MTSZ jelzésfestés 2023

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Magyarországon nyilvántartásba vett vállalkozások és civil szervezetek

MTSZ jelzésfestés 2023


PÁLYÁZATI KIÍRÁS TURISTAUTAK JELZÉSEINEK FELÚJÍTÁSÁRA
A Magyar Természetjáró Szövetség (továbbiakban: MTSZ) 2023. február 1-jén pályázatot hirdet az MSZ 20587:2021 [Gyalogos turistautak jelzései és azok alkalmazása] szabványban meghatározott turistautak (továbbiakban: turistaút) turistajelzéseinek (továbbiakban: jelzés) felújítására.

A pályázat célja
Magyarország területén található - a pályázati felhívásban szereplő területi kivételektől eltekintve - turistautak (megkopott, megrongálódott, hiányos) jelzéseinek teljes körű felújítása.

Pályázati határidők
Pályázat kiírása: 2023. február 1.
Pályázatok beérkezésének határideje: 2023. április 3.
Pályázatok elbírálásának határideje: 2023. május 15.
Szerződéskötés időszaka: 2023. február 1-től folyamatosan.
Munkavégzés időszakának kezdete: a szerződés aláírásának napja, de lehetőséget adunk a szerződéskötést megelőző időszakban a felújító munkák saját felelősségre történő megkezdésére. Ennek igényét kérjük a pályázat kiírójával egyeztetni!

Teljesítés dokumentációk leadásához kapcsolódó időpontok:
- részteljesítés esetén: 2023. június 1.
- szerződés teljesítése esetén: 2023. szeptember 1.
Teljesítés igazolások kiállításának határideje:
- részteljesítés esetén: 2023. augusztus 1.
- szerződés teljesítése esetén: 2023. november 06.
Számlák kiállításának és megküldésének határideje:
- részteljesítés esetén: 2023. augusztus 9.
- szerződés teljesítése esetén: 2023. november 14.

Kifizetési határidő: a számla kiállítását követő 15. nap, de legkésőbb 2023. november 30.
Az MTSZ-nek csak az éves jelzésfestési keretösszeg felső határértékéig áll módjában a pályázatokat befogadni.
Számlabefogadás feltétele a hitelesített és határidőre visszaküldött szerződés és teljesítés igazolás.

1. A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon nyilvántartásba vett vállalkozások és civil szervezetek.
Jelen kiírás keretében magánszemélyek nem nyújthatnak be pályázatot.
Azok a vállalkozások és civil szervezetek, amelyek a 2022. évi "MTSZ JELZÉSFESTÉS 2022" pályázat keretében, a vállalkozási szerződésben vállalt kötelezettségeiket nem teljesítették, 2023-ban kizárólag abban az esetben nyújthatnak be pályázatot, amennyiben vállalják a 2022- es pályázatuk befejezését és a hibák javítását.

2. Megpályázható összeg és a kifizetés menete
Megpályázható összeg: nettó 20 000 Ft + áfa/km.
A szerződéses pályázati összegek kifizetésének menete a következő:
- A szerződésben vállalt és elvégzett munka után a megbízott fél készrejelent a pályázati felület "Készrejelentés" oldalán.
- A készrejelentés alapján megtörténik a munka helyszíni bejáráson alapuló terepi ellenőrzése.
- Amennyiben a terepi ellenőrzés jegyzőkönyve szerint a munka minősége megfelelő, az MTSZ kiállítja a teljesítés igazolást a teljesített munka arányában.
o Ha a munka minősége nem megfelelő, de az előírt utómunka mértéke nem haladja meg a 10%-ot, a vállalkozó megkapja az ellenőr által készített értékelést, adott esetben fotódokumentációt, ami alapján a megrendelő kéri a javítás elvégzését, majd igazolását a megadott határidőig. Ismételt ellenőrzést követően, amennyiben megfelelő az elvégzett javítás, a megrendelő kiállítja a teljesítés igazolást és megtörténik a kifizetés a szerződésben leírtak szerint.
o Ellenben, ha az ellenőrzés során a teljesítés nem a szerződésben leírtak szerint valósult meg és az utómunka mértéke meghaladja a 10%-ot, az útvonal javítására csak a következő évi pályázatban van lehetőség.
- A szerződésben és a teljesítés igazolásban leírtak szerint a vállalkozó kiállítja a számlát, legkésőbb a teljesítés dátumát követő 8 napon belül.
- A megbízó a számla kiállítást követően 15 napos határidővel, de legkésőbb 2023. november 30-ig átutalja a számla összegét a szerződésben megadott bankszámlaszámra.

3. Pályázható turistautak
3.1. Országos Kékkörrel nem fonódó turistautak (MTSZ turistaút szakasz)
Magyarország területén található:
- fő jelzések (vízszintes sáv, álló kereszt),
- leágazó jelzések (háromszög, négyzet, kör, barlang, rom, kápolna, emlékmű, bélyegző),
- egyéb jelzés (körtúra) jelzések turistajelzéseinek teljes körű felújítása, valamint hiányzó jelzéseinek pótlása.
Fonódás esetén csak az előbb felsorolt jelzéstípusokat és jelzéseket kérjük figyelembe venni. Az együtt haladó turistautak (fonódó) jelzéseit mindig együttesen, azonos tereptárgyon kell elhelyezni. Ezen kiírás keretein belül turistautat új nyomvonalon kijelölni csak abban az esetben van lehetőség, amennyiben egy meglévő/létező turistautat kényszerűségből kell módosítani. A változtatás indoklását, valamint a szükséges engedélyeket és hozzájárulásokat a pályázathoz kérjük csatolni!

3.2. Országos Kékkör szakaszai (MTSZ kéktúra szakasz)
Magyarország területén található, az Országos Kéktúra, a Rockenbauer Pál Dél-dunántúli Kéktúra, valamint az Alföldi Kéktúra nyomvonalán előre kijelölt szakaszok jelzéseinek (kék sáv) és ezek bélyegzőhelyeihez vezető (kék bélyegző) turistautak jelzéseinek teljes körű felújítása, hiányzó jelzéseinek pótlása.
Fonódás esetén csak a fő turistajelzéseket (vízszintes sáv, álló kereszt), a leágazó turistajelzéseket (háromszög, négyzet, kör, barlang, rom, kápolna, emlékmű, bélyegző), és az egyéb turistajelzést (körtúra) kérjük figyelembe venni. Az együtt haladó turistautak (fonódó) jelzéseit mindig együttesen, azonos tereptárgyon kell elhelyezni.

4. Részteljesítés feltételei, korábbi kifizetéshez
A pályázat leadásakor az "MTSZ turistaút szakasz" és az "MTSZ kéktúra szakasz" adatlap kitöltése során kell kiválasztani minden szakasz esetében külön-külön, a készrejelentés vállalt időpontját, amelyek a következők:
- 2023. június 1.
- 2023. szeptember 1.
A korábbi készrejelentési dátumot azzal a feltétellel lehet választani, ha az összefüggő szakaszok hossza eléri minimum 5 km-t, vagy az összes vállalt szakasz hosszának az 50%-át.
A pályázó 2023. június 1-ig bármely szakaszt készre jelenthet, amennyiben vállalt részteljesítést.

Általános elvárások
- Egy pályázó több útvonalra is pályázhat.
- A pályázat során beadott szakaszok esetén lehetőséget adunk szerződéskötést megelőző időszakban a felújító munkák saját felelősségre történő megkezdésére. Ennek igényét kérjük a pályázat kiírójával egyeztetni!
- Felújítás során élő fába szögelt táblás jelzéseket nem fogadunk el!
- Pályázó rendelkezésére áll képesített/minősített útjelző-vezető, aki nyilatkozatban vállalja, hogy a pályázatban szereplő turistaút felújítási munkákat szakmailag vezeti és ellenőrzi, betartva az MTSZ erre vonatkozó előírásait.

Pályázat egyéb feltételei
- Az 500 méter vagy annál hosszabb nem jelezhető (bozótos, tereptárgy nélküli) szakaszok jelen pályázat keretein belül nem pályázhatók!
- A 2018-ban, 2019-ben, 2020-ban, 2021-ben és 2022-ben felújított turistautak nem pályázhatók meg 2023-ban.

Nem pályázható területek (területi kivételek):
Pályázati térképen a "Nem pályázható terület" rétegen látható alábbi lehatárolások:
- B.-A.-Z. Megyei Természetjáró Szövetség megállapodás szerinti működési területe
- Baranya Megyei Természetbarát Szövetség megállapodás szerinti működési területe
- Kékes Turista Egyesület megállapodás szerinti működési területe
- Sopron Városi Szabadidősport Szövetség megállapodás szerinti működési területe
- Zöld Út Természetjárók Egyesülete megállapodás szerinti működési területe

Nem pályázható jelzések
Az MSZ 20587:2021 számú szabvány szerinti turistajelzéseken kívüli jelzések felújítására nem lehet pályázni:
- tematikus jelzések (kulturális és turisztikai tematikus utak, zarándokutak stb.),
- tanösvények,
- sport célú kiegészítő jelzések (kerékpáros, lovas, síutak stb.).

5. A pályázat benyújtásának módja és feltételei
A pályázat kiírása és annak dokumentumai az MTSZ hivatalos honlapján kerülnek kihirdetésre: www.mtsz.org.
Legelső lépésként javasoljuk, hogy minden pályázó olvassa át a csatolt dokumentumok között található segédletet, amely lépésenként tartalmazza a pályázat beadásának menetét:
A pályázatok benyújtására kizárólag az alábbi online felületen van lehetőség: https://jelzesfestes.turistaterkepek.hu

A pályázatokat egy három lépcsőből álló folyamat során lehet beküldeni:
1. Az online pályázati felületen először regisztrálni kell, az "Új fiók létrehozása" gomb megnyomásával. A regisztrációs felület minden kötelező mezőjét, hiánytalanul ki kell tölteni. A sikeres regisztrációról a felület visszaigazolást küld. Ezután be lehet lépni.

2. Ezt követően az online pályázati felületen két lehetőség áll rendelkezésre:
2.1 MTSZ kéktúra szakasz felújításához az "MTSZ kéktúra szakasz" oldalon a felújítandó szakasz kiválasztása a térképi felület segítségével történik, ahol az egyes szakaszok kódjai is megtalálhatók és így az adatlap legördülő menüjéből kiválaszthatók. Az adatlap minden mezőjét ki kell tölteni. Egy pályázó több szakaszra is nyújthat be pályázatot.
2.2 MTSZ turistaút szakasz felújításához ki kell tölteni a "MTSZ turistaút szakasz" oldalon található adatlap minden mezőjét (csak a megjegyzés opcionális). A felújítandó szakasz GPX állományának feltöltése ugyanitt történik. A felújítandó útvonal nyomvonalát kizárólag digitális, GPX formátumban van lehetőség megadni.

3. Amennyiben minden megpályázni kívánt szakaszt leadott, és nem kíván több szakaszt megpályázni, szükség van egy lezárásra, hogy véglegesítse pályázatát és az adatok eljussanak az MTSZ munkatársaihoz. Pályázata lezárásához kérjük, használja az alkalmazás "Pályázataim" oldalán található Pályázat lezárása nevű piros gombot.
A pályázat lezárása után a pályázó a megadott kapcsolattartó email címére visszaigazoló levelet kap arról, hogy a pályázat benyújtása sikeresen megtörtént. A megpályázott szakaszok részletes adatait és állapotát a "Pályázataim oldalon" lehet megtekinteni.
Turistaút szakaszok esetén fel kell tölteni a szakaszokhoz tartozó képfájlokat és dokumentumokat a Google Drive tárolóba. Az ehhez szükséges link a "Pályázataim oldalon" található táblázat legvégén szerepel.
Fotódokumentáció
A felújításra szoruló turistaút állapotáról fényképeket kell beadni, mellyel a pályázó bizonyítja a felújítás szükségességét.
Fotódokumentáció tartalmi elvárásai:
- A fotók szakaszonként, a teljes hosszra elosztva készüljenek. A fotókon szerepeljen az útvonal eleje és vége illetve olyan nevezetes pontok, melyek mellett a felújításra szoruló jelzés is látható.
- Adott esetben a jelzés hiányáról is készüljön fotó.
- A fotók az útelágazások esetében nagylátószögűek (totál), a jelzések kivitelezéséről közeli legyenek.
- Megközelítőleg 500 méterenként 1 db fotó megküldése szükséges, de szakaszonként minimum 15, maximum 50 db fotót kérünk benyújtani.
- A fotók mérete képenként maximum 1,5 MB legyen.
Országos Kékkör szakaszaihoz (MTSZ kéktúra szakasz) NEM kérünk:
- Térképdokumentációt (GPX állomány) a felújítandó útvonal nyomvonaláról, és
- Fotódokumentációt a felújításra szoruló turistajelzések állapotáról.
A pályázati anyagok elektronikus úton történő elküldésével a pályázó az adatkezelési tájékoztatóban foglaltakat tudomásul veszi és elfogadja.
Az elbírálást megelőzően postai úton semmilyen dokumentumot nem kérünk megküldeni.
Pályázatokat benyújtására 2023. április 3-ig van lehetőség.

6. A pályázat elbírálásának folyamata
A pályázat beérkezését követően az MTSZ megvizsgálja, hogy a pályázat érvényes-e, azaz megfelel-e a jogosultság, a benyújtás, a teljesség és a szakmai indokoltság feltételeinek.
Amennyiben a pályázat érvénytelen, vagy hiánypótlásra szorul, a pályázat kiírója ennek tényéről értesíti a pályázót az okok részletes megjelölésével, legkésőbb az elbírálás határidejéig: 2023. május 15. Hiánypótlásra csak 1 alkalommal van lehetőség.
Az MTSZ a pályázati bírálat eredményéről elektronikus úton értesíti a pályázókat.
A nyertes pályázók, az értesítéssel együtt elektronikusan megkapják a következőket:
- ellenőrzésre a Pályázati Adatlapot a megpályázott szakaszokkal együtt, amely az online felületen megadott adatok alapján áll elő,
- az Országos Kékkör felújítandó szakaszok digitális térképét GPX formátumban.

7. Szerződéskötés
A pályázat kiírója, a Magyar Természetjáró Szövetség, a nyertes pályázókkal a megpályázott szakaszok munkáinak elvégzésére szerződést köt.
A pályázatban vállalt munkák elvégzéséről és elszámolásának részletes szabályairól a nyertes pályázókkal köttetendő szerződés rendelkezik, illetve jelen pályázati kiírás ad tájékoztatást.
A pályázat kiírója a nyertes pályázókkal az eredeti, előírt helyeken a keltezés időpontjával és a pályázó hivatalos képviselőjének cégszerű aláírásával ellátva érvényesített dokumentumok alapján köt szerződést. Ezen dokumentumokat a pályázat kiírója (MTSZ) postai úton, ellenőrzést követően, minden nyertesnek megküldi:
1. Pályázati Adatlap, adatvédelmi záradékkal (2 példány)
2. Minősített/Vizsgázott útjelző-vezető nyilatkozat 2023, adatvédelmi záradékkal
(útjelző-vezetőként 2 példány)
3. Szerződés és melléklete (2 példány)
- Turistajelzésfestési munkák összefoglaló táblázata (1. sz. melléklet)
Az útjelző-vezető a nyilatkozat aláírásával azt vállalja, hogy a jelzésfestési munkálatokat személyesen vezeti és ellenőrzi annak szakszerűségét, az MTSZ által kiadott Turistajelzésfestés útmutató (mtsz.org »Kezdőlap » Szakmai füzetek sorozat » TURISTAJELZÉS-FESTÉS) és annak kiegészítése a "Szakmai útmutató 2023" alapján végzi.
Amennyiben a szerződéskötés meghiúsul a nyertes pályázó mulasztásából, úgy a pályázati döntés a kézhezvételtől számított 30. napon hatályát veszti.

8. Teljesítés dokumentációk leadás (Készrejelentés)
Amennyiben a pályázó elkészült az általa vállalt szakasz felújításával, kérjük a szakasz készre jelentésére az "MTSZ Jelzésfestés pályázati felületre" bejelentkezve a "Készrejelentés" oldalát használja: https://jelzesfestes.turistaterkepek.hu/
Az adatlapot kérjük hiánytalanul kitölteni, majd az elkészült állapotról készült fotókat a Google Drive megosztón keresztül feltölteni.
Teljesítés dokumentációk leadásához kapcsolódó időpontok:
- részteljesítés esetén: 2023. június 1.
- szerződés teljesítése esetén: 2023. szeptember 1.

9. Egyéb, a pályázathoz kapcsolódó információk
Vis maior helyzet esetén (pl. szélsőséges időjárási viszonyok) lehetőség van a vállalkozói szerződés kétoldalú módosítására.
A pályázati kiírástól eltérő eseteket az MTSZ (mint a pályázat kiírója) saját hatáskörben elbírálhatja (pl. ártéri jelzésfestés). Az egyedi eseteket kérjük a pályázat leadásakor jelezni!

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem