Pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban

Határidő
Érvényes
Pályázhat
természetes személyek

Pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban


A Belügyi Tudományos Tanács
Pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban című pályázati felhívása

I. A pályázat preambuluma
A drónok felhasználása a piaci, a polgári, az állami és a civil szférában nemzetközi és nemzeti vonatkozásban is exponenciális ütemben fejlődik. A pilóta nélküli légijármű rendszerek, technológiák és jogszabályi feltételek mára lehetővé teszik a gyakorlati alkalmazások széleskörű elterjedését az élet számos területén, így a közfeladatok ellátása során is. A felhasznált technológiák jelenleg is zajló forradalma és az UAV rendszerekben történő integrált felhasználása korábban soha nem látott folyamatokat indíthat be többek között a közigazgatási, rendészeti, katonai és katasztrófavédelmi alkalmazások fejlesztése területén, melynek hatására új koncepciók, eljárások kidolgozására nyílik lehetőség. Ugyanakkor ahhoz, hogy a drón iparág potenciálja a lehető legmagasabb mértékben ki legyen használva, ezek a korszerű eszközök és megoldások hatékonyan beépüljenek az érintett szervezetek tevékenységi rendszerébe, számos akadály leküzdésére, strukturált, stratégiai alapú megközelítésre van szükség, ami érintheti akár az oktatás, kiképzés, tanúsítás teljes vertikumát.
A belügyi szervek is felismerték a drón iparág hozzáadott értékét, így érdekeltek a drónok fejlődésében, felhasználásában, valamint a támogató jogszabályi keretrendrendszer kialakításában. Az ökoszisztéma kialakításában meghatározó, proaktív szerepvállalás mellett támogatják a hazai kezdeményezéseket, különös tekintettel a Magyarországi Drón Koalícióra.
A fentiekre figyelemmel a Belügyi Tudományos Tanács pályázatot hirdet A pilóta nélküli légijárművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban címmel.
A pályázat meghirdetésének célja, hogy a felhívás nyomán született innovációkkal, publikációkkal támogassuk a pilóta nélküli légijárművek alkalmazásának elterjedését, széleskörű alkalmazását a belügyi ágazatban. Fontos szempont, hogy a pályaművek elsősorban életszerű, valós problémákra megoldást kínáló javaslatokat, komplex megközelítésű megoldásokat, jó gyakorlatokat mutassanak be, tudományos igénnyel.

II. A pályázat címe és témakörei
A pályázat címe:
Pilóta nélküli légi járművek alkalmazási lehetőségei a belügyi ágazatban
Pályaműveket az alábbi két témakörben lehet benyújtani:

I. Innovációs javaslatok a pilóta nélküli légi járművek alkalmazására a belügyi ágazatban
Témajavaslatok (a teljesség igénye nélkül):
- Határvédelmi feladatok
- Közlekedésrendészeti terület (pl. útvonal biztosítás, forgalom ellenőrzés, forgalom felügyelet, közlekedési jogsértések felderítése és azok dokumentálása, helyszíni szemle keretében térfelmérés és képi dokumentálás, vízirendészti tevékenység (vízen (jégen) tartózkodás szabályainak ellenőrzése), a légtér jogszerű igénybevételének ellenőrzésére vonatkozó légirendészeti tevékenység)
- Közrendvédelmi terület
- Bűnügyi terület
- Személy- és objektumvédelem
- Tömegrendezvények biztosítása
- A mesterségesintelligencia-módszerek a dróntechnológia területén
- Tűzszerész feladatok
- Katasztrófavédelmi célú és vészhelyzet esetén történő felhasználási területek
- Alkalmazási lehetőségek a büntetés-végrehajtási szervezetnél
- A dróntechnológia, a távérzékeléses mérés lehetőségei a társadalmi felzárkózási célú területi fejlesztésekben
- A dróntechnológia felhasználásának lehetőségei a területi társadalmi különbségek kvantifikálásában
- Területi fejlesztések tervezése, értékelése légi felvételekkel, távérzékeléssel
- Jó gyakorlatok a drónok felhasználására a társadalmi felzárkózás területén.

II. Kockázatok és veszélyek elkerülése, előnyök kiaknázása a pilóta nélküli légijárművek alkalmazása során
Témajavaslatok (a teljesség igénye nélkül):
- A pilóta nélküli légi járművekkel megvalósított jogsértő magatartások
- A jogalkotás és a jogalkalmazás szerepe
- Etikai szabályok
- Terrortámadások megelőzésében nyújtott szerepvállalás
- Kritikus infrastruktúrák, ipari létesítmények védelme
- Biztonságos drónhasználat feltételei
- Az UAV-k egységes európai légtérbe való integrálásának lehetőségei
- Repülésbiztonsági aspektus
- Légiközlekedés biztonságának garantálása
- A drónok általi fenyegetés elhárítása - a kiberbűnözésre tekintettel.

III. A pályázók köre
A pályázaton természetes személyek vehetnek részt. Pályázni egyénileg vagy kollektív munkával, egy vagy több magyar nyelvű, eddig még nem publikált, máshová be nem nyújtott tanulmánnyal lehet.

IV. pályamű benyújtásának feltételei
A pályázatok benyújtásának módja: kizárólag elektronikus úton, a Belügyi Tudományos Tanács online pályázati felületén, http://palyazat.bm-tt.hu/ oldalon.
A pályázat feltöltésének határideje: 2022. október 2. 24:00
A pályázat elbírálásának határideje: 2022. november 15.
Kizárólag a határidőig véglegesített, beadott pályaművek kerülnek elbírálásra/befogadásra!
A pályaművek anonimitásának garantálása érdekében:
- A pályaműben annak címén és a jeligén kívül egyéb, a pályázó(k) személyének azonosítására alkalmas adat, jelölés nem szerepelhet!
- A pályázati felületen pályázat benyújtására csak bejelentkezés nélkül van lehetőség.
Amennyiben mégis bejelentkezett, a rendszer által generált hibaüzenet fog megjelenni a
pályázat benyújtásakor. Kérjük, hogy ebben az esetben jelentkezzen ki, és így töltse fel pályázatát az anonimitás biztosítása érdekében.
- A pályázat sikeres beadásának tényéről (mivel a pályázóra vonatkozó személyes adat nem kerül a pályázat beadása során rögzítésre) a pályázati felületen tájékozódhat, ahol valamennyi beadott pályázat jeligéje olvasható. Kérjük, hogy olyan jeligét válasszon, amely ezen a listán nem szerepel.

V. A pályázat elvárt elemei
- jeligével ellátott pályamű (a jelige ne legyen alkalmas a szerző(k) kilétének azonosítására);
- a pályamű rövid tartalmi ismertetése maximum 1000 karakter (szóközökkel együtt) terjedelemben;
- 3-5 tárgyszó magyar és angol nyelven;
- nyilatkozat, amelyben a szerző nyilatkozik arról, hogy a pályamű teljes egészében a saját szellemi terméke (a fent jelzett elektronikus felületen szükséges bejelölni).
https://bm-tt.hu/tudomanyos-szakmai-palyazat/aktiv/

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem