Pályázati kiírás

Határidő
2022. 06. 15., 2022. 09. 15., 2022. 12. 15.
Érvényes
Pályázhat
civil szervezetek, magánszemélyek

Pályázati kiírás


Pályázati ciklus: 2022. év
A pályázat célja:
A Pro Filii Alapítvány pályázatot hirdet civil és nonprofit szervezetek, valamint magánszemélyek számára olyan közösségi célokat szolgáló, közérdekű, vagy humánus okokból megvalósítandó tevékenységek, civil kezdeményezések támogatására, amelyek
- hozzájárulnak a Magyarországon és a határon túli magyar lakta településeken élők vagy azok egy csoportja - kiemelten a gyermekek - egészségügyi helyzetének, életmódjának, esélyegyenlőségének javításához,
- segítik a szociálisan és egészségileg hátrányos helyzetűek életminőségének javítását,
- emelik hazánk szellemi-, művészeti-, kulturális- és sportéletének színvonalát.

Az elbírálás során előny, ha a pályázati program célcsoportja egészségügyi, szociális vagy más okból hátrányos helyzetű gyermek(ek), a program közvetlen elérése minél szélesebb körű, illetve hatása mélyebb.
Pályázati díj: nincs.

Pályázók köre:
Pályázatot nyújthatnak be
- a Magyarországon bejegyzett civil és nonprofit szervezetek, amelyek létesítő okiratukban meghatározott és a pályázati célhoz kapcsolódó tevékenységüket legalább 2 éve aktívan folytatják, és a pályázat benyújtásának időpontjáig 2 éve nyilvántartásba vették,
- illetve nagykorú, magyar állampolgárságú magánszemélyek, akiknek nem áll fenn köztartozásuk.

A pályázaton nem vehetnek részt:
- bírósági nyilvántartásba nem vett vagy nem működő szervezetek,
- politikai pártok és általuk alapított szervezetek,
- szakszervezetek,
- közjogi, kormányzati jogi személyek (az államigazgatás szervezetei); állami költségvetésből gazdálkodó szervezetek és intézményeik, köztestületek, közalapítványok,
- kórházak és rendelőintézetek,
- profitorientált szervezetek, a nonprofit közhasznú társaságok kivételével a gazdasági társaságok,
- egyéni vállalkozók,
- nyilvántartásba vett egyház, bejegyzett egyház, bevett egyház,
- szociális szövetkezet,
- azok a pályázók, akik az Alapítványtól a korábban elnyert támogatás felhasználásáról nem számoltak be.

Pályázati előírások
A pályázat megvalósításának időtartama: A támogatási szerződés megkötését követő 1 naptári év.
A támogatás jellege: A támogatás formája vissza nem térítendő, egyszeri támogatás, amely beszámoló-köteles. A támogatás elnyeréséhez önrész felmutatása nem szükséges. A nyertesekkel az Alapítvány támogatási szerződés köt.

Az igényelhető/elnyerhető támogatás összege:
1. minimum 100 000 Ft, maximum 10 000 000 Ft (pályázatonként)
2. A Kuratórium fenntartja magának azt a jogot, hogy az igényelt összegtől eltérő mértékű támogatást nyújtson.

Egyéb szabályok: Csak olyan tevékenység megvalósítására lehet pályázni, amelynek költségei a felhasználást alátámasztó dokumentumokkal igazolhatók, és nem tartoznak a "nem megpályázható költségek" körébe.
Nem pályázható meg olyan, kizárólag magánigényt kielégítő cél, amely nem felel meg a pályázati kiírásban foglalt feltételeknek és az Alapítvány célkitűzéseinek.
Egy pályázó egy pályázatot nyújthat be. Hosszabb távú program külön-külön meghatározott szakaszainak támogatása - megismételt pályázatok alapján - lehetséges, de valamely szakasz, fázis támogatása önmagában további támogatásra nem jogosít.
Tájékoztatjuk továbbá, hogy az elutasított pályázattal újra pályázni nincs lehetőség, ugyanakkor eltérő tárgyú/célú pályázat benyújtására sor kerülhet.

Nem megpályázható költségek: jelen kiírás keretében az alábbi költségek nem pályázhatók, illetve ezen költségek nem számolhatók el:
- munkabér és járulékai,
- közüzemi díjak,
- szervezeti- és egyéb tagsági díjak,
- bármilyen jellegű pénzügyi tartozás-, hitel törlesztésének költsége,
- bírságok, kötbér, adók, perköltség, hatósági díj.
A már megvalósított programok/tevékenységek utófinanszírozása sem támogatható.

A pályázat beadásának módja és határideje: A pályázatokat kizárólag elektronikus úton (online), a www.profilii.hu weboldalon keresztül lehet beküldeni az alábbi pályázati ciklusokban:
1. negyedév: január 01.-március 15.
2. negyedév: április 01.-június 15.
3. negyedév: július 01.-szeptember 15.
4. negyedév: október 01.-december 15.
A pályázatok benyújtása regisztrációhoz kötött. A pályázatokat az adott pályázati ciklus utolsó napjáig lehet benyújtani.

Benyújtandó dokumentumok:
- létesítő okirat
- a pályázati jogosultságot és a pályázat tartalmát alátámasztó dokumentumok,
- köztartozásmentes adózói minőségről szóló igazolás.

Pályázatok elbírálása: A pályázatok elbírálásáról a Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma dönt. A kiírás kritériumainak nem megfelelő pályázat érvénytelennek tekintendő és elutasításra kerül. A Bírálóbizottság értékeli a pályázatokban szereplő tevékenység jelentőségét, a rászorultsági elv érvényesülését, indokoltságát, a pályázat tartalmát, a tevékenység színvonalát, és vizsgálja, hogy a pályázati program megvalósítása összhangban van-e a beadott költségvetéssel, az megalapozott, indokolt és reális célkitűzéseket tartalmaz-e. A Bírálóbizottság javaslatai alapján az Alapítvány Kuratóriuma minden negyedév végéig dönt a támogatott szervezetekről és/vagy magánszemélyekről.

A pályázók értesítése: A Kuratórium döntéséről minden pályázó írásban (email-ben) értesítést kap. Az Alapítvány Kuratóriuma a döntését nem indokolja, az ellen fellebbezésnek nincs helye. A támogatást elnyert pályázókat a döntést követően az Alapítvány e-mailben értesíti a további teendőikről.
A támogatás folyósítása: A támogatás folyósítására nyertes pályázó és az Alapítvány közötti támogatási szerződés aláírását követő 15 napon belül kerül sor.

További információk:
info@profilii.hu

Jóváhagyta az Alapítvány Kuratóriuma

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem