Pályázat tanulmány írására

Határidő
Érvényes
Pályázhat
- külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül);   - külhoni és magyarországi PhD hallgatók;   - fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok

Pályázat tanulmány írására


A KISEBBSÉGI JOGVÉDŐ INTÉZET PÁLYÁZATI FELHÍVÁSA TANULMÁNY ÍRÁSÁRA

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány keretein belül működő Kisebbségi Jogvédő Intézet célja a nemzeti kisebbségek jogi védelmének elméleti és gyakorlati vizsgálata és előmozdítása. Az Intézet ezen céljának megvalósítása érdekében pályázatot hirdet a nemzeti kisebbségek jogi védelmével kapcsolatos tanulmányok írására.
Pályázatot nyújthatnak be: 
- külhoni és magyarországi egyetemi hallgatók (szaktól és képzési formától függetlenül); 
- külhoni és magyarországi PhD hallgatók; 
- fiatal kutatók és fiatal gyakorló jogászok. 
Pályázati határidő és a pályázatok benyújtásának módja: 
- 2024. március 18. (hétfő), elektronikusan a jogvedo.intezet@kji.hu e-mail címre, Microsoft Word (.docvagy .docx) vagy OpenDocument (.odt) -formátumban; 
- kitöltött pályázati adatlappal és adatkezelési hozzájárulással együtt. 

Választható témakörök: 
1. Nemzeti kisebbségek védelme: emberi jogi vagy biztonságpolitikai kérdés?
2. Etnikai alapú konfliktusok Európában és Európa peremén, hatásuk az európai és globális kisebbségvédelemre
3. Emberi jogok védelme, mint a kisebbségi érdekérvényesítés módja
4. Nemzeti kisebbségek jogvédelme az ENSZ-ben - jó gyakorlatok jogi érdekérvényesítésre
5. Nemzeti kisebbségek védelme az Európa Tanácsban - jó gyakorlatok politikai érdekérvényesítésre
6. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a strasbourgi Emberi Jogok Európai Bíróságának gyakorlatában 
7. A nemzeti kisebbségek jogvédelmének lehetséges új útjai az Európai Unióban 
8. A nemzeti kisebbségek védelmének legújabb fejleményei a luxembourgi Európai Unió Bíróságának gyakorlatában 
9. Civil szervezetek szerepe a nemzeti kisebbségek jog- és érdekérvényesítésében - jó gyakorlatok a jogérvényesítésre a nemzeti jogi keretek között és a nemzetközi szervezetek kisebbségvédelmi mechanizmusaiban
10. A Fenntartható Fejlődési Célok emberi jogi dimenziója, különös tekintettel a nemzeti kisebbségek védelmére
11. A tulajdonhoz való jog, mint nemzeti kisebbségi kérdés a Kárpát-medencében 
12. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció az oktatás területén a Kárpát-medencében - jogesetek ismertetése
13. A nemzeti kisebbségeket érintő diszkrimináció a nyelvhasználat területén a Kárpát-medencében - jogesetek ismertetése
14. Ukrán kisebbségi nyelvhasználat a Velencei Bizottság gyakorlatában
15. A magyar kisebbség nyelvhasználati jogainak érvényesülése a Vajdaságban.
16. Nemzetiségi alapú diszkrimináció Erdélyben - jogesetek ismertetése
17. Szlovákiában a Benes-dekrétumok alapján
18. Magyarellenes megnyilvánulások a Kárpát-medencében - jogesetek ismertetése

Formai követelmények: 
- a pályamunkák terjedelme 30 ezer és 50 ezer leütés között lehet (szóközökkel és lábjegyzetekkel együtt); 
- a pályamunkákat Times New Roman betűtípussal, 12-es betűmérettel (lábjegyzetek esetén 10-es betűmérettel), sorkizárt formátumban, szimpla sortávval, normál margóbeállítással kérjük elkészíteni; 
- a pályamunkákhoz mellékletek (kép, táblázat, magyarázó ábra stb.) csatolhatóak, melyek a terjedelembe nem számítanak bele; 
- a pályamunkák végén meg kell adni a felhasznált irodalom jegyzékét, mely a terjedelembe nem számít bele; 
- a pályamunkák hivatkozása során javasolt (de nem kötelező) a Iustum Aequum Salutare jogtudományi folyóirat hivatkozási rendszerének követése (elérhető: https://ias.jak.ppke.hu/doc/szerk.pdf) 

Bírálati szempontok és határidők: 
A beérkezett pályamunkákat a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma által felkért háromtagú bírálóbizottság értékeli, legkésőbb 2023. március 31-ig; - a bírálati szempontok:
- a pályamunka formai követelményeinek teljesítése; 
- a felhasznált irodalom mennyisége és minősége; 
- a lábjegyzeti hivatkozások pontossága; 
- a pályamunka szakmai színvonala. 

A bírálóbizottság javaslata alapján a Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma legkésőbb 2024. április 19-ig hozza meg döntését. 
Nettó díjazás: 
- I. díj: 150 000 forint; 
- II. díj: 100 000 forint; 
- III. díj: 75 000 forint. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány Kuratóriuma a beérkezett pályamunkák számától és színvonalától függően további különdíjakat is odaítélhet. 
A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a nyertes pályamunkák szerzőivel szerződést köt. Az Alapítvány az aktív hallgatói jogviszonnyal rendelkező pályázók díjazását ösztöndíjként, a többi pályázó díjazását pedig megbízási díjként folyósítja. 

A Kisebbségi Jogvédő Alapítvány a pályamunkákat (nyelvi-stilisztikai-formai szerkesztést követően) nyilvánosan hozzáférhetővé teheti, illetőleg megjelentetheti a kiadványaiban. 
https://kji.hu/palyazatok/a-kisebbsegi-jogvedo-intezet-palyazati-felhivasa-tanulmany-irasara/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem