Ösztöndíjas támogatott képzési pályázat / T01-38-20-22

Határidő
Érvényes
Pályázhat
a. Természetes személyek, b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy c. Legalább felsőszintű (emelt szint) végzettséggel rendelkeznek

Ösztöndíjas támogatott képzési pályázat

pályázat általános képzési programban való részvételre
T01-38-20-22 sz. Pályázat

A Távoktatási Felsőfokú Intézet pályázatot hirdet alapvégzettségre épülő szakmai programban részvételre, az alábbiak szerint.
1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek,
b. Valamilyen (főiskolai vagy egyetemi, BA vagy MA) felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy
c. Legalább felsőszintű (emelt szint) végzettséggel rendelkeznek.

2. A pályázat célja és tárgya:
A pályázat keretein belül, szakirányú, szakmódszertani képzésen való részvételre nyílik lehetőség, támogatott formában, kedvezményes finanszírozással.
A pályázati programba felvételt nyert hallgatónak a pályázatkezelője képzési ösztöndíj formájában biztosítja a képzési díjmentes tanulás lehetőségét, így a résztvevőnek tandíjat nem kell fizetnie a képzésen való részvételért. A résztvevőnek csupán a központilag szabályozott vizsgadíjat kell térítenie, ez az összeg a pályázat önrészre. Bővebb információ jelen pályázati program 4. pontjában található.
Meghirdetett képzési programok:
Képzési program megnevezése:
Képzési azonosító szám:
Rendezvényszervező menedzser
TI-18-2100-1718
PR és reklám menedzser
TI-99-2156-3421
Projektmenedzser
TI-17-2100-1718
Jogi ügyintéző - ügyvédi asszisztens (jogi ügyviteli specializáció)
TFI-01-22-00001/2022.

Tartalmi kompetenciák:
Képzési program megnevezése:
Kompetenciák:
Rendezvényszervező menedzser
A kultúraelméletek
Közművelődési intézmények
A rendezvényszervezés gyakorlata, a rendezvények fajtái,
A rendezvényekhez kapcsolódó költségvetés
Marketing és PR ismeretek
Marketingkommunikáció alapjai
A kulturális identitásfejlesztés gyakorlata
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/rendezvenyszervezo/

PR és reklám menedzser
Kommunikációelmélet és gyakorlat
PR és marketing
Kommunikációs technológiák
Reklám ismeret
Kampánytervezés
Eladásösztönzés
Vállalati kommunikáció
Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/pr-es-reklam-menedzser/
Projektmenedzser
A pályázati rendszerek és azok dinamikája,
Vezetéselmélet,
Szervezetfejlesztés,
Projektmenedzsment,
Vezetői kommunikáció,
Munkaügyi és jogi ismeretek,
Munkahelyi motiváció.

Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/projektmenedzser/

Jogi ügyintéző - ügyvédi asszisztens (jogi ügyviteli specializáció)
- ügyviteli rendszerek és azok használatuk, és általános jogi ismeretek,
- az ügyvédi iroda működése és rendje,
- a kommunikációs rendszerek,
- ügyviteli eljárási feladatok,
- irodaműködtetési szakmódszertanok,
- munkaszervezési ismeretek,
- jogi informatikai rendszerek és működésük,
- kommunikációs folyamatok és azok szervezése,
- programszervezési ismeretek,
- ügyintézési ismeretek,
- ügyfél kommunikációs ismeretek,
- pénzügyi alapismeretek,
- ügyvéd támogatási szakmódszertanok,

Bővebb információ:
https://tavintezet.hu/ugyvedi-asszisztens-jogi-ugyviteli-specializacio/

A program ideje: 2 félév, amely jelen pályázati formában 1 félév alatt teljesíthető, abban az esetben, ha a 2. félév szakmai gyakorlat teljesítésére vonatkozó feltételek rendelkezésre állnak. A 2. félévben 120 órás, a képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat teljesítése szükséges. A szakmai gyakorlat a programban résztvevő által jelölt szervezetnél teljesíthető.

Abban az esetben, ha a pályázatban résztvevő nem rendelkezik megfelelő szakmai gyakorlati hellyel, a pályázat kiírója gondoskodik a megfelelő szakmai gyakorlat helyszín meglétéről. Jelen programban tartalomközpontú távoktatás zajlik, azaz a tananyag nem bizonyos időközönként érkezik, hanem a program indulásakor már rendelkezésre áll. Ez esetben a résztvevő saját maga osztja be az idejét és a megismerésre szánt tananyagot.
A program helyszíne: BUDAPEST

Konzultációk:
- A személyes jelenlétet igénylő alkalmak száma: 2 alkalom (a távoktatási programindító konzultáció a beiratkozás alkalmával, és a záróvizsga.)
- Online konzultációk száma: 3- 4 alkalom. (hétvégén)
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott ) száma: 22 fő. / kurzus.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezéseket a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadhatunk be. Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

3. Általános tudnivalók
A program megvalósítása:
Program kezdete: 2022. szeptember 09. (Programindító konzultáció és beiratkozás)
A program helye: VOKE Széchenyi István Művelődési Ház épülete, 1045 Budapest, Elem u. 5 - 7.
Program vége: 2023. január 31.
Kimenet: Alapvégzettségre épülő, szakirányú szakmódszertani végzettség, díszoklevél formájában.) Információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
Konzultációk: Online konzultációk, szombati napokon, összesen három alkalommal.
A tananyag biztosítása: Elektronikus rendszeren keresztül.
Számonkérések: A képzési program közben számonkérések, beadandók, dolgozatok nincsenek, a szakmai záróvizsgára kell folyamatosan készülni (távoktatással és konzulensi segítséggel). A programban résztvevő feladata, hogy megismerje a képzési program tartalmi kompetenciáit, valamint teljesítse a záróvizsga követelményrendszerét. A program végén záróvizsga teljesítése került előírásra. A záróvizsga része egy projektdolgozat határidőre történő elkészítése (témajegyzék alapján) valamint egy komplex szóbeli vizsga (tételjegyzék alapján).

Bővebb információ: https://tavintezet.hu/kepzesi-kinalat/
Tanügyszervezéssel kapcsolatos információk: https://tavintezet.hu/e-tanulmanyi/
A pályázatokkal kapcsolatos információk: Pályázati Szabályzat

A programot megvalósító intézmény:
Az intézmény megnevezése:
Távoktatási Felsőfokú Intézet
Székhely címe:
3200 Gyöngyös, Bugát Pál tér 1/1.
A képző intézmény hatósági száma:
B/2020/003164.
Bővebb információ:
www.tavintezet.hu
Adószám:
23887910-1-10

4.Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, viszont a programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Az önrészen kívül más költség nem társul. A pályázat nem tartalmazza az esetleges egyéb utazási költségeket, ezen kiadások a pályázót terheli.

A program piaci (önköltséges)díjai - támogatás nélkül:
A képzési program teljes díja:
125 000 Ft. / félév, összesen: 250 000 Ft.
Vizsgadíj:
a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormány rendelet szerint.
Összesen:
290 000 Ft.

Támogatott formában megvalósuló program esetén az önrész mértéke:
Ösztöndíj támogatás a tandíjra:
Összesen: 250 000 Ft. A résztvevő költsége: 0 Ft.
Vizsgadíj: (A pályázó önrésze)
A mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII.15.) kormány rendelet szerint. A vizsgadíj teljesítése a beiratkozás napján esedékes, valamint a pályázati programban való részvétel előfeltétele.
Összesen: (önrész)
40 000 Ft.

A pályázathoz kapcsolódó önrész, amely a pályázó költsége: 40 000 Ft. azaz Negyvenezer Ft.
A pályázathoz kapcsolódó támogatás mértéke összesen: 250 000 Ft.

5.Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Ösztöndíjas képzés
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )

Pályázati jelentkezési határidő: 2022. szeptember 02.
(Telefonos ügyfélszolgálatot a szerteágazó tevékenységünk következtében nem üzemeltetünk - kérdéseit e-mailben tegyék fel. Köszönjük!)

TÁVOKTATÁSI FELSŐFOKÚ INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu
 

Részletes kiírás és jelentkezési lap

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem