Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása / 2021-4.1.2-NEMZ_KI

Határidő
2024. 04. 30., 2024. 09. 30.
Érvényes
Pályázhat
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei

Nemzetközi és hazai kutatási infrastruktúrák használatának támogatása
/ 2021-4.1.2-NEMZ_KI


Elektronikus benyújtás határideje: 2024. szeptember 30. 16:00
2024. április 30.

További beadási határidők:
2024. szeptember 30.
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet

Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely, ELKH kutatóintézetei
Keretösszeg: 100 000 000 Ft
Pályaművek száma: 60-80
Igényelhető támogatás: 0,5-2 MFt
Pályázat futamideje: max. 24 hónap
Pályázat értékelője: NKFI Hivatal
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy a kutatási infrastruktúrák (KI) által nyújtott kutatási és mérési lehetőségek igénybe vételét támogassa a kutatók számára:

"A" alprogram: A kutatási és mérési lehetőségek hazai kutatók általi kihasználásának támogatása, - különösen azon infrastruktúrák esetében, amelyekhez Magyarország teljes jogú tagként csatlakozott.

"B" alprogram: A jelentős hazai kutatási infrastruktúrák nemzetközi kutatók általi kihasználásának támogatása, elősegítve ezzel a nemzetközi vérkeringésbe való bekapcsolásukat és a tudásáramlást. Előnyt élveznek azok a hazai kutatási infrastruktúrák, amelyek szervesen kapcsolódnak valamely nemzetközi kutatási infrastruktúrához (pl. Node), amelyben Magyarország teljes jogú tagként vesz részt.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, on-line pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is.
A támogatási kérelmek (elektronikus) benyújtása a kitöltő program élesítésétől több szakaszban lehetséges: 2024. április 30. és 2024. szeptember 30. 16:00.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be a Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak a KATA hatálya alá
- államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek
- a kiírás szerinti költségvetési szervek és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.

Támogatható tevékenységek köre
"A" alprogram esetén:
- Kiutazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató ki- és beutazása az adott célországban található KI relációjában,
- Tartózkodás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató külföldi tartózkodása az adott célországban található KI relációjában,
- Egyéb utazás: hazai kiutazó kutató/PhD/MSc/MA hallgató magyarországi és célországon belüli (adott KI relációban), projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége
- Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek),
- Műszerhasználati díj: a fogadó kutatási infrastruktúra használatának díja, amelyről az igazolást a kötelező vállalásokkal együtt a beszámolóhoz csatolni kell.

"B" alprogram esetén:
- Beutazás: külföldi kutató/PhD hallgató be- és kiutazása (a magyarországi KI relációjában),
- Tartózkodás: külföldi kutató/PhD hallgató magyarországi tartózkodása a mérés idejére,
- Egyéb utazás: külföldi kutató/PhD hallgató Magyarországon belüli, a projekttel kapcsolatos utazása és utazással kapcsolatban felmerülő egyéb költsége,
- Eredmények elterjesztése: a projekttel kapcsolatos, az elért eredmények elterjesztésére vonatkozó tevékenységek (pl. technikai és tudományos konferenciák, tudományos és műszaki lapok, szabadon hozzáférhető adattárak, nyílt és szabad forráskódú szoftverek
- Anyag, eszköz és műszerhasználat költség: a kutatás megvalósítása során, a fogadó intézménynél felmerülő anyag és eszköz igény.

A projekt futamideje
A projekt futamideje maximum 24 hónap.

A rendelkezésre álló forrás
Az NKFI Hivatal a pályázat célkitűzéseit a Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból 100 millió forint keretösszeggel támogatja.
A támogatás formája: vissza nem térítendő támogatás.
A támogatás mértéke: 100%
A támogatás összege: támogatási kérelmenként az igényelhető támogatás összege minimum 500 ezer Ft, maximum 2 millió Ft.

https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/nemzetkozi-hazai-kutatasi-infrastrukturak-hasznalatanak-tamogatasa-2021-412-nemz-ki/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem