Pályázat forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre

Határidő
2024. 09. 10., 2024. 11. 25.
Érvényes
Kategória
Művészet
Pályázhat
Cégek, egyéni vállalkozások Egyetemi hallgatók

Pályázat forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre


A FilmJUS Alapítvány 2024. évi pályázata forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv-fejlesztésre.
A FilmJUS Alapítvány pályázatot hirdet műfaji megkötöttség nélkül forgatókönyvírásra és/vagy forgatókönyv fejlesztésre.
Az Alapítvány támogatást kíván nyújtani az alkotói munka feltételeinek javításához, azzal a szándékkal, hogy eredeti, izgalmas magyar művek szülessenek.
A pályázat idén megújul: egyetemi hallgatók egyszerűbb módon, hosszabb határidővel pályázhatnak.

A pályázatra fordítható keretösszeg összesen: 16 000 000 Ft
A pályázat formája egyszeri, vissza nem térítendő támogatás.
A pályázatokat a FilmJUS Alapítvány kuratóriuma által felkért eseti bírálóbizottság előterjesztése alapján a Kuratórium bírálja el, 2024. november 28-ig.
A nyertes pályázókkal támogatási szerződést kötünk. A pápályadíj csak a szerződés megkötése után fizethető ki. Előkészítésre, forgatásra és utómunkára az elnyert összeg nem fordítható.

A pályázaton való részvétel feltételei:
- A pályázaton bármilyen műfajú (dokumentumfilm, tévéfilm, animáció, kísérleti film, ismeretterjesztő film, kisjátékfilm, nagyjátékfilm, filmsorozat) forgatókönyvvel lehet pályázni.
- Pályázatunkon korábban már díjazott művel ismét részt venni nem lehet, annak fejlesztett változatával sem!
- A pályázaton érvényes magyar adószámmal és bankszámlaszámmal rendelkező bejegyzett cégek indulhatnak. Az egyéni vállalkozó is cégnek számít.

Felsőoktatásban tanulók számára nyújtott kedvezmények:
- Egyetemi jogviszony igazolásával diákok magánszemélyként is pályázhatnak, ha rendelkeznek adóazonosító jellel és magyar bankszámlaszámmal.
- Egyetemi hallgatói nevezési díj: 5000 Ft
- Egyetemi hallgatói beadási határidő: 2024. november 25.
- Egyetemi hallgatói pályázatokról szóló döntés kihirdetése: 2025. február 20.

Benyújtandó pályázati dokumentumok minden pályázathoz (4 papíralapú példányban, valamint elektronikusan):
- Jogtisztaságot igazoló okiratok. Saját mű esetén elegendő az adatlapon található nyilatkozat kitöltése, alá írása. Nem saját szellemi tulajdon esetén a megállapodást igazoló irat, szerződés.
- Motivációs levél
- Szakmai önéletrajz
- Kitöltött adatlap és ellenőrzési lista
- A pályázati díj befizetésének igazolása (1 példányban)
- 2024/25-ös Egyetemi hallgatói jogviszony igazolása (diákkedvezményhez)

További benyújtandó dokumentumok műfajok szerint (4 papíralapú példányban és elektronikusan):
1. Játékfilm, TV-film, filmsorozat, kisjátékfilm, kísérleti film szekcióban:
- minimum 3 oldal hosszúságú szinopszis
- treatment vagy forgatókönyv
- szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció

2. Dokumentumfilm és ismeretterjesztő film esetében:
- részletes, minimum 3 oldal terjedelmű szinopszis
- opcionálisan benyújtható továbbá: treatment vagy forgatókönyv
- szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció

3. Animáció szekcióban (3 példányban):
- szinopszis
- látványterv
- figura terv
- szerzői koncepció: forgatókönyvírói vagy rendezői koncepció

A pályázat érvénytelen, amennyiben:
- nem felel meg a fenti követelmények egyikének;
- a postai bélyegző, illetve az elektronikus példány érkezési dátuma határidőn túli;
- az előző években nyertes pályázó új pályaművének benyújtása előtt, pályázati beszámolási kötelezettségének nem tett eleget.
A beküldött pályázatok magas száma miatt, a nem nyertes pályázatok írásos értékelésére a Kuratóriumnak nincs lehetősége. Pályázatot nem őrzünk meg és nem küldünk vissza!

A PÁLYÁZATI DÍJ BEFIZETÉSE:
A pályázati díj 12 000 Ft, melyet a pályázó cégnek, vagy egyéni vállalkozónak magyarországi bankszámlaszámlájáról kell utalni.
A pályázati díj 5000 Ft egyetemi hallgatók részére, melyet a hallgató magyarországi bankszámlaszámlájáról kell utalni.
Számlaszám: FilmJUS Alapítvány 10201006-50153268-00000000 (Kereskedelmi és Hitelbank). Csak magyarországi banki átutalást fogadunk el!

A PÁLYÁZAT BEADÁSI HATÁRIDEJE:
Cégek, egyéni vállalkozások: 2024. szeptember 10. kedd
Egyetemi hallgatók: 2024. november 25. hétfő
A pályázat hiányos beküldése esetén egy hét áll rendelkezésre hiánypótlásra.

A PÁLYÁZAT BEADÁSÁNAK HELYE:
Az elektronikus példányokat a filmjusalapitvany2024@gmail.com e-mail címre várjuk.
A pályázat papír alapú dokumentumait postai úton vagy személyesen H-Cs: 10-16 óráig, az alábbi címen: FilmJUS Alapítvány, Filmes Ház: 1092 Budapest, Ráday u. 31/B.
https://www.filmjusalapitvany.hu/palyazat/2024-evi-palyazat-forgatokonyvirasra-es-vagy-forgatokonyv-fejlesztesre/

 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem