Projektmenedzser - Támogatott Vizsgakurzusban való részvétel pályázat / BTI-02-20-23

Határidő
Érvényes
Kategória
Oktatás
Pályázhat
a. Természetes személyek b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek c. Vállalják az önálló, távoktatással támogatott vizsgafelkészülést d. Záróvizsgát szeretnének tenni szakmódszertani képzési területen

Projektmenedzser
- Támogatott Vizsgakurzusban való részvétel pályázat / BTI-02-20-23


BTI-02-20-23.sz. pályázat

A Budapesti Távoktatási Intézet (székhely: 1045 Budapest, Elem u. 5-7.) pályázatot hirdet szakmai programon való támogatott (kedvezményes) részvételre az alábbiak szerint.

1. Pályázók köre:
a. Természetes személyek
b. Legalább középfokú végzettséggel rendelkeznek
c. Vállalják az önálló, távoktatással támogatott vizsgafelkészülést
d. Záróvizsgát szeretnének tenni szakmódszertani képzési területen

2. A pályázat tárgya:
2.1. A pályázat keretében pályázható vizsgakurzusok:
A program megnevezése:
Projektmenedzser
https://tavintezet.hu/projektmenedzser/

Tájékoztató a vizsgakurzusok szervezéséről (40/2020. (IV. 16.) sz. utasítás)

Vizsgakurzus esetén, a hivatalos tájékoztatóban rögzített képzési díjat a résztvevőnek nem kell téríteni, a képzési díjat a pályázat finanszírozza a résztvevő helyett.
Vizsgakurzushoz szervezett képzés nem társul, a vizsgafelkészülés távoktatással valósul meg.
Jelen pályázat keretein belül lehetőség távoktatásban való térítésmentes részvételre. Vizsgakurzus esetén megszerzett végzettség és szakmai kompetenciatartalom azonos szakmai és jogi elbírálás alá esik a szervezett képzés során megszerzett kompetenciákkal, végzettségi mutatókkal.

2.3. A vizsgakurzus általános információi
Vizsgafelkészítő konzultációk: online formában, távoktatásban valósul meg.
Programindító és beiratkozás
A vizsgakurzus beiratkozással veszi kezdetét. A beiratkozáson tanulmányi tájékoztató is elhangzik a vizsgakövetelményekkel, valamint a távoktatással kapcsolatosan. A beiratkozás az alábbiakban kijelölt központban kerül megrendezésre. A kijelölt központban mindösszesen egy alkalommal kell megjeleni.
A záróvizsga online formában valósul meg.
Rendelkezésre álló státuszok (támogatott) száma: 22 fő.
Jelen pályázat automatikus pályázat. A rendelkezésre álló státuszok a pályázatok beérkezésének sorrendjében kerülnek feltöltésre. Pályázati jelentkezések a rendelkezésre álló státuszok erejéig fogadható be.
Amennyiben a pályázati határidő lejárta előtt feltöltésre kerülnek a státuszok, úgy az adott pályázati jelentkezés befogadása megtagadható.

A záróvizsga általános leírása:
A záróvizsga záróvizsga-bizottság előtt zajlik online formában. A záróvizsga felkészülést távoktatási program segíti.
A záróvizsga részei:
- vizsgadolgozat határidőre történő elkészítése és megküldése (elektronikus formában)
- a vizsgadolgozat bemutatása és megvédése. (online forma)
A két vizsgatevékenység együttes átlaga adja a záróvizsga végső értékelését.
Sikeres záróvizsga esetén, a képzés elvégzését igazoló oklevél postai úton vagy személyesen vehető át. (A vizsgakurzus során megszerzett képesítő okirat egyenértékű a szervezett képzésben is résztvevők részére kibocsátott okiratával, a "vizsgakurzus" megjelölés az okiratban nem szerepel.)

A távoktatási program ütemezése:
Beiratkozás és programindító: Budapest, 2023. február 03. (péntek)
A távoktatás indítása: 2023. február 03. (péntek)
A távoktatás időszaka: 2023. február 03.-május 30.
A vizsgadolgozat beadási határideje: 2023. június 20.
Záróvizsga várható időpontja: 2023. június 20.

3. Általános tudnivalók
a. A vizsgajelentkezés online formában, elektronikusan zajlik.
b. A vizsgajelentkezés jognyilatkozatnak minősül.
c. A beiratkozást követően távoktatásra kerül sor. A távoktatás tartalmazza a választott program által érintett témakörökhöz kapcsolódó elektronikus segédleteket, amelyek a pályázati programban résztvevők számára szabadon letölthetők (rendelkezésre bocsátott kurzuskódok felhasználásával) nyomtathatók és szerkeszthetők.
d. A távoktatási anyagok (elektronikus jegyzetek) saját ütemben és tempóban, ajánlott sorrend szerint dolgozhatók fel.
e. A vizsgakurzusban résztvevő köteles legalább egyszer záróvizsgán megjelenni.
f. Sikeres záróvizsga nem javítható.

4. Pályázati programhoz kapcsolódó költségek:
A képzési program kedvezményes formában valósul meg, így képzési díjat nem kell fizetnie a részvevőnek. A programhoz pályázati önrész kapcsolódik, amely a pályázó költsége. Jelen pályázathoz kapcsolódó pályázati önrész mértéke (a vizsgadíj) a mindenkori minimálbér 20%-ának megfelelő összeg, 2022-ben 40 000 Ft. a vonatkozó 703/2021. (XII. 15.) kormányrendelet szerint. A pályázati önrészen más költsége nincs a pályázónak. Bontott illetve rész-számla kiállításra nincs lehetőség, a pályázati önrész egy összegben kerül kiszámlázásra.

5. Pályázati jelentkezés:
Elektronikus jelentkezését WORD formátumban kérjük megküldeni a tavintezet@gmail.com címre.
Tárgy: Vizsgakurzus
(A pdf, jpg vagy más nem szerkeszthető fájltípus nem megfelelő. Az így megküldött jelentkezéseket nem fogadjuk! )
Pályázati jelentkezési határidő: 2023. január 27.
Pályázatkezelő:
BUDAPESTI TÁVOKTATÁSI INTÉZET
tavintezet@gmail.com, www.tavintezet.hu
 

Pályázati kiírás

https://1drv.ms/w/s!Ap2UP22Qlz9hge93bpLqL19STO52mw?e=Gg70X1

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem