Neumann 120 esszépályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Három korcsoportban várunk pályamunkákat: - maximum középiskolás korúak, érettségivel bezárólag - felsőoktatási hallgatók - főiskolai vagy egyetemi végzettségű kutatók, érdeklődők

Neumann 120 esszépályázat


A Neumann János Számítógép-tudományi Társaság és az Élet és Tudomány szerkesztősége pályázatot hirdet Neumann János születésének 2023 évi 120. évfordulója tiszteletére a magyar géniusz életművének új megvilágítású, a XXI. század kihívásaira is reflektáló bemutatására.
A pályázat beilleszkedik a 2023-as Neumann emlékév eseményei sorába, így az alkotások ezen esemény kapcsán is széles nyilvánosságot kaphatnak, sajtómegjelenésekben, konferenciákhoz kapcsolódóan, vándorkiállításokon, a Neumann nevet viselő intézményekben, kiadványokban.

A pályázat célja:
Neumann János (John von Neumann) az Osztrák-Magyar Monarchiában, Budapesten született. Matematikai életművével számos tudományterületre - informatika, atomfizika, játékelmélet, közgazdaságtan, numerikus meteorológia - nagy hatást gyakorolt. A népszerű egyetemi tanár és színes egyéniségű tudós pályája csúcsára az Egyesült Államokban ért, elismert közéleti személyiség lett. Sokan a XX. század legfontosabb, jövőformáló tudósának tartják.

A kibernetika és számítógép-tudomány tudósait tömörítő Neumann Társaság 1968-ban (még a vasfüggöny mögött) vette fel Neumann János nevét, azóta ápolja örökségét. A Társaság felterjesztésére Neumann életműve 2015-ben bekerült a Hungarikumok sorába is. Neumann Jánost a magyar közgondolkodás "a számítógép atyjának" tartja - és ismeretes, hogy a "Marslakóknak" nevezett amerikai magyar tudósok egyike volt.

Esszépályázatunk célja az, hogy olyan írások szülessenek, amelyek sokszínűen mutatják be a tudóst és napjainkra gyakorolt hatására is reflektálnak. Cél, hogy "emberközelbe" hozzuk, megismertessük nagyságát, hogy itthoni ismertségét, elismertségét eredményeire építve szélesítsük.

A pályamű kritériuma, hogy Neumann Jánossal kapcsolatos, tudományos igényű, érdekes, alapos írásmű legyen, az alábbi témaötletek által inspirálva, nem kizárva más megközelítéseket:
- Neumann, a tudós
Valamely eredményének alkotó bemutatása, mára való hatása egy-egy tudományterületen: fizika, matematika, játékelmélet, informatika, közgazdaságtan
- Neumann életút, megjelenítés
Ki volt ő, családi környezete, tanulmányai, milyen útravalót kapott Neumann János Magyarországon - és hogy vezetett útja az USA tudományos- és közélete csúcsaihoz?
- Neumann hatása a digitális kultúrára.
Miért jelentett áttörést a Neumann-elv. Az első számítógépek. Számítógép-családfa az okostelefonig. Digitális robbanás.
- Neumann és a jövő.
Mivel foglalkozzon a jövő Neumann Jánosa? "A számítógép és az agy": a mesterséges intelligencia kihívásai. Időjárásszabályozás és klímaváltozás. "Can we survive technology?"

Pályázni lehet:
Akár erre az alkalomra készített, akár korábban létrehozott, de még nem publikált tudományos ismeretterjesztő esszével, prezentációval.

Pályázók köre:
Három korcsoportban várunk pályamunkákat:
- maximum középiskolás korúak, érettségivel bezárólag
- felsőoktatási hallgatók
- főiskolai vagy egyetemi végzettségű kutatók, érdeklődők

Pályázók díjazása:
- korcsoportonként 100 ezer forint értékű díj, eszköz a legjobb munkáknak a zsűri általi megoszlásban

A munkák megjelentetése:
1, tudományos ismeretterjesztő esszé, prezentáció. A legjobb műveket a szerzők a Neumann Társaság által szervezett rendezvényeken mutathatják be, vitathatják meg az NJSZT szakosztályaiban, konferenciáin.
2, A legkiemelkedőbb műveket, külön elbírálás alapján, az Élet és Tudomány - ellenszolgáltatás nélkül - megjelenteti.
A pályázati dokumentáció kötelező elemei:
Felnőtt korcsoport:
- A pályázó aláírásával hitelesített szakmai önéletrajz maximum 2 oldal terjedelemben, további adatok: név, születési hely és idő, lakcím, e-mailcím, telefonszám, pályamunka címe
- A pályamű bemutatása, szinopszisa maximum 1 oldal terjedelemben
- A pályamű maximum 10 MB méretben.

Diák korcsoportok:
- A pályázó (és/vagy gondviselője) aláírásával hitelesített jelentkezés az alábbi adatokkal: név, születési hely és idő, lakcím, iskola neve és címe, e-mail cím, telefonszám, pályamunka címe
- A pályamű bemutatása, szinopszisa maximum 1 oldal terjedelemben
- A pályamű maximum 10 MB méretben.
A pályázatokat a neumann120@njszt.hu várjuk, kérjük, a küldemény tárgyában írják bele, hogy "Élet és Tudomány pályázat". Az esszé terjedelme: 11 000 leütés (szóközökkel).

Beérkezési határidő: 2022. november 10.

A pályázat elbírálása:
A beérkezett pályaműveket a Neumann Társaság által felkért szakmai zsűri bírálja el és tesz javaslatot a bemutatásra kerülő művekről. A pályázatok elbírálása a benyújtási határidőt követő 15 napon belül történik.
https://njszt.hu/hu/news/2022-09-06/neumann-120-esszepalyazat

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem