PÁLYÁZATI FELHÍVÁS óvodák számára környezettudatos kültéri játszópark kialakítására

Határidő
Érvényes
Pályázhat
Intézmények
Pályázhat
óvódák, óvódai csoportok

PÁLYÁZATI FELHÍVÁS
óvodák számára környezettudatos kültéri játszópark kialakítására


A STADA Palánta a STADA Hungary Kft. egészség- és környezettudatosságot fejlesztő szemléletformáló programja. A STADA gyógyszergyártó cégként tevékenykedik Magyarországon, közel 120 országban értékesítik termékeiket, így Európa egyik vezető gyógyszeripari vállalata.

A vállalat működési területéből fakadóan is elkötelezett abban, hogy segítse a környezeti és társadalmi fenntarthatóság ügyét, és hozzájáruljon az egészség- és környezettudatos szemléletformáláshoz. Ezen küldetés egyik lépéseként 2022 tavaszán elindítja a "STADA Palánta" óvodai programját, mely egy különleges, egészség- és környezettudatos szemléletformálást célzó program óvodáskorú gyerekek számára.

A pályázati program háttere és célja
Fontos, hogy mit, honnan és hogyan eszünk, nem csak az egészségünk, de a környezetünk számára is. A környezettudatos és felelős étkezés az egyik legalapvetőbb eszköze és lépése környezetünk és bolygónk védelmének. A STADA Palánta program során a legkisebbek nyitottságát szeretnénk kihasználni, hogy már gyerekkorban elültessük a környezettudatos szemlélet csíráit a gyermekekben. A pályázat során elérhető edukációs csomag óvodákba kihelyezhető kültéri játékelemeket és az óvodás korosztály számára szóló foglalkozást nyújt, melyek hozzájárulnak a gyerekek környezeti és egészségtudatos neveléséhez. A programban való részvétellel az óvodások (és családjaik) játékos tapasztalati úton szereznek ismereteket a felelős táplálkozás fontosságáról és válhatnak tudatosabb felnőtté vásárlási és gasztronómiai szokásaikban egyaránt.

A "STADA Palánta" program során óvodákban három egyedi tervezésű, tematikus, engedélyeztetett udvari játékot telepítünk és a Felelős Gasztrohős Alapítvány bevonásával játékos foglalkozásokat és ismeretanyagot biztosítunk mind a gyerekek, mind az nevelők számára. A foglalkozáson szó lesz arról, hogy miért fontos, hogy honnan származik az étel, amelyet megeszünk, miért jó, ha kevés csomagolást viszünk haza és inkább piacon vesszük a gyümölcsöt a szupermarket helyett. A gyerkőcök megismerkedhetnek a hulladékszelektálással és a komposztálás folyamatával is. A pedagógusokat online képzéssel segítjük, amelyben egy - a fenntartható étkezéssel, bevásárlással kapcsolatos - rendszerezett tudásanyag mellett játék- és foglalkozásötleteket is kaphatnak. A STADA Hungary Kft. célja, hogy a program végére valamennyi bevont óvodás palántából felelősen táplálkozó felnőtt váljon.

Mit nyújt a program a sikeres pályázóknak?
A Stada Palánta programjának keretében az alábbi lehetőségeket nyújtjuk a nyerteseknek:
- 3 db udvari játszótéri elem: Kisház: "Egészségkonyha és piac" tematikával Útkereső panel: Hol teremnek a zöldséges, gyümölcsök? tematikával Memóriajáték: "Hazai termények" tematikával A kültéri játékok összértéke: 1 500 000 Ft
- Egy alkalommal óvodai szemléletformáló foglalkozáson vehetnek részt a gyerekek és játékavató ünnepséget tartunk.
- A helyi adottságok figyelembe vételével tematikus kiegészítő elemeket biztosítunk: pl.: aszfaltfestés, magaságyás készítés.
- Egy alkalommal az óvoda maximum 5 munkatársa részt vehet egy online képzésen, melyen rendszerezett tudásanyagot kapnak a fenntartható étkezés kapcsán.
- A foglalkozásokhoz szakértőket, eszközöket biztosítunk.

Pályázók köre
Jelen pályázatunkban olyan magyarországi óvodák/óvodai csoportok jelentkezését várjuk, akik szívesen vennének részt egy újfajta szemléletformáló egészség- és környezettudatos programban, emellett vállalják a program melletti elköteleződést 2022. december 31-ig. A programban nyújtott foglalkozásokon maximum 2x20 főnyi nagycsoportos óvodás tud részt venni.
Az óvoda részéről a program a helyszín biztosítását igényli, illetve együttműködést a programot szervezőkkel. Egyéb költség és erőforrás igényt nem jelent.

A nyertes óvodákkal a program megvalósítását segítő Civil Impact Közhasznú Nonprofit Kft. együttműködési megállapodást köt.

Pályázat technikai feltételei
A pályázó óvodának rendelkeznie kell az alábbi szabad területekkel a kültéri játékelemek telepítéséhez:
- kisház: 5m*5m
- útkereső panel: 3m*4.5m
- memóriajáték: 3m*4m A játékok telepítése süllyesztett betonozást igényel, mely c16-os földnedves betonnal történik kivitelező bevonásával. Az engedélyeztetés teljes folyamatát a kivitelező cég végzi.
A program időtartama: 2022. június 1.-2022. december 31.

Pályázat benyújtása
Pályázni az alábbi online űrlap kitöltésével lehet, 2022. május 31-ig.

A pályázat elbírálása
A pályázatokat egy a STADA Hungary Kft, által összeállított zsűri és a vállalat dolgozói bírálják el, melynek során az alábbi értékelési szempontok alapján választják ki a legjobbnak ítélt pályázatokat:  - A programba bevonni kívánt óvodások köre.
- A program szükségessége, az óvoda személyes motivációja, elköteleződése a program megvalósításában.
- A programhoz kapcsolódó egyéb, az óvoda által megvalósítani tervezett kiegészítő vagy későbbi programok, melyek a környezeti fenntarthatóság, az egészség- és környezettudatosság, illetve az erre való nevelés kérdéseivel kapcsolatosak. A Stada az elbírálás során az idei évben egy óvodát támogat és von be a programba. A vállalat elkötelezett abban, hogy a programot hosszútávon biztosítsa, így később további óvodák és közterületi játszóterek, orvosi rendelők bevonását tervezi.

A program kommunikációja
A program indulásáról, céljáról, fontosabb eseményekről a STADA a saját kommunikációs felületein hírt fog adni. A pályázaton induló óvodák a pályázatuk benyújtásával hozzájárulásukat adják a program kommunikációjában történő részvételükhöz.

A programmal és a pályázattal kapcsolatos további információ:
Civil Impact Közhasznú Nonprofit Kft. e-mail: info@civilimpact.hu telefon: +36 70 370 76 03 (hívható munkanapokon 10-16 között)

Adatvédelem: Pályázó kijelenti és szavatolja, hogy a jelen Pályázat során átadott, a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályok alapján személyes adatnak minősülő adatok, így különösen a feltüntetett kapcsolattartó személy jelen Pályázatban feltüntetett adatainak a kezeléséhez, így különösen, de nem kizárólagosan a jelen Pályázat részeként a Stada Hungary Kft. részére történő átadásához a Pályázó az egyes érintettektől, így különösen a kapcsolattartó személytől beszerezte az adatvédelmi jogszabályok alapján szükséges és azoknak megfelelő hozzájárulást, vagy a személyes adatok fentiek szerinti kezelését, így a Stada Hungary Kft. általi kezelésének jogszerűségét más megfelelő módon biztosította. A Pályázó kizárólagosan és teljes mértékben felelős az ezen szavatossági nyilatkozat megsértéséből vagy azzal összefüggésben a Stada Hungary Kft-nél felmerült bármilyen kárért, költségért, bírságért vagy más szankcióért. A Pályázó, és a Stada Hungary Kft., vagy megbízottja egymás közötti értesítéseiket írásban (levélben, e-mailen) kell megtenniük, és valamennyit ugyancsak írásban vissza kell igazolniuk. Az értesítésben foglaltak akkor lépnek hatályba, amikor az a címzetthez beérkezett. Felek kijelentik, hogy a jelen Pályázat alapján részükre átadott vagy tudomásukra jutott személyes adatok kezelése tekintetében betartják a mindenkor hatályos adatvédelmi jogszabályokat, különösen a 2011. évi CXII. tv (Info tv.) valamint a 2016/679 EU rendelet (GDPR) vonatkozó rendelkezéseit.
Stada Palánta_Pályázati felhívás óvodák számára.pdf
 

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem