Motiváló és innovatív köznevelési vezető / T01-38-20-22

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a. Természetes személyek, b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, c. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga végzettséggel rendelkeznek, d. Legalább 5 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek

Motiváló és innovatív köznevelési vezető / T01-38-20-22


Motiváló és innovatív köznevelési vezető
(közoktatási vezető pedagógus szakvizsgára épülve)
pályázat általános képzési programban való részvételre
T01-38-20-22 sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek,
c. Közoktatási vezető és pedagógus szakvizsga végzettséggel rendelkeznek,
d. Legalább 5 éves, felsőfokú végzettséghez kapcsolódó szakmai gyakorlattal rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A pályázat keretein belül, szakirányú, szakmódszertani képzésen való részvételre nyílik lehetőség, támogatott formában, kedvezményes finanszírozással.
Meghirdetett képzési programok:
Képzési program megnevezése:
Motiváló és innovatív köznevelési vezető (közoktatási vezető pedagógus szakvizsgára épülve)
Képzési azonosító szám: K0023/02/2022.

A képzés program célja: A program kiemelt célja, hogy a programban résztvevő szakvizsgázott pedagógus ismerje meg a motiváló vezetési módszereket, tudja motiválni saját munkatársait a köznevelési intézményben. Képessé váljon a folyamatos vezetői megújulásra, innovatív gondolkodásával segítse a köznevelési intézményben folyó pedagógiai munkát. Képessé váljon megfelelő munkahelyi légkör kialakítására, kiegyensúlyozott és értékteremtő kollektíva megalkotására és vezetésére. Feladatait motiváló módon tudja delegálni, ezáltal hatékonyabbá tenni vezetői munkáját. Az általa vezetett intézmény pedagógiai munkája innovatív, megújuló és a gyorsan változó pedagógiai kihívásokra gyorsan reagálni tudó legyen. Megfelelő kapcsolatot tudjon kialakítani a fenntartóval, valamint hatóságokkal, partnerekkel. Újabb vezetői ötletekkel tudja motiválni munkatársait és az intézményi közösséget. Megfelelően tudja jutalmazni és értékelni munkatársait, képessé váljon az intézmény folyamatos megújítására. Megfelelően tudja motiválni a szülői közösséget a közös pedagógiai munka tekintetében.

Tartalmi kompetenciák:
Képzési program megnevezése:
Motiváló és innovatív köznevelési vezető
- A kiegyensúlyozott munkahelyi légkör megteremtése és fenntartása
- Az új pedagógiai módszerek elmélete és gyakorlata
- A motiváló vezetés elmélete és gyakorlata
- A motiválás szakmódszertana
- Motivációs lehetőségek a köznevelési intézményekben
- A folyamatos ellenőrzés, értékelés, hibajavítás és korrekció
- Az innováció fogalma és gyakorlata a pedagógiában
- Az innovatív vezetői szemlélet
- A megújulás módszertani lehetőségei
- Az innováció lehetséges területei a köznevelési intézményekben
- A munkatársak motiválása
- A szülői közösség motiválása
- A megújulás lehetőségei a szervezeti struktúrában
- A hatékony vezetői szemlélet
- Vezetői kompetenciák önfejlesztése
- Kapcsolattartás a fenntartóval, hatóságokkal és a partnerekkel
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/motivalo-es-innovativ-koznevelesi-vezeto/

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2 félévben 120 órás, szakképzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.
Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.
A program helyszíne: BUDAPEST, MISKOLC, NYÍREGYHÁZA, GYŐR, PÉCS, KECSKEMÉT

Konzultációk:
- A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)
- Online konzultációk (internetes csoportban) száma: 3- 4 alkalom. (hétvégén)
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 22 fő/kurzus.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. szeptember (felvételi értesítés szerint)
Választható központok: BUDAPEST, MISKOLC, NYÍREGYHÁZA, GYŐR, PÉCS, KECSKEMÉT
Program vége: 2023. január 31.-ig.
Kimenet: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.) Információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/motivalo-es-innovativ-koznevelesi-vezeto/
Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat

A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése:
Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe: 3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma: B/2020/003164.
Bővebb információ: www.tavintezet.hu
Adószám: 23887910-1-10

4.Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.
A program piaci (önköltséges) díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja:
175 000 Ft./félév, összesen: 350 000 Ft.
Vizsgadíj: a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint.
Összesen: 390 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
A képzési program önrésze: 100 000 Ft. A támogatás mértéke: 250 000 Ft.

Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint.
Összesen: (önrész) 140 000 Ft.
Esedékesség: A beiratkozás alkalmával.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 140 000 Ft. azaz Egyszáznegyven-ezer Ft.
Természetes személy kérheti a pályázati önrész részletekben történő teljesítését, sikeres pályázat esetén. A kérelem egyénileg kerül elbírálásra.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Köznevelési vezető
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk!)

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. szeptember 02.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu
 

Pályázati program és adatlap

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem