Pedagógus kutatási pályázat

Határidő
Érvényes
Pályázhat
természetes személy vagy természetes személyek csoportja

A Köznevelési Tudományos Tanács

Pedagógus kutatási pályázat
című pályázati felhívása

I. A pályázat preambuluma
A Belügyminisztérium Köznevelési Tudományos Tanácsa pályázatot hirdet olyan tudományos pályamunka elkészítésére, mely a hazai pedagóguspálya alábbi, korábban csak bizonyos szempontokból kutatott kérdéseit mutatja be összefoglaló jelleggel, a megállapításokat európai összehasonlítási keretbe helyezve.

II. A pályázat címe és témakörei
A pályázat címe:
Pedagógus kutatási pályázat
Pályaműveket az alábbi témakörben lehet benyújtani:
1. Pedagógusok és pedagógiai munkát segítők tényleges és lehetséges feladatmegosztása
2. Vezetők szerepe, feladatai, lehetősége, együttműködése és szakmai fejlődése a köznevelésben
3. A pedagógusok Európa-szerte kritikusnak ítélt adminisztratív terhelésének/az adminisztratív terhelés percepciójának és kezelési megoldásainak feltárása
A felsorolt témák közül egy pályázat esetén feldolgozható egy vagy több.

III. A pályázók köre
A pályázó természetes személy vagy természetes személyek csoportja lehet.
IV. A pályamű benyújtásának feltételei
A pályamunkát egy darab nyomtatott-fűzött példányban és bármely elektronikus adathordozón a következő címre kérjük beküldeni:
Belügyminisztérium
Köznevelési Stratégiai Főosztály
1055 Budapest, Szalay u 10-14.
A pályázat jeligés, azon nem vehetnek részt a nyomtatott vagy elektronikus változatban nevük, személyük azonosítására utaló pályázók. A feladó helyén szerepelhet: BM KTT 2023-as kutatási pályázat/a pályamű címe/jelige. A benyújtott pályamunka mellett lezárt borítékban szükséges benyújtani a jelige alapján azonosítható pályázó nevét és elérhetőségeit és aláírt nyilatkozatát arról, hogy az abban foglaltak, a tudományos kutatás és publikáció szabályainak megfelelően teljes egészében saját szellemi termékét képviselik.

A pályázat beküldési határideje: 2023. október 30.

V. A pályázat elvárt elemei
Pályázni egy vagy több művel is lehetséges, korábban nem publikált, és megjelenésre be nem nyújtott szöveggel, legalább egy szerzői ív (40 ezer karakter) terjedelemben.
Az elbírálás szempontja az általános szakmai-tudományos igényességen túl az empirikus és/vagy adatszerű megalapozottság, a hazai és nemzetközi összefüggések és lehetőségek széles látókörű megközelítése, a területen reális fejlesztési javaslatok, ezeken túl esetleges további kutatási irányok megfogalmazása.

VI. A pályázat formai követelményei
A pályamunkát egy darab nyomtatott-fűzött példányban és bármely elektronikus adathordozón lehet benyújtani.

VII. A pályázat elbírálása, díjazása
Az elbírálásra a pályázat kiírója három tagú szakmai bizottságot kér fel. A bizottság az alábbi lehetséges pénzjutalmak odaítéléséről dönt:
I díj: bruttó 400 000 forint
II. díj: bruttó 300 000 forint
III. díj: bruttó 200 000 forint
Az eredmények kihirdetésére 2023. november 30-áig kerül sor.

VIII. Eredményhirdetés
A pályázat bírálati szakaszának lezárultát követően a pályázók elektronikus úton kapnak tájékoztatást a bírálati eredményről, a nyertes pályázók esetén a további teendőkről.
Az ünnepélyes eredményhirdetésre és a pályázati díjak átadására várhatóan 2023 őszén kerül sor. A rendezvény pontos részleteiről a nyerteseket tájékoztatjuk.
A pályázattal kapcsolatos további információk a ktt@bm.gov.hu email címen kaphatók.
A Köznevelési Tudományos Tanács minden pályázónak eredményes munkát kíván!

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem