Mutasd magad!

Határidő
Érvényes
Pályázhat
kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni

"Mutasd magad!" - irodalmi transzfer pályázat 2024


A Petőfi Kulturális Ügynökség pályázatot hirdet "Mutasd magad!" irodalmi transzfer program címmel amelyre várja azon hazai szerzők és fordítók jelentkezését, akik meghívást kaptak valamilyen 2024 során megtartandó rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra.
A Petőfi Kulturális Ügynökség Nonprofit Zártkörűen Működő Részvénytársaság (székhely: 1033 Budapest, Hajógyár utca 18386/5; cégjegyzékszám: 01-10-141338; a továbbiakban: PKÜ) "Mutasd magad! irodalmi transzfer program" címmel pályázatot hirdet, amelyre várja azon hazai szerzők és fordítók jelentkezését, akik meghívást kaptak valamilyen 2024 során megtartandó rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra. A PKÜ ezen programjával a szerzők nemzetközi irodalmi életben való részvételét és a magyar irodalom határainkon túli népszerűsítését kívánja elősegíteni.

1. Felhívás célcsoportja
A felhívás keretében olyan magyar szerzők és irodalmi szakemberek jelentkezését várjuk, akik meghívást kaptak valamilyen rangos külföldi rendezvényre, könyvbemutatóra, fesztiválra (a továbbiakban együttesen: Esemény).
A program keretében kizárólag 18. életévüket betöltött természetes személyek jelentkezését tudjuk befogadni, így egyéni vállalkozók, cégek és egyéb jogi személyek jelentkezését nem áll módunkban figyelembe venni.

2. Az elvárások bemutatása
A kedvező elbírálásban részesült jelentkező vállalja, hogy a meghívott Eseményen népszerűsíti a magyar irodalmat, illetve a PKÜ ezirányú tevékenységét. A jelentkező vállalja továbbá, hogy az Esemény után fényképekkel kiegészített szakmai és pénzügyi beszámolót készít, amit az Eseményt követő 15 naptári napon belül a PKÜ részére benyújt.

3. A felhívás keretében biztosítható összeg
A PKÜ a kedvezően elbírált pályázatokra a kiválasztott természetes személy jelentkezőkkel megbízási szerződést köt. A megítélt összeg a megbízási szerződésben rögzített beszámolók elfogadását követően utólag kerül kifizetésre.
Az adott jelentkezéssel elnyerhető összeg az utazással kapcsolatos költségterv függvényében kerül megállapításra. A programba való jelentkezés során elnyerhető összeg kizárólag az Eseményre való utazás (közlekedési eszközök igénybevétele) és szállás költségeinek finanszírozására vehető igénybe.
A díjazás a személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvényben nevesített adóköteles jövedelem, ezért személyi jövedelemadó (SZJA) fizetési kötelezettség terheli.

4. A felhívás keretfeltételei
A rendelkezésre álló keretösszeg: bruttó 18 000 000 Ft
A jelentkezés beadási határideje folyamatos, végső beadási határidő: 2024.11.30. Hiánypótlásra a hiánypótlásra felszólító értesítésben megszabott határidőig van lehetőség.
Jelentkezni az Esemény dátuma előtti 30. (harmincadik) naptári napig bezárólag lehetséges.
A beérkezett jelentkezések elbírálására havonta kettő alkalommal (az adott hónap 15. napján – ha ez munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon -, illetve az adott hónap utolsó napján vagy ha az munkaszüneti nap, akkor az azt követő első munkanapon) kerül sor. Az eredményeket a döntést követő tíz napon belül tesszük közzé a plf.hu honlapon.
A PKÜ fenntartja magának a jogot, hogy a fenti időpontokat, azok lejárta előtt, különösen indokolt esetben módosítsa, amelyről külön közleményt jelentet meg.

5. A jelentkezés formai követelményei
A jelentkezés benyújtásához szükséges dokumentumok:
1) Jelentkezési adatlap (letöltés az oldal alján található linken)
2) A jelentkező életrajza (PDF formátumban)
3) A meghívólevél másolata (PDF formátumban)
4) Az esemény, rendezvény rövid leírása, különös tekintettel a jelentkező eseményen betöltött szerepének bemutatására
5) Részletes költségvetési terv (PDF formátumban)
A felhívásra történő jelentkezést kizárólag e-mailben kell megküldeni a fenti dokumentumok csatolásával, az alábbi elektronikus címre: applications@plf.hu (a levél tárgyában a program címét kell feltüntetni).
Felvilágosítás Szilágyi Beatrix szakmai munkatárstól kérhető az applications@plf.hu e-mailcímen keresztül.

6. A felhívásra történő jelentkezés értékelése, elbírálása
A jelentkezések elbírálása a benyújtási határidőt követően egy szakaszban történik.
A jelentkezések elbírálását, döntési javaslat összeállítását szakmai bizottság végzi, mely alapján a döntést a PKÜ vezérigazgatója hozza meg.
A szakami bizottságot a PKÜ Közép-európai Irodalmi Igazgatósága, a 1749.hu online Világirodalmi Folyóirat és a PesText kijelölt munkatársai alkotják.
A kiválasztott jelentkezőkkel a PKÜ megbízási szerződést köt.
https://plf.hu/grants-calls/mutasd-magad-irodalmi-transzfer-palyazat-2024.html?fbclid=IwZXh0bgNhZW0CMTEAAR07I8_ZpDcxT5RII1XjNZGpZ15V0aYzD5EF57BHnNdO5TPK6OG-qP0vNb0_aem_fzL8GMwzpdCq5zYSj8_sJg


🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem