Pályázati lehetőség tudományos dolgozat készítésére a migráció témájában

Határidő
Érvényes
Kategória
Közigazgatás
Pályázhat
természetes személyek

Pályázati lehetőség tudományos dolgozat készítésére a migráció témájában


Pályázati felhívás

Az Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság (OIF), az OIF Tudományos Tanácsa (OIF TT), valamint a Magyar Rendészettudományi Társaság Migrációs Tagozata (MRTT MT) közös pályázatot hirdet olyan pályamunkák elkészítésére, melyek a legális és illegális migráció, illetve a menekültügy történetével, aktuális kérdéseivel, nemzetközi és hazai jogi szabályozásával, a jogalkalmazás elméleti és gyakorlati kérdéseivel, valamint problémáival foglalkoznak.

A pályázatra olyan tanulmányok elkészítését várjuk, amelyek a fenti témakörök bármelyikével foglalkoznak. Az alábbi felsorolásban szereplő témákkal ötleteket kívánunk adni a potenciális pályázóknak:

1. A legális migráció aktuális kérdései, jogalkalmazási problémák és javaslatok
2. Az illegális migráció elleni küzdelem egyre szigorodó szabályrendszerének hatása a jogos nemzetközi védelmi igényre. Lehetséges az egyensúly megteremtése?
3. A külföldiek magyarországi tartózkodása ellenőrzésének lehetőségei
4. A menekültügyi eljárás egyes gyakorlati kérdései (pl. a személyazonosítás és a kormeghatározás nehézsége)
5. A területen kívüli menedékjogi védelem alternatívái és azok működőképessége
6. Közös Európai Menekültügyi Rendszer létrehozásának folyamata (előnyök, buktatók), dilemmák. Az elvek és a gyakorlat megbomlott összhangja
7. Az 1951. évi genfi konvenció megújíthatóságának kérdése
8. Az embercsempészet "intellektuális" formái, új módszerei
9. Munkaerő-migráció növelésének lehetőségei és kockázatai az Európai Unióban.
10. Nemzetközi migráció a kibocsátó országok szemszögéből: lehetőségek a népesség helyben maradásának ösztönzésére
11. Az integrációs politikák kudarca - párhuzamos társadalmak kialakulása - biztonsági kockázatok
12. Visszafogadási egyezmények gyakorlati megvalósulása (a migrációs változások közepette)
13. Az ökológiai változások (globális felmelegedés, természeti katasztrófák) hosszú távú hatásai a nemzetközi vándorlásra. Prognózisok, tudományos elemzések, következtetések.

Pályázhatnak: természetes személyek.

Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, illetve egy vagy több művel is lehet. Pályaműként eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott dolgozatot, tanulmányt lehet csak beküldeni.

A pályaművek elbírálásakor lényeges szempont a hatályos jogszabályokkal összevetés, a következtetések és javaslatok gyakorlati alkalmazhatósága, valamint a feldolgozás igényessége. A feldolgozás igényessége alatt a téma vonatkozó szakirodalmának ismerete, annak alkotó módon való alkalmazása, új szakmai-tudományos ismeretek, összefüggések, módszerek és eljárások megfogalmazása, kidolgozása értendő. Elvárás továbbá az is, hogy a dolgozat tartalmilag és formailag rendszerezett, logikus felépítésű, minimum egy szerzői ív (40 ezer karakter) hosszúságú legyen.

A pályázat díjazása
A pályaműveket az OIF Főigazgatója, az OIF TT, valamint az MRTT MT Elnöksége által felkért szakterületi bírálók bevonásával bírálja el, és dönt a díjak odaítéléséről. A pályázatra beérkező tanulmányok közül az OIF Főigazgatója a pályázat győztest az alábbiak szerint pénzjutalomban részesíti:

Díj: 400 000 Ft (bruttó)

A pályázat postára adásának határideje: 2023. szeptember 22.

A pályázatok elbírálása: 2023. október 30-ig.

Az alkalmasnak ítélt pályaműveknek publikációs lehetőséget biztosítunk az OIF TT, illetve az MRTT MT honlapján.

Eredményhirdetés
A pályázat eredményhirdetésére és a díjak átadására az OIF Tudományos Tanácsának javaslata alapján novemberben, a Magyar Tudomány Ünnepe rendezvények keretében kerül sor.

A pályázatokat az alábbi címre kérjük beküldeni:
Országos Idegenrendészeti Főigazgatóság
1903 Budapest, Pf.: 314.
Crisán Andrea r. alezredes Tudományos Tanács Elnöke

A pályázat egyéb formai és tartalmi kritériumai:
- A pályaművek maximális terjedelme két szerzői ív (80.000 karakter) lehet, a szövegszerkesztés során a "Times New Roman" betűtípust és 12-es betűméretet kérjük alkalmazni.
- A pályázati anyagot egy A/4 méretű zárt borítékban (tasakban) kell elhelyezni, a fentiek szerint megcímezve. A FELADÓ helyére az alábbiakat kell írni:
- "OIF TT 2023. évi tudományos pályázata"
- A pályamű címe
- Jelige

A benyújtásra kerülő pályázat az alábbiakat tartalmazza:
1. A pályamunka egy darab nyomtatott-fűzött példányban. A pályamunka fedlapján szerepeljen a pályamű címe és a jelige.
2. A pályamunka elektronikus formában (pendrive-on). Az elektronikus változatnak teljes mértékben meg kell egyezni a nyomtatott változattal.
3. Egy darab normál méretű lezárt boríték, melynek külsején a jeligét és a pályamű címét kell feltüntetni. A borítékba helyezve a következő adatokat kérjük megadni:
- A pályamű címe
- A pályázó neve (születési név is)
- Anyja neve
- Születési helye és ideje
- Munkahelye és beosztása (munkaköre)
- Állandó lakcíme
- Telefonszáma és e-mailcíme
- Az esetleges pályadíjra tekintettel az adó - és TAJ-szám, továbbá az átutalási bankszámlaszám
- Egy gépelt oldal terjedelemben a pályamű rövid tartalmi ismertetése
- Nyilatkozatot, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében saját szellemi terméke

Az elbírálás során minden esetben kizárásra kerülnek azok a pályázók, akik bármilyen formában névvel látják el a kinyomtatott vagy az elektronikus formában benyújtott pályaművet, mely alapján azok értékelése előtt beazonosítható lenne személyük.

A pályázó a pályamű benyújtásával tudomásul veszi, hogy a pályamű a pályázat kiíróinak közös tulajdonába kerül. A pályázat kiírói fenntartják a jogot, hogy a díjat ne adják ki, vagy megosztott díjazást alkalmazzanak.

A pályázattal kapcsolatos további információ a Crisan.Andrea@oif.gov.hu e-mailcímen kérhető.

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem