Pályázati felhívás nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás igénybevételére

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet vagy egy-egy programjának működési területének átfogó fejlesztése tekintetében.

Az E.ON Hungária Csoport (E.ON) az Önkéntes Központ Alapítvány (ÖKA) közreműködésével idén is pályázatot hirdet magyarországi nonprofit szervezetek számára szakértelmen alapuló pro bono támogatás felhasználására. A pro bono tevékenység alatt a vállalatok alkalmazottainak szakértelmén alapuló önkéntes támogatását értjük. A pro bono projekt olyan tudásokat biztosít a szervezetek számára, melyek sok esetben hiányosak a szervezet működésében, és nagyban segíthetik annak sikeres fejlődését. A pro bono tevékenység egyúttal komoly értéket képvisel a vállalatok és a munkavállalók számára is, mert annak kompetencia- és motivációerősítő hatása jótékony hatással bír a vállalati kultúrára és a munkavállalókra is.

Az E.ON Hungária Csoport felelősségvállalás rendszere keretében - e pro bono projekt által - hetedik alkalommal ajánlja fel civil szervezetek számára munkavállalói magas szintű szaktudását. A vállalat nonprofit szervezeteket szeretne e szakértelem felajánlással segíteni, azok hatékonyságának javítása érdekében, a meghatározott tudásterületeken. A kiválasztott civil szervezeteket vagy egy-egy fejlesztésre szoruló projektjét támogatja az energetikai nagyvállalat munkatársai önkéntes tevékenysége révén.
A program részeként, a Pro Bono Maratonon túl - a kiválasztott és segített szervezeteknek - maximum három hónap időtartamú konzultációra is lehetőséget biztosít azon szervezetek esetében, amelyeknél a feltárt szervezeti kihívás és a projekt eredményességének biztosítása érdekében a közös munka folytatását indokolja.

Kiknek szól?
Olyan nonprofit szervezetek jelentkezését várjuk, amelyek
megfelelő kapacitással és motivációval rendelkeznek a szervezet vagy egy-egy programjának működési területének átfogó fejlesztése tekintetében.
kellően átgondolt, előkészített, reális, a szervezet vezetősége által is támogatott fejlesztési ötletet kívánnak benyújtani, a meghatározott tudásterületek felhasználása révén.
Előnyt élveznek azok a pályázók, akik nem a szervezet adományszervezéssel kapcsolatos feladatait szeretnék a program keretében fejleszteni, hanem az alábbi fejlesztési területek és nevesített tudások (pl. új szolgáltatások megtervezése, a meglevők hatékonyságának a javítása) felhasználásával kívánnak komplex fejlesztést megvalósítani. Kérjük, hogy ne tekintsenek erre a programra forrásteremtési lehetőségként.

Az E.ON Pro Bono 2022 program keretében igénybe vehető tudásterületek
A. Folyamatszervezés, projektfejlesztés és innováció
projektek tervezése, előkészítése
projektek menedzselése, monitorozása
program menedzsment módszertanok
üzleti modellezés, pénzügyi-számviteli kompetenciák, üzletfejlesztés
folyamat menedzsment
értékesítési módszertani támogatás
termékfejlesztési ismeretek, termék menedzsment területén

B. HR, szervezetfejlesztéssel kapcsolatos kérdések
tanácsadás komplex HR-es témákban
HR adminisztrációs témákhoz kapcsolódó folyamat tanácsadás (pl.: belépés, kilépés, tanulmányi szerződések)
stratégiai gondolkodás és/vagy problémamegoldás szolgáltatás-fejlesztés területeken
munkajogi tanácsadás: foglalkoztatási lehetőségek atipikus munkaviszonyok keretében/ foglalkoztatási kedvezmények
vezetői tanácsadás / business coaching
problémák feltárása, folyamatok áttekintése, javaslat a fejlesztésre
szervezetfejlesztési tanácsadás
toborzás, kiválasztási tanácsadás és tevékenység (folyamat kialakítás, rendszer átvilágítás)
egyéni és csoportos képzési, fejlesztési tanácsadás (diagnosztika, program kialakítása, utókövetés, on-the-job támogatási javaslatok)

C. Kommunikáció és marketing
pályázó által fontosnak tartott társadalmi ügy láthatóságának növelése
helyzetelemzéssel, SWOT-analízissel a lehetséges kommunikációs irányok, kitörési pontok megtalálása
kommunikációs stratégia és akcióterv kidolgozása
a célcsoportok feltérképezése
a szervezet arculatának egységesítése
rendezvények előkészítése
kiadványok, tájékoztató anyagok, képi és videós tartalmak célcsoportra szabott kivitelezése
eligazodás a közösségi és online médiában
a 21. századi kommunikációs elvárásoknak való professzionális megfelelés

D. Szervezeten belüli tudásfejlesztés
hogyan érdemes egy szervezeten belül megosztani a tudást
milyen folyamatok és eszközök segíthetik ezt elő
mik lehetnek a kockázatai és lehetőségei

A Pro Bono 2022 program fő elemei
1. Előszűrés: a pályázatok értékelése, illetve a jelentkezők telefonos vagy személyes megkeresése.
2. Prezentációs esemény, mely során az előszűrésen továbbjutott szervezetek rövid bemutatót tartanak az E.ON munkatársai számára a megoldandó szervezeti kihívásról, mely egyúttal a szervezet rövid bemutatásra is lehetőséget ad. A prezentációkat követően a szervezetek azonnali visszajelzést kapnak az E.ON munkatársaitól és megtörténik a nyertesek kiválasztása is. Az esemény helyszíne az E.ON budapesti székháza.
3. Diagnózis esemény: a megoldandó probléma és a pályázó szervezetek megismerése, a későbbi beavatkozás pontos megtervezése érdekében. Ennek keretében a közös munka céljai, a beavatkozási területek és a célindikátorok is meghatározásra kerülnek (2-3 óra időtartamban a maraton előtt néhány héttel).
4. Pro Bono Maraton: a fő program elem, mely egy egész napos csoportmunka a szervezet és az E.ON munkatársak részvételével (reggeltől késő délutánig tartó intervallum).
5. Prezentációs alkalom: a csapatok egy külön, másfél-két órás alkalommal prezentálják a közösen elért eredményeket a programban résztvevőknek.
6. Utánkövető konzultációs alkalmak, egyéni egyeztetés alapján egy-egy óra időtartamban azon szervezeteknél, amelyeknél ez indokolt, és megvan a csapattagok egyetértése.
A koronavírus járvány miatt a találkozók szükség esetén online konferencia eszközök segítségével valósulhatnak meg, melyek lebonyolításához szakmai és technikai hátteret biztosítunk.

Mire számíthatnak a kiválasztott szervezetek?
A pro bono program keretében a vállalatnál meglevő tudások, tapasztalatok és képesség fejlesztés révén a vállalat munkatársai komplex tanácsadást biztosítanak a támogatott szervezetek számára. Az eredményes munka érdekében mindez a szervezeti munkatársak, és az E.ON munkatársak nagyfokú elköteleződése révén valósul meg. A korábbi évek nyertes programjai mind igazolják, hogy a befektetett munka egyenesen aránylik az egyes projektek eredményességéhez. Fontos, hogy a benyújtott pályázatok reálisak és egy pro bono program keretében megvalósíthatóak legyenek. A probléma rövid, lényegre törő megfogalmazása lényeges, mert a közös munkának ez képezi az alapját. Ennek a megoldására tett javaslat és a munkaterv kialakítása elsősorban a vállalati tanácsadók dolga, megvalósításában mindkét fél közösen vesz részt, tudása legjavát nyújtva. Fontos, hogy a beküldött pályázatok és a későbbi projekt munka is maradjon meg az eredetileg kitűzött célok megvalósítása mellett.

Az E.ON Pro Bono Maraton céljai
Megfelelően előkészített, reális, a kiírásban megfogalmazott feltételeknek megfelelő projektek megvalósításának támogatása,
Magas hozzáadott értékű tudás biztosítása a pályázati úton kiválasztott szervezetek számára, fejlődésük érdekében, hogy hiteles és hosszú távon is hiánypótló programokat tudjanak megvalósítani, új szolgáltatásokat bevezetni,

A szervezetek működési hatékonyságának javítása, az E.ON munkatársak tudásának és módszertani ismereteinek biztosítása révén,
Olyan projektek támogatása, melyek megvalósítása mellett maga a pályázó szervezet is komolyan elköteleződött,
Jelentős társadalmi ügyek megoldását felvállaló szervezetek támogatása,
Közvetlen kapcsolatteremtés, az E.ON számara is fontos területeken aktív nonprofit szervezetek munkatársaival.

Részvételi feltételek és kiválasztási folyamat
A pályázat nyitott minden Magyarországon bejegyzett, nonprofit szervezet és civil alapítású társadalmi vállalkozás számára.
Az online jelentkezési lapot 2022. augusztus 22. hétfő 18.00 óráig lehet beadni a https://forms.office.com/r/XSmAmE0aei link alatt.
A jelentkezési felületen kérjük, fejtsék ki,
milyen szervezeti kihívás / szükséglet mentén fogalmazódik meg a szakértői támogatási igény.
mit szeretne elérni a probléma megvalósításával,
milyen célcsoportokra milyen hatással lehet az adott fejlesztés,
mit tud a szervezet tenni a létrehozott eredmények fenntartása érdekében.
Fontos továbbá, hogy érzékelhető legyen, hogy a szervezet mit tett ez idáig a megoldás érdekében,

A pályázatokat az E.ON és az ÖKA közösen bírálja el, az előzetes szűrés után. Az előzetes szűrésen továbbjutó szervezetek számára biztosított prezentációs alkalomra előreláthatólag szeptember közepén kerül sor. A kiválasztott szervezetek október elején egy Diagnózis eseményen vesznek részt, majd október végén az E.ON Pro Bono Maratonon. Az esetleges utánkövető konzultációk ütemezéséről a csapatok ezt követően egyeztetnek. A szervezők fenntartják a jogot az ütemezés megváltoztatására.
A kiválasztott szervezetek útmutató anyagot kapnak, melyben a program eredményes megvalósításához szükséges tudnivalók szerepelnek. A szervezetek képviselőinek írásos nyilatkozatban vállalniuk kell az útmutatóból megismert részvételi feltételek elfogadását. A kiválasztott szervezetek kötelesek a program eredményes megvalósításához minden programelemen, meghatározott létszámban jelen lenni.

Minimum elvárások a nyertes szerveztek felé:
Az online pályázati adatlap hiánytalan kitöltése és határidőre való beküldése
A megoldandó szervezeti kihívás vagy fejlesztésre váró projekt megfelelő bemutatása
A megfelelő szervezeti és vezetői elköteleződés biztosítása
Minimum 2, maximum 4 megfelelően felkészült munkatárs részvételének garantálása a diagnózis, a maraton, illetve az utánkövetés alkalmakon.

A kiválasztásnál az alábbi kritériumok érvényesülnek:
A megoldandó feladat / probléma megfogalmazása
A projekt megvalósíthatósága és fenntarthatósága
A létrejövő új program, szolgáltatás vagy projekt társadalmi hasznossága
A szervezet vezetőinek, munkatársainak, önkénteseinek és támogató környezetének elkötelezettsége
A szervezet küldetése, hírneve és hitelessége
A kiválasztás a szempontrendszer egészének komplex elemzése alapján történik meg. Nem jelent egyértelmű előnyt az, ha egy szervezet nagyobb vagy jobban intézményesült, de ideális, ha a szervezet biztosítani tudja a projekt által generált plusz feladatok megvalósítását. A szervezetek programba való bejutásáról a végső döntést a prezentációs esemény során hozzák meg a Szervezők

Nem pályázhat:
Politikai párt
Párt által alapított alapítvány / egyesület
Munkaadói, munkavállalói és gazdasági érdekképviseleti szervezet

Egyéb szabályok:
Egy szervezet csupán egy pályázati anyagot nyújthat be.
A részvétel nem jelent anyagi terhet a jelentkező szervezetek számára, ugyanakkor az E.ON fent nevezett szakmai segítségnyújtáson túl további támogatást nem biztosít a kiválasztott szervezetek számára.
A programokra való eljutás a kiválasztott szervezetek kötelezettsége.
A szervezők fenntartják a jogot a megvalósítás menetének és a részvételi feltételek megváltoztatására.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem