Pályázat HungaroControl Zrt. székházában a munkavállalók étkeztetését szolgáló 300 adagos zárt üzemi étkezde üzemeltetési kötelezettséggel történő bérbeadására

Határidő
Érvényes
Kategória
Minden más
Pályázhat
bárki

Pályázat HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. sz. alatti székházában a munkavállalók étkeztetését szolgáló 300 adagos zárt üzemi étkezde üzemeltetési kötelezettséggel történő bérbeadására


A HungaroControl Magyar Légiforgalmi Szolgálat Zártkörűen Működő Részvénytársaság (HungaroControl Zrt, 1185 Budapest, Igló u. 33-35.), mint Kiíró (a továbbiakban: Kiíró vagy Bérbeadó), pályázatot hirdet az alábbi tárgyban:
"HungaroControl Zrt. 1185 Budapest, Igló u. 33-35. sz. alatti székházában a munkavállalók étkeztetését szolgáló 300 adagos zárt üzemi étkezde üzemeltetési kötelezettséggel történő bérbeadása"

1. Kiíró
A jelen Pályázati felhívás kiírója a HungaroControl Zrt. (székhely: 1185 Budapest, Igló utca 33-35.), Magyarország egyik legsikeresebb állami tulajdonú vállalata. Légiforgalmi szolgáltatásokat nyújt a magyar légtérben és (a NATO felkérése alapján, a Koszovó feletti magas légtérben is), a légiforgalmi szakszemélyzet képzését végzi és léginavigációs kutatás-fejlesztéssel is foglalkozik.

2. Általános leírás
A HungaroControl Zrt. (1185 Budapest, Igló utca 33-35.) székházában üzemelő 300 fő/főétkezés, zárt üzemi étkezde (éttermet kiszolgáló befejező konyha) (t2* nagyságrendű, TEAOR 55.51, 220 besorolású) szakszerű üzemeltetése, a mellékelt engedélyeztetési terv, jogszabályi előírások és HungaroControl Zrt. által meghatározott műszaki tartalom alapján. A konyha jelenleg nem üzemel, az étterem befogadó képessége: 100 fő (ebben a büfé előtti tér nincs benne). Ezen felül megfelelő időjárás esetén (tavasztól őszig) az épület belső teraszai is megnyitásra kerülnek étkezés céljára összesen 54 férőhellyel, mely a büfével közös használatú.
Jelen kiírás kizárólag a konyha-étterem üzemeltetésére vonatkozik, a büfé üzemeltetése nem tárgya jelen kiírásnak.
Üzemeltetőnek (a továbbiakban: Bérlő/Üzemeltető vagy Pályázó) a HungaroControl Zrt. Székház ANS I., ANS II., ANS III. épületeiben jelenlévő munkatársait, valamint a szerződött partnerek (fegyveres biztonsági őrség, védelmi szolgálat) munkatársait kell kiszolgálnia, a konyhában kitálalt melegétel formájában, mely üzemeltető választása szerint lehet a helyszínen főzött vagy külső helyszínről beszállított étel is.
A konyha kiegészítő feladata lehet, hogy a Bérbeadó külön megrendelése alapján a megbeszéléseken, rendezvényeken, alkalmanként biztosítja a kért/megengedett bekészítéseket, hidegtálakat, aprósüteményeket, vagy meleg ételeket, vagy éppen egy svédasztalos felszolgálást a hozzá tartozó kávé, víz és üdítő ital szükséglettel együtt.

3. Bérbeadó által kiemelten kezelt szempontok
- Tervezett fejlesztések
- Változatosság fenntartása
- Panaszkezelés módja
- Akciók, szolgáltatási díjak
- Menü maximalizált árának megadása, maximalizált ár tartásának időintervalluma
- 1 hetes árazott mintaétlap, allergének feltüntetésével, "mentes" (pl. laktózmentes, gluténmentes, stb.) ételek szerepeltetése a választéklistában
- Árazott egyéb választéklista
- Étel minősége, étel mennyisége, szolgáltatási színvonal, ár/érték arány, választék
- Reggeliztetés megvalósítása preferált

4. Bérleti díj, rezsi- és egyéb költségek
4.1. Helyiségbérleti díj: A Pályázó által megadott mértékű (értékelési szempont) (a bérleti díj a rezsi költséget nem tartalmazza).
A Bérlő által Forintban fizetendő helyiség bérleti díj az alábbi Bérbeadó által biztosított szolgáltatások költségét tartalmazza:
- A mellékletben foglalt konyhai helyiségek (összesen 145,29 m2) bérleti díját. (1.sz. melléklet alaprajz a bérbeadásra kerülő helyiségekkel, 2.sz. melléklet helyiséglista a bérbeadásra kerülő helyiségekkel)
- az arányosított, évente két alkalommal végzett rágcsáló és rovar irtás költségét.
- 1 db kijelölt parkolóhely biztosítását az udvaron.
- A központi zsíros elszívó rendszer évente két alkalommal történő tisztításának és karbantartásának költségét.
- A függőleges homlokzati üvegfelületek évente két alkalommal történő külső belső tisztításának a költségét.
- Az étterem padló tisztán tartásának költségét.
- A bérelt területeken az alapinfrastruktúra rendszerek (villamos és gépészeti (pl. általános légtechnika)) karbantartása, lámpatestekben szükség szerinti fényforrás csere költségét.
- Udvari emelőgép használatának biztosítása. A berendezés a Bérbeadó tulajdonát képezi, és a Bérbeadó tartja karban. Bérlő kizárólag akkor használhatja, ha rendelkezik megfelelő végzettségű kezelőszemélyzettel.
- 1 db belső használatú telefonkészülék költségét
- Bérbeadó tulajdonát képező, Bérlő által üzemeltetendő/karbantartandó gépek és berendezések bérleti díját.

4.2. Rezsi költségek:
A Bérlő által fizetendő rezsi költség az alábbi elszámolás szerint:
- Áram, elszámolása mérés alapján - számlázás havonta.
- Hidegvíz, melegvíz átalánydíjas elszámolás - számlázás havonta.
- Fűtés, hűtés a konyhaterület tekintetében - lm3 arányosan - számlázás havonta.
- Kommunális hulladék elszállíttatásának költsége mennyiségi elszámolás alapján történik (de maximum 20*1100 liter / hónap). A kommunális hulladék eljuttatása a Bérbeadó területén lévő hulladék tárolóig Bérlő feladata. A hulladék elszállítás napján a tároló áthelyezése az elszállítás helyszínére Bérlő feladata - számlázás havonta.

4.3. Egyéb Bérlőt terhelő költségek:
A bérleti díjak és a rezsi költség nem tartalmazza az alábbi szolgáltatások költségét, melyek elvégzése Bérlő feladata és költsége:
- Takarítás: A konyha és a kiszolgáló tér takarítása a Bérlő kötelezettsége és költsége. Az étteremben az asztalok és székek napi takarítása Bérlő kötelezettsége. (Az étterem padlójának és üvegfelületeinek tisztán tartása Bérbeadó feladata).
- Az ételmaradék és a zsiradékok/olajok elszállíttatását Bérlő végzi saját költségére és felelősségére.
- A listában meghatározott étkészleten felül a Bérlő saját részre biztosítja a melegítéshez, melegen tartáshoz, tálaláshoz szükséges egyéb eszközöket. Ezen eszközök költsége Bérlőt terheli.
- A Bérlő által okozott károk helyreállítása Bérlő feladata és költsége (pl. burkolat sérülés stb.)
- Bérlő felelősségbiztosítást köteles fenntartani a teljes szolgáltatási időszakra, károkozás, ételmérgezés és baleset esetére: A konyha-étterem üzemeltetőt teljes és közvetlen felelősség terheli a konyha-étterem üzemeltetésével és az általa nyújtott szolgáltatásokkal összefüggésben okozott valamennyi kárért mind a helyiséget üzemeltetésre bérbe adó, mind a harmadik személyek irányába. A konyha-étterem üzemeltető a tevékenységét nem kezdheti meg addig, amíg az előírt biztosítások kockázatviselése el nem kezdődik. A biztosítás előírt módozata a konyha-étterem üzemeltetői tevékenységet magába foglaló általános és szakmai felelősségbiztosítás, amely kiterjed mind személyi, mind dologi károk és sérelemdíj fedezetére. A biztosítás biztosítottja a konyha-étterem üzemeltető és a teljesítésbe bevont közreműködők. A biztosítási szerződésben megjelölt kártérítési limit nem lehet kevesebb, mint 1 000 000 Ft/biztosítási esemény. Biztosítási esemény bekövetkezésekor a helyiséget üzemeltetésre bérbe adóra nem hárítható át a konyha-étterem üzemeltető által a biztosítási szerződésben vállalt önrész. A biztosítás fedezetének a szerződés teljes ideje alatt kell fennállnia. A konyha-étterem üzemeltető a biztosítási szerződések érvénytelenítéséről, felmondásáról vagy módosításáról köteles az üzemeltetésre bérbe adót haladéktalanul értesíteni.

5. Bérlő által elvégzendő feladatok:
- Bérbeadó tulajdonát képező - szolgáltatás biztosításához szükséges - gépek és berendezések a Bérlő által üzemeltetendők, karbantartandók, javítandók. Az eszközök külön listában kerülnek rögzítésre (3.sz. melléklet). A karbantartás és visszapótlás a Bérlő feladata. A pályázó által megadásra kerülő karbantartási díj mértéke bírálati szempontot képez. A használatra átadott gépek, berendezések karbantartása az átadott karbantartási utasítás alapján történik, melynek megtörténtét Bérbeadó havonta ellenőrzi. (A karbantartási munkalapokról Bérbeadó részére másolatot kell átadni.) A Bérbeadó tulajdonát képező gépek, berendezések, eszközök a Bérlő részére előzetes közös állapotfelmérést követően kerülnek átadásra. A szolgáltatás megkezdését megelőzően a berendezések használatba vétel előtti első érintésvédelmi felülvizsgálata a Bérbeadó kötelezettsége, a továbbiakban a Bérlő kötelezettsége saját költségén. A Bérlő által beszerzett és beszállított berendezések bekötése a Bérlő feladata a Bérbeadó képviselőjének jelenlétében és felügyeletével. A Bérlő kötelezettsége a gépek meghibásodása esetében az azonnali hibaelhárítás, szolgáltatás kiesés erre hivatkozva nem megengedett. A karbantartás és szerviz Bérbeadóval leegyeztetett költségét Bérlő továbbszámlázhatja a Bérbeadó felé. Konyhai berendezések visszapótlása Bérlő feladata, melynek költségét továbbszámlázhatja a Bérbeadó felé. A konyhagépek/berendezések tervezett cseréjét, ill. a bérelt területen tervezett átalakításokat előzetesen le kell egyeztetni és jóvá kell hagyatni a Bérbeadóval.
- Fogyóeszközök beszerzése a mindenkor aktuális igény alapján. Bérlő olyan mennyiségben köteles fogyóeszközt biztosítani az étkezések idejére, hogy a zavartalan ellátás biztosítva legyen.
- Zsírfogó vezeték és akna szippantása, tisztítása a Bérlő feladata, melynek költségét - évente két alkalommal - továbbszámlázza a Bérbeadó felé.
- A konyha területén lévő padlóösszefolyók és szifonok tisztítása és karbantartása a csatornavezetékekkel együtt a zsírfogó aknáig, a duguláselhárítás a Bérlő feladata a Bérlő által használt csőszakaszon az étterem teljes alapvezetékszakasza a zsírfogóval bezárólag, melynek költségét továbbszámlázhatja a Bérbeadó felé.

6. Az étkeztetési szolgáltatás leírása, a szolgáltatással szemben támasztott elvárások
6.1. Nyitvatartás: Étterem hétköznap munkanapokon: 6:00-9:00 reggeli idő, 11.00-14.00 (ebédidő).

6.2. Elvárt kínálat:
Elvárás, hogy legyen olyan kínálat, ami a nemzetközi színvonalnak, illetve a korszerű táplálkozási szokásoknak megfelel, tekintettel a Bérbeadó nemzetközi kapcsolataira és a rendszeres külföldi látogatókra, vendégekre és a munkatársakra. Tartósítószert tartalmazó (előre csomagolt - dobozos, mikró sütőben melegítendő) élelmiszer a meleg étkeztetés tekintetében kerülendő (azok kizárólag a büfében forgalmazhatók). Az ételek összetételét (allergének stb.) az étlapon fel kell tüntetni.
Reggeli: (az étterem területén) (preferált szempont Bérbeadó részéről a reggeliztetés)
- müzlifélék, joghurtok, tejek, tejtermékek, növényi tejek és növényi tejtermékek
- különféle friss pékáru (fehér-, barna-, magos-, és teljes kiőrlésű)
- tojásételek (rántotta, tükörtojás, omlett, bundás kenyér)
- sült és főtt virsli, bacon, gyros, hot-dog, hamburger, sültkrumpli, pizza klf. feltéttel, melegszendvics, kolbász tartalmú meleg ételek
- hidegtálak
- saláták, gyümölcsök
- üdítő, csoki, jégkrém, desszert
- meleg italok (kávé, kakaó, tej, tea)
- egyéb, a pályázó által javasolt termékek
- frissensültek (kizárólag a konyhában lehet elkészíteni)

Ebéd (meleg étel):
- menü (leves + főétel) / min. 1 féle
- leves / min. 2 féle
- köret / min. 2 féle
- frissensült / min. 2 féle
- egytálétel / főzelék min. 1 féle
- vegetáriánus/vegán étel / 1 féle
- desszert / min. 2 féle
- italok (üdítő, ásványvíz)
- egyéb - Üzemeltető által javasolt - ételek

6.3. Elvárt fizetési módok:
- SZÉP kártya
- Bankkártya
- Készpénz
- egyéb, az Üzemeltető javaslata szerint

6.4. Egyéb rendelkezések:
- Az étel elvitelének biztosítása céljából egy adagos műanyag, ill. környezetbarát dobozok kihelyezésének biztosítása a Bérlő feladata.
- Az alapanyagok beszállítása kizárólag a gazdasági kapun keresztül történhet, a gépjárművek és személyek részére előre megkért belépési engedély birtokában. A beszállítás reggel 6:00-tól 8:00 óráig szünetel. Bérlőnek ennek figyelembevételével kell szerveznie a beszállításokat. A beszállított nyersanyagokat, kész- és félkész ételeket a Bérlő munkavállalója veszi át, a beszállítást végző vállalkozó csak a Bérlő arcképes igazolvánnyal rendelkező munkavállalója általi kísérettel tartózkodhat az épületben. Csak megfelelően csomagolt áru engedhető be a létesítménybe.
- Készétel, előkészített étel, nyersanyag kiszállítás a konyha besorolása alapján lehetséges. Ennek betartását a fegyveres biztonsági őrség bevonásával a Bérbeadó ellenőrzi a csomagtérbe és utastérbe történő betekintéssel. A napi ételből fennmaradó adagszám kivételt képez fentiek alól, arról az üzemeltető saját hatáskörben rendelkezik.
- A napi adagszámról havi jelentést kell küldeni Bérlőnek a Bérbeadó részére.
- Az üzemeltetéshez szükséges engedély beszerzése a Bérlő/Üzemeltető feladata.
- A konyha eszközeinek teakonyhákból történő összeszedése és visszajuttatása a konyhába a Bérlő feladata.
- A Bérbeadó épületében kizárólag háttérellenőrzésen átesett munkavállaló dolgozhat, melyhez a személyes adatokat a szolgáltatás megkezdését megelőzően három héttel le kell adni.
- Bérlő kizárólag a bérelt területet használhatja, albérletbe történő tovább adás nem megengedett.
- A bérelt területen esetlegesen felmerülő meghibásodás, tűzveszély, balesetveszély, egyéb veszély esetén Bérlő azonnali hatállyal jelez a diszpécser szolgálat részére, az általános biztonságot, továbbá a védelmi előírások, eljárások megsértését érintő információkat jelzi az őrségnek, védelmi szolgálatnak és biztosítja az eljáró személyek bejutását.
- Bérlő köteles a Bérbeadó rendelkezésére bocsátani az aktuális étlapot, mely rendszeresen feltöltésre kerül Bérbeadó intranetes felületére. Az aktuális heti étlapot a megelőző hét utolsó előtti munkanapján köteles Bérlő/Üzemeltető a Bérbeadó részére elektronikus úton - a Bérbeadó intranetes felületén történő elhelyezés céljából -megküldeni.
- Díszítéshez, dekorációhoz Bérbeadó előzetes engedélye szükséges.
- Bérbeadó 1 db kijelölt parkoló használatát biztosítja áruszállítás céljára. További bérlői gépjárművek parkolása a Bérbeadó területén nem engedélyezett.
- Hétvégi munkavégzés csak előre egyeztetett esetekben végezhető.
- Pandámiás időszak alatt, amennyiben a Bérbeadó kormányzati intézkedéssel összhangban, vagy saját döntés alapján az étteremben történő ételfogyasztást a járványügyi védekezés érdekében megtiltja, Bérlő köteles előre csomagolt meleg étel beszállításról gondoskodni a szükséges mennyiségben, előző munkanapon leadott ételrendelés alapján, a Bérlő által előre megadott étlapválasztékból.
- Az étterem üzemeltetéséhez szükséges hatósági engedélyek beszerzése az Üzemeltető feladata.
- Bérlő legalább évente dolgozói véleményfelmérést készít, melynek eredményét Bérbeadónak elektronikus formában átadja.

6.5. Munka-, tűz és vagyonvédelmi előírások:
- A Bérlő szolgáltatásának megvalósításában Bérbeadó területén személyesen közreműködő munkavállalói és megbízottjai részére a munkavégzés megkezdésekor, azt követően pedig 2 évente kötelező a részvétel Bérbeadó szervezésében történő tűzvédelmi és munkavédelmi oktatáson.
- A mindenkor hatályos Házirend betartása kötelező jellegű a Bérlőre és minden munkavállalójára, közreműködőjére, beszállítójára.
- Bérbeadó köteles a konyha területén a hatályos előírások szerint a poroltókat biztosítani.
- Bérbeadó bármikor tarthat tűz-és munkavédelmi ellenőrzést.
- Bérlő köteles a bérlő által alkalmazott HACCP Bérbeadó részére történő átadásra.
- Felelősségbiztosítás kötése kötelező jellegű a Bérlő részére (károkozás, ételmérgezés esetére).
- Mellékhelyiség, öltöző, zuhany használat csak a Bérlő által bérelt területen megengedett.
- Az udvari emelőgépet a Bérlő kizárólag akkor használhatja, ha rendelkezik megfelelő végzettségű kezelőszemélyzettel.
- Bérlő által foglalkoztatott személyzet az étkezések időszakában kizárólag megfelelő öltözetben járhat ki az étkezési területre.
- Bérlő köteles gondoskodni az étterem és a konyha közötti ajtó előtt a burkolat csúszásmentességéről.
- Az Üzemeltető az éttermet általa megtekintett és ismert, munkavégzésre alkalmas állapotban veszi át. Az étterem biztonságáról, munka-, tűz- és vagyonvédelméről az Üzemeltető köteles gondoskodni. Az Üzemeltető köteles az ANS épületekben lévő munkavédelmi, tűzvédelmi, környezetvédelmi és energiahatékonysági, valamint a Bérbeadó Repülésbiztonsági tájékoztatójában foglalt előírásokat betartani és betartatni.

7. Ételminőség ellenőrzése, kóstoltatás
Bérbeadó a Pályázók valós potenciáljának felmérése céljából mintaételek beszállítását várja el az ajánlatadóktól, az alábbi feltételek szerint, melynek a költségei külön megrendelés alapján kerülnek megtérítésre. A Pályázók által megadott feltételek és költségek, valamint a teszthetet követő felmérés eredménye értékelési szempontot képeznek.
A mintaétel beszállítás az alábbi feltételekkel biztosítandó:
A tender időszakában, a Bérbeadó által kijelölt 1 héten keresztül, minden nap, napi 10 adag mintaétel kiszállítása a bírálóbizottság tagjainak, a Bérbeadó által az étlapról kijelölt ételekből.
Az ajánlatban feltüntetendők:
- Konyha beüzemelésének költsége
- Bérbeadó felé elszámolásra kerülő egyéb költségek mértéke és részletezése
- Előkészítés szükséges időtartama
- Bérbeadó által biztosítandó feltételek

8. Az üzemeltetési/bérleti szerződés időtartama
Az időtartam: határozatlan időtartam.
Szerződéskötés időpontja: várhatóan 2022.09.16-ig
Szolgáltatás tervezett kezdése: 2022.10.17.-én

9. Az eljárás fajtája, menete
Az eljárás fajtája: nyílt, egyfordulós pályázat.
Az eljárás menete a következő:
a) pályázati ajánlatok benyújtása, bontása;
b) szükség esetén hiánypótlás;
c) az érvényes pályázati ajánlatot benyújtó Pályázók felhívása a próbahét/tesztüzem lebonyolítására
d) mintaételek beszállítása majd értékelése
e) a benyújtott ajánlat értékelése
f) a pályázatok összesített értékelése;
g) eredményhirdetés a Pályázók írásbeli tájékoztatásával.
h) szerződéskötés

10. A benyújtandó ajánlat kötelező tartalmi elemei, kötelezően benyújtandó dokumentumok
1. Bérleti díj
2. Bérbeadó által viselendő járulékos költségek
3. Maximalizált menüár
4. Maximalizált menüár tartási ideje
5. Minimális szolgáltatási idő (határozott időtartam min. 3 hónap, max. 2 év, egyszer hosszabbítható max. 5 évre, vagy határozatlan időtartamra módosítható.)
6. Árazott mintaétlap 1 hétre
7. Mintaételek beszállításának feltételei és költségei
8. Reggeliztetés megvalósítása és feltételei
Kötelezően benyújtandó dokumentumok:
1.) Ajánlati nyilatkozat (1. sz. melléklet)
2.) Nyilatkozat kizáró okokról (2. sz. melléklet)

11. Pályázatok benyújtásának határideje: 2022. 08. 03.-13:00

12. A pályázatok benyújtásának módja:
A pályázati ajánlatokat kérjük elektronikus formában benyújtani az alábbi e-mailcímre:
istvan.kluszka@hungarocontrol.hu - Kluszka István (stratégiai beszerző)

13. A kiegészítő-tájékoztatás kérések
Az esetleges kiegészítő-tájékoztatás kéréseket kérjük elektronikus formában benyújtani az alábbi e-mailcímre:
- istvan.kluszka@hungarocontrol.hu - Kluszka István (stratégiai beszerző)

14. Helyszíni bejárás
Igény esetén Kiíró egyeztetett időpontban helyszíni bejárást biztosít. A belépésre jelentkezők adatait a fenti e-mailcímre kérjük megküldeni.
(Cég, Belépő neve, Szig. szám)

15. Eredményhirdetés
Kiíró a pályázatok elbírálását, értékelését követő 8 napon belül írásban értesíti a Pályázókat a pályázati eljárás eredményéről.
A Kiíró fenntartja a jogot, hogy a pályázat soron következő helyezettjével szerződést kössön, amennyiben:
a) a nyertes Pályázó a szerződéskötéstől visszalép; vagy
b) a nyertes Pályázóként szerződést kötő fél a szerződést nem teljesíti és ezért a Kiíró a szerződéstől elállt, vagy a szerződést felmondja; vagy
c) a felek a szerződést kölcsönös megállapodással megszüntették; vagy felbontották.
Kiíró a Ptk. 6:74. § (2) bekezdése alapján fenntartja a jogot arra, hogy a jelen felhívásban foglaltaknak megfelelő, legkedvezőbb ajánlatot benyújtó Pályázóval szemben a szerződés megkötését indokolás nélkül bármikor megtagadhassa, a jelen pályázat szerződéskötési kötelezettséget nem keletkeztet Kiíró részére.

16. Szerződéskötés
Szerződéskötésre előreláthatólag a pályázati eljárás eredményéről szóló tájékoztatást követő 15 napon belül kerül sor.
http://www.hungarocontrol.hu
 

Pályázati kiírás és szerződés

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem