Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatása / 2019-2.1.7-ERA-NET

Határidő
Érvényes
Kategória
Közművelődés
Pályázhat
Költségvetési szerv, Vállalkozás, Nonprofit szervezet

Pályázat az ERA-NET COFUND és EJP COFUND programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek támogatására 2019-2.1.7-ERA-NET


Következő beadási határidő:
Elektronikus benyújtás határideje: 2022. június 30. 12:00
Postára adás határideje: a postára adás határideje, az elektronikus benyújtástól számított 3 nap
Pályázat benyújtója: Költségvetési szerv, Vállalkozás, Non-profit szervezet
Támogatásra jogosultak köre: Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, Vállalkozói kutatóhely, Vállalkozás (nem kutató jellegű), Nonprofit kutatóhely
Keretösszeg: 1 564 000 000 Ft
Beérkezett igény: 658 millió Ft
Pályaművek száma: 15-20
Beérkezett pályázatok száma: 10
Igényelhető támogatás: 33,3-195,6 MFt
Pályázat futamideje max: 36 hónap
Kutatási tevékenység típusa: Alapkutatás, Ipari (alkalmazott) kutatás, Kísérleti fejlesztés, Iparjogvédelem, Piacravitel
Pályázat értékelője: NKFI Hivatal
Pályázat elektronikus benyújtása az Elektronikus Pályázó, Tájékoztató és Kommunikációs Rendszerben (EPTK)
Elektronikus benyújtás
Pályázati rendszer hibabejelentés
A Nemzeti Kutatási, Fejlesztési és Innovációs Alapból meghirdetett felhívás célja, hogy az EU Horizont 2020 kutatási és innovációs keretprogram által társfinanszírozott és az NKFI Hivatal részvételével zajló ERA-NET COFUND, illetve European Joint Programme COFUND (EJP COFUND) programok közös nemzetközi pályázati felhívásaiban sikeresen szereplő magyar szervezetek számára a hazai finanszírozási keretet biztosítsa.
A felhívás a fenti célokat 1,546 Mrd millió forint keretösszeggel támogatja.

A pályázat benyújtása
A támogatási kérelmet a http://www.palyazat.gov.hu oldalon keresztül elérhető Pályázati e-ügyintézés felületen történő bejelentkezést követően, online pályázati kitöltő programmal kell elkészíteni. A kitöltő programban véglegesített támogatási kérelemhez az Útmutatóban leírt módon csatolni kell a kérelem elektronikus benyújtását hitelesítő, cégszerűen aláírt nyilatkozatot is. A támogatási kérelmek elektronikus benyújtása a kitöltő program élesítésétől 2021. október 29-a 12.00 óráig lehetséges.

A pályázók köre
Pályázatot nyújthatnak be Magyarországon székhellyel vagy az Európai Gazdasági Térség területén székhellyel és Magyarországon fiókteleppel rendelkező jogi személyek az alábbiak szerint:
- a kiírás szerinti GFO kódú vállalkozások, nonprofit gazdasági társaságok és egyéb gazdasági szervezetek, amelyek rendelkeznek legalább 1 lezárt teljes üzleti évvel, kettős könyvvitelt vezetnek, és nem tartoznak az EVA, KATA vagy KIVA hatálya alá;
- a kiírás szerinti GFO kódú nonprofit és nem nyereség érdekelt szervezetek, amelyek a 2011. évi CCIV. törvény hatálya alá tartozó, a törvény 1. mellékletében nevesített államilag elismert egyházi vagy magán felsőoktatási intézmények (a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény 1. számú mellékletében felsorolt államilag elismert, nem állami felsőoktatási intézmények), amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek;
- a kiírás szerinti GFO kódú költségvetési- és költségvetési rend szerint gazdálkodó szervek, amelyek a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerint kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősülnek.
Hazai támogatásra támogatási kérelmet önállóan vagy nemzeti konzorciumi formában lehet benyújtani. Egyazon nemzetközi projektben résztvevő magyar partnereknek a hazai támogatásra nemzeti konzorciumot alkotva kell támogatási kérelmet benyújtaniuk.

A támogatható célkitűzések köre
Önállóan támogatható tevékenységek: alapkutatás (kizárólag kutató-tudásközvetítő szervezet), alkalmazott kutatás, kísérleti fejlesztés
Önállóan nem támogatható tevékenységek: alapkutatás, nyilvánosság biztosításához kapcsolódó tevékenységek (tájékoztatás), projekt koordinációs tevékenység, piacra jutás, iparjogvédelmi tevékenység, eszközbeszerzés, immateriális javak beszerzése.

További lényeges feltételek
A támogatási kérelem benyújtására csak olyan pályázó jogosult, aki:
- a mindenkori nemzetközi program értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumának magyar tagja, vagy
- a mindenkori nemzetközi program értékelési rendszere alapján támogatásra javasolt közös nemzetközi projekt konzorciumához utólagosan csatlakozó magyar résztvevő.
A projekt végrehajtására rendelkezésre álló időtartam maximum 36 hónap.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/era-net-ejp-cofund-2019-217-era-net/palyazati-felhivas-2019-217-era-net

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem