, 10 óra.
A pályázat benyújtásának formája: pdf-dokumentum pályázati leírással maximum 4000 karakter terjedelemben a pályázati célok egyértelmű megfogalmazásával, valamint az egyesülethez leigazolt, utánpótláskorú játékosok összlétszámának megadásával a következő e-mailcímre: tao@mercedes-benz.com.

Minden pályázatot egyesével bírálunk el, és minden pályázatra visszajelzést adunk legkésőbb 2024. április 12-ig.
Pozitív elbírálás esetén a következő dokumentumok hiánytalan benyújtására van szükség legkésőbb 2024. május 20-ig:
- Szakszövetségtől kapott hivatalos határozat a befogadható támogatásokról
- Igazolási kérelem kitöltve és cégszerűen aláírva
- Adóhatósági igazolás a szervezet köztartozásmentességéről
- A vezető tisztséget betöltő személy erkölcsi bizonyítványa (bemutatásra), illetve ha a szervezet alapító okirata egyértelműen kizárja, hogy büntetett előéletű személy töltse be az ügyvezetői tisztséget, akkor az alapító okirat ide vonatkozó része
Amennyiben a partner az említett dokumentumokat nem tudja határidőig hiánytalanul bemutatni, a partner elesik a pályázati összegtől.
Az MBMH nem vállal felelősséget az országos szakszövetségek hatáskörébe tartozó támogatási időszak módosítása következtében meghiúsuló támogatásokkal kapcsolatban.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem