Nagyapám háza mesterinas képzés pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
természetes személyek, csoportok, közösségek

Nagyapám háza mesterinas képzés pályázat


HELYSZÍN:
Első körös: online, nagyapamhaza.com, Második körös: MÉSZ Kós Károly terme
KIÍRÓK:
Nagyapám Háza mesterinas képzés vezetőségi tagjai
0. RÓLUNK
A projekt toborzó csapatról:
A Nagyapám Háza gyakorlati képzésért felelős szervező csapat országos kapcsolatrendszerrel, szakmai, műszaki felkészültséggel, képzésszervezési és lebonyolítási tapasztalattal rendelkezik.
Fekete Eszter:
A Kós Károly Egyesülés vándoriskolájának tagja, építőművészként nyitott a hagyományokból építkező, természetes anyagokat preferáló építészet, valamint a közösségi tervezés gyakorlata iránt.
Takács Martin:
Kivitelezőként a természetes és helyi anyagok ismerője, alkalmazója. Öt éve a Nagyapám Háza programsorozat résztvevője, szervezője és mestere. Fennt. A Mérnökiroda és Claymixbau társalapítója. Porta Speciosa vezetőségi tag, egyéni vállalkozó.
Amiben segíteni tudjuk az életképes projekteket:
Életképesség vizsgálata és növelése, reális projektkeret és program meghatározása, megvalósítás ütemezésének kialakítása, szakmai kapcsolatok, ajánlások, szakmai véleményezés, hirdetési felület és részleges anyagi támogatás.
Amit nem vállalunk:
Teljeskörű projektszervezés, hirdetési eredményesség, helyszíni projektvezetés, teljes körű anyagi támogatás; generálkivitelezés; kulcsrakész házépítés.
Célunk:
Több éves tapasztalatunk, műszaki rálátásunk és kapcsolataink rendelkezésre bocsátása, hogy ezzel több eredményes, környezetet és közösséget éltető projekt valósuljon meg (környezetbarát építés és épített érték megóvás, hagyományok továbbörökítése, értékteremtés)
Mi nem a célunk:
Nem projekt helyszínt keresünk saját céljaink megvalósítására, hanem másokat támogatnánk ebben.
Miért jó ez nekünk:
Fontosnak tartjuk, a környezetbarát építési módok népszerűsítését, a lokális közösségek erősítését, illetve új, potenciális szakemberek bevonzását erre az építőipari területre. Úgy tapasztaljuk, hogy ezek a pontszerű események, képzések eredményesen segítik ezeket a folyamatokat. Értéket tudjunk teremteni, meglévőt megőrizni!
1. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY
1.1. PÁLYÁZAT TÁRGYA
Nagyapám Háza Mester-Inas Képzésre jelentkezés, mint Táborgazada/Ötletgazda. Azokat a projektetek várjuk elsősorban - nem kizárólag - ahol teljesülnek az alábbi szempontok:
- épített örökség fenntartására/megőrzésére irányul
- természetes, helyi építőanyaghoz kapcsolódó, környezetbarát építési tevékenység, ennek elősegítése
- eredménye maradandó, hasznos, példaértékű
- a tevékenységhez tudásátadás kapcsolható
- önálló szervezővel - gazdával- rendelkezik, aki a projekt szervezését részben/egészben elvállalja
- nem bevétel szerzésre irányul

1.2. PÁLYÁZAT CÉLJA
A pályázat célja, olyan táborvezetők és táborhelyszínek gyűjtése, amelyek a nyáron Nagyapám Háza programsorozat táborait adják, hozzájuk lehet jelentkezni.

1.3. PÁLYÁZAT FORMÁJA
Pályázat jellege: NYÍLT
Pályázat formája:
elsőkör: NYÍLT (Projekttoborzó 24’ Form)
másikkör: MEGHÍVÁSOS (Kós Károly termében rendezett Táborbemutató esemény)
Pályázat fajtája: NYÍLT
Pályázat lebonyolítása: a jelen pályázati kiírás leírása szerint történik.

1.4. PÁLYÁZATON VALÓ RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI
A pályázaton részt vehet(nek):
- aki(k) természetes személyek, csoportok, közösségek..
- aki(k) azzal, hogy pályázatát benyújtotta, a pályázati kiírás feltételeit magára nézve kötelezőnek elfogadta
A pályázaton nem vehet(nek) részt:
aki(k) több mint 3x szervezeztek NH tábort pályázatot elbírálók
A bírálóbizottság kizárhatja:
- azokat a pályamunkákat, amelyeket a beadási határidő után nyújtanak be
- pályázati kiírást nem teljesítő pályamunkát

1.5. PÁLYÁZAT LEBONYOLÍTÁSI IDŐTÁBLÁZATA
2024. 01. 31. PÁLYÁZATI HIRDETMÉNY KÖZZÉTÉTELE
2024. 02. 15. KÉRDÉSEK BEKÜLDÉSÉNEK HATÁRIDEJE
2024. 02. 20. VÁLASZOK HATÁRIDEJE
2024. 02. 29.PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE
2024. 03. 25. PÁLYÁZAT ÉRTÉKELÉSE ÉS BÍRÁLATA MEGADOTT ELÉRHETŐSÉGEN
2024. 04. 05. TÁBORBEMUTATÓ MÉSZ KÓS TEREMBEN (MEGHÍVÁSOS)
Az időpontok változásának jogát fenntartjuk, az érintetteket értesítjük az esetleges változásokról!

KÉRDÉSEK
Kérdések feltevése, nagyapamhaza@gmail.com e-mailcímen.
A határidőben és megfelelő formában leadott kérdéseket a Kiírók 2024. 02. 20. 18:00-ig elektronikus levélben megválaszolja.

1.6. PÁLYÁZAT BENYÚJTÁSA
A pályázatra egy személy csak egy pályamunkával és egyszer nevezhet.
A pályázatra nevezésenként egy pályamunka nyújtható be.

PÁLYÁZAT FORMAI KÖVETELMÉNYEI
Kitöltendő a honlapon megadott, jelentkeztető form. Ezen felül a leírtaknak megfelelően maximum 10-15 db állomány (kép, tervdokumentáció, egyéb az épületet és a projektet teljes körűen bemutató dokumentum), amelyek összesen nem érik el a 30 MB méretet. Állományok lehetnek: dokumentum, kép (JPG;GIF;PNG) esetleg összefűzött PDF.

1.7. PÁLYÁZATOK ELBÍRÁLÁSI MÓDJA
A pályázat elbírálása során szempont(ok), lehetnek:
- közösség számára készül
- jelentős (eszmei) értékű épület megmentését szolgálja
- elősegíti a környezettudatos életmódot
- helyi, lokális építéssel ismertet meg
A pályázat bíráló bizottságának összetétele:
Krizsán András
alapító
Fekete Eszter
építőművész; Vándorépítész
Takács Martin
műemlék fenntartó technikus
NH23 főszervező

1.8. PÁLYAMUNKÁK KIVÁLASZTÁSA
Első Körös kiválasztás egyedi szempontrendszer alapján történik, előtérbe helyezve a fent leírt bírálati és a kiírásnak legjobban megfelelő helyszínt, építményt és a hozzá kapcsolódó táborvezetőt.

1.9. MÁSODIK KÖRÖS PÁLYAMUNKÁK BEMUTATÁSA Táborbemutatón a kiválasztott pályamunkák személyes/online bemutatása, azon továbbjutott és pozitív elbírálásban részesült pályázóknak akik meghívást kapnak a második személyes eseményre a MÉSZ Kós Károly termébe. Itt a bírálóbizottság szóban egészíti ki és választja ki a 2(3) támogatott pályamunkát, a többieknek lehetőséget ad a bekapcsolódásra, helyszínen eldöntendő formában.

2. ELÉRHETŐSÉGEK
Felmerülő kérdések esetén az alábbi e-mailcímen tehetők fel kérdések: email: nagyapamhaza@gmail.com telefonon: Takács Martin +36307804248
Fekete Eszter +36705890661

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem