Research Grant Hungary kutatási pályázat / RGH_S_24, RGH_L_24

Határidő
Érvényes
Pályázhat
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű, államilag elismert felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül

Research Grant Hungary kutatási pályázat / RGH_S_24, RGH_L_24


Elektronikus benyújtás határideje: 2024. szeptember 30. 16:00
Pályázat benyújtója
Költségvetési szerv
Támogatásra jogosultak köre
Felsőoktatási intézmény, Egyéb költségvetési kutatóhely, HUN-REN Magyar Kutatási Hálózat
Keretösszeg
6 000 000 000 Ft
Pályaművek száma
6-18
Igényelhető támogatás
RGH_S: 50-400 MFt; RGH_L: 100-1000 MFt
Pályázat futamideje
RGH_S: 5-24 hónap; RGH_L: 3-5 év
Kutatási tevékenység típusa
Alapkutatás

A Research Grant Hungary (RGH_24) olyan új pályázati program, amely legfeljebb öt évre kiemelt támogatással ösztönzi a legdinamikusabb alkotási szakaszban lévő, kiváló, a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó külföldi, illetve külföldön élő és alkotó kutatókat, akik szakterületük formálóiként, iskolateremtő vezető kutatóként ígéretes kutatási projektjeik megvalósításával hozzájárulnak ahhoz, hogy Magyarország a térség kutatás-fejlesztési és innovációs központjává fejlődjön.

További cél a Neumann János Programban meghatározott innovációs fókuszterületekhez kapcsolódó, az ezen a területeken a nemzetközi tudományos világ élmezőnyébe tartozó kutatók a hazai innovációs ökoszisztémába történő szerves beágyazása, amelynek keretében a pályázati felhívás szerint vállalt időszak alatt mérhetően világszínvonalú kutatások valósulnak meg. A programot Magyarországi fogadóintézményben kell megvalósítani, kötelező egyetemi affiliációval.
A program keretében a Neumann János Programban meghatározott innovációs fókuszterületekhez (gazdaság és társadalom digitális átállása, egészséges élet, zöld átállás és körforgásos gazdaság, biztonság és védelem) kapcsolódóan végezhető alap- és/vagy alkalmazott kutatás, ha a projektjavaslat megfelel a felhívásban foglaltaknak.
A felhívás két pályázati alprogramot foglal magában:

1. Short-term Research Grant Hungary (RGH_S_24)

2. Long-term Research Grant Hungary (RGH_L_24)

Keretösszeg
A pályázati keretösszeg a 2024-2029 közötti időszakra összesen 6 milliárd forint, amelyből a 2024. évi kifizetésekre 500 millió forint a rendelkezésre álló forrás.

A projektek futamideje
1. Short-term Research Grant Hungary (RGH_S_24): 5-24 hónap
2. Long-term Research Grant Hungary (RGH_L_24): 3-5 év
A támogatott projekt végrehajtását a támogatói döntést követő 9 hónapon belül, a támogatói okiratban foglaltak szerint kell megkezdeni.
A támogatás összege, mértéke
1. Short-term Research Grant Hungary (RGH_S_24): projektenként 50-400 millió forint
2. Long-term Research Grant Hungary (RGH_L_24): projektenként 100-1000 millió forint
A személyi juttatásokon és a munkáltatót terhelő járulékon kívül egyes meghatározott dologi költségek, valamint általános költségként (rezsi) a közvetlen költségek 40%-a számolható el. A felmerülő költségek elszámolása leghamarabb a projekt támogatói okiratban meghatározott kezdési időpontjától lehetséges.

A pályázók köre
A vezető kutató közösen pályázhat a befogadó intézménnyel, amely magyarországi székhelyű, jogi személyiségű, államilag elismert felsőoktatási intézmény, kutatóközpont, kutatóintézet, költségvetési szerv, költségvetési szerv jogi személyiséggel rendelkező intézménye, amennyiben a 651/2014/EU bizottsági rendelet 2. cikk 83. pontja szerinti kutató-tudásközvetítő szervezetnek minősül.

A vezető kutatóra vonatkozó feltételek:
A pályázáshoz előzetes ajánlás (szakpolitikai ajánlólevél) szükséges arról, hogy a vezető kutató és a befogadó intézmény kutatási és innovációs együttműködése hozzájárulhat a Felhívás céljaihoz és ahhoz, hogy Magyarország a térség KFI központjává fejlődjön. Ezt a befogadó intézmény kezdeményezi a Támogatónál.
A vezető kutató a pályázat benyújtását megelőző 5 évben nem állt magyarországi munkavégzési helyen kutatóként foglalkoztatásra irányuló jogviszonyban.
A támogatás elnyerését követően a projekt megvalósítási időszakában a vezető kutatónak a befogadó intézménynél munkaviszonyban, közalkalmazotti jogviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban kell állnia (legalább 0,4 FTE kutatási idő ráfordítás értéknek megfelelően) és vállalnia kell, hogy ez idő alatt Magyarországon tartózkodik.

Szakpolitikai ajánlólevél iránti kérelem
A szakpolitikai ajánlólevél iránti kérelmet a https://kfivelemeny.nkfih.gov.hu/ oldalon keresztül elérhető felületen, regisztrációt és bejelentkezést követően, az on-line kitöltő programmal kell elkészíteni és benyújtani, a KFI szempontú szakpolitikai ajánlólevél iránti kérelem kitöltési útmutatójában leírt módon.

A pályázat benyújtása
A pályázatokat angol nyelven kell benyújtani. A támogatási kérelmet az NKFI Hivatal Elektronikus Pályázatkezelő Rendszer (EPR) felületén keresztül kell elkészíteni és benyújtani (https://www.otka-palyazat.hu/). A felhívásra legfeljebb egy pályázat nyújtható be.
Elektronikus beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a vezető kutató elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, továbbá csatolták hozzá az Elektronikus Pályázatkezelő Rendszerben a felhívás K. fejezetében postai úton/elektronikus aláírással benyújtandóként megjelölt dokumentumokat, elektronikus aláírással ellátva.

Postai beadás esetén benyújtottnak az a pályázat tekinthető, amelyet a pályázó elektronikusan véglegesített, a befogadó intézmény vezetője jóváhagyott, valamint amelynek a felhívás K. fejezetében postai úton benyújtandóként megjelölt dokumentumait az elektronikus benyújtást követő 7 naptári napon belül megküldték az NKFI Hivatal ügyfélszolgálati címére.
A pályázat elektronikus benyújtása a kitöltő program megnyílásától kezdődően 2024. szeptember 30. 16:00-ig (közép-európai idő szerint) lehetséges.
https://nkfih.gov.hu/palyazoknak/nkfi-alap/research-grant-hungary-rgh24/palyazati-felhivas

🍪Weboldalunk cookie-kat használ a megfelelő működés érdekében.
Megértettem